Wnioski i planowanie Podręcznik Ge Dcvh480ek

Podręcznik Ge Dcvh480ek oferuje szereg wskazówek dotyczących wnioskowania i planowania. Przede wszystkim, uczy jak wyciągać wnioski z jakiegokolwiek problemu lub sytuacji, a także jak planować działania zgodnie z celami i oczekiwaniami. Poradnik uczy również jak wyciągać wnioski z danych i informacji, a także jak stosować metody analityczne, takie jak analiza SWOT, do tworzenia udanych strategii. Poradnik Ge Dcvh480ek jest również bogaty w wskazówki dotyczące planowania działań, w tym w jaki sposób odpowiednio przygotować się do działań, w jaki sposób przygotować harmonogram i jak monitorować postępy. Poradnik jest przydatny dla osób zajmujących się zarządzaniem projektami, zarządzaniem zespołami i wykonywaniem zadań w celu osiągnięcia określonych celów.

Ostatnia aktualizacja: Wnioski i planowanie Podręcznik Ge Dcvh480ek

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

RnbKy59jdhLWR

Ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytanie. Quodnam esset animal māne quadrupēs, merīdiē bipēs, vesperī tripēs? Możliwe odpowiedzi: 1. Sphinx, 2. Canis lupus, 3. Homō

Quodnam esset animal māne quadrupēs, merīdiē bipēs, vesperī tripēs?

  • Sphinx
  • Canis lupusHomō
RAjkY3kJ0HjXF1

Antoine-Denis Chaudet, „Edyp jako dziecko uratowane przez pasterza Forbasa, który zdjął go z drzewa”, 1810 r., Luwr, Paryż, Francja, wikimedia. org, domena publiczna

Po Amfionie i Zetosie posiadł tron tebański Lajos, od którego wyszło pokolenie najnieszczęśliwszych władców. Wyrocznia ostrzegła go, że polegnie z ręki własnego syna, który w następstwie ożeni się z jego żoną a swoją matką, Jokastą. Gdy im więc się syn narodził, przekłuli mu pięty żelaznymi kolcami, związali i wyrzucili w górach. Dziecko znaleźli pasterze i zanieśli do Koryntu, aby oddać na wychowanie królowej, która nie miała własnego potomstwa. Chłopak miał nogi nabrzmiałe od przekłucia, przezwano go więc Edyp (Ojdipus) - człowiek o spuchniętych nogach. Edyp nie czuł się szczęśliwy. Rówieśnicy nazywali go podrzutkiem, a nikt nie chciał wyjawić tajemnicy jego pochodzenia. Pojechał zatem do Delf, do wyroczni. W ciemnym sanktuarium dał się słyszeć głos boży, który go upominał, aby nie wracał do ojczyzny, gdyż zabije ojca i ożeni się z matką. Edyp sądząc, że królestwo Koryntu są jego rodzicami, postanowił w innych stronach dom sobie założyć. Po drodze jednak spotkał wóz, na którym siedział jakiś pan w otoczeniu kilku dworzan. Było to w ciasnym wąwozie górskim i służba krzyknęła na Edypa, aby ustąpił ze ścieżki. Butny młodzieniec nie usłuchał. Powstała kłótnia i bójka, w której tamci śmierć ponieśli. Edyp poszedł dalej, nie domyślając się, że ów pan na wozie to Lajos, jego własny ojciec.

Jan Parandowski „Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian”, Wydawnictwo Puls 1992 r., s. 171

R1Z4p5K7smRQP

Ćwiczenie 3

Kim był Ojdipus?

Popatrz na scenę przedstawioną przez Antoine-Denis Chaudet i odpowiedz, co robi pasterz, który trzyma małego Edypa

uratował go i zamierza napoić i oddać w dobre ręcepoi chłopca po przebiciu mu nóguratował go i wychowa go w swojej chatce w górach

m40c449f60c11158f_0000000000085

Sfinks prześladował Tebańczyków na rozkaz Hery, patronki małżeństw, zagniewanej na króla Lajosa. Sfinks był potworem o głowie i piersiach kobiety, ciele lwa, orlich skrzydłach i wężowym ogonie. Codziennie zadawał przechodniom i mieszkańcom grodu zagadkę, a ponieważ nikt nie potrafił jej rozwiązać, pożerał wybraną ofiarę. Kiedy przed Sfinksem stanął Edyp, który w drodze powrotnej z Delf chciał wejść do miasta, potwór zadał mu pytanie, co za istota chodzi rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech i posiada najmniej siły właśnie wtedy, kiedy nóg ma najwięcej? Edyp uświadomił sobie, że zna odpowiedź: to człowiek, który o poranku życia, czyli w niemowlęctwie, porusza się na czworakach i wtedy jest najsłabszy; w sile wieku chodzi na dwóch nogach, a jako starzec podpiera się laską. Usłyszawszy rozwiązanie swojej zagadki, Sfinks z rozpaczy rzucił się w przepaść, a Tebańczycy powitali Edypa jak wybawiciela. Wkrótce do miasta dotarła wiadomość, że Lajos zginął w czasie podróży do Delf. Mieszkańcy z wdzięczności za uwolnienie Teb od potwora przekazali Edypowi tron po zmarłym władcy. Jednocześnie młodzieniec poślubił wdowę po Lajosie - Jokastę. Własną matkę. W ten sposób, pomimo starań Edypa, wypełniło się tragiczne dla niego proroctwo.

Katarzyna Marciniak Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem., Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, s. 166 - 1675

R1HTWyxZj0YBd1

Edyp i Sfinks, amfora czerwonofigurowa, ok. 0

R12sGZpLGhqrb

Ćwiczenie 4

Przeczytaj zdania dotyczące mitu o Edypie. Następnie podziel je na zgodne z treścią mitu (PRAWDA) i odbiegające od tejże treści (FAŁSZ). Zdania prawdziwe Możliwe odpowiedzi: 1. Karą za nierozwiązanie zagadki Sfinksa było pożarcie przez potwora. 2. Sfinks był potworem o głowie i piersiach kobiety, ciele węża, orlich skrzydłach i lwim ogonie. 3. Kiedy Sfinks usłyszał odpowiedź Edypa, za karę wykuł mu oczy. 4. Wdzięczny lud Teb przekazał władzę w królestwie Edypowi. 5. Edyp darzył matkę wielką miłością, dlatego się z nią ożenił. 6. Edyp rozwiązał zagadkę Sfinksa, podając odpowiedź - człowiek. Zdania fałszywe Możliwe odpowiedzi: 1.

Przeczytaj zdania dotyczące mitu o Edypie. Następnie podziel je na zgodne z treścią mitu (PRAWDA) i odbiegające od tejże treści (FAŁSZ) i umieść odpowiedzi we właściwym miejscu tabeli:

Edyp rozwiązał zagadkę Sfinksa, podając odpowiedź - człowiek., Karą za nierozwiązanie zagadki Sfinksa było pożarcie przez potwora., Wdzięczny lud Teb przekazał władzę w królestwie Edypowi., Kiedy Sfinks usłyszał odpowiedź Edypa, za karę wykuł mu oczy., Sfinks był potworem o głowie i piersiach kobiety, ciele węża, orlich skrzydłach i lwim ogonie., Edyp darzył matkę wielką miłością, dlatego się z nią ożenił.

Zdania prawdziwe 
Zdania fałszywe
R15MPPSXro6ue1

Fulchran - Jean Harriens, „Edyp w Kolonos”, 1798 r., Muzeum Sztuki, Cleveland, Stany Zjednoczone, wikimedia. org, domena publiczna

Para królewska panowała zgodnie przez wiele lat, doczekawszy się czwórki potomstwa: Eteoklesa, Polynejkesa, Antygony oraz Ismeny. Po pewnym czasie jednak w Tebach zapanowała zaraza - na oczach władcy umierali poddani w różnym wieku, także dzieci. Edyp chciał poznać przyczynę spustoszenia, które zapanowało w jego królestwie, wezwał więc na pomoc wróżbitę Tejrezjasza. Zasięgnął też rady wyroczni w Delfach, która zasugerowała, że winę za tragiczny stan rzeczy w państwie ponosi zabójca Lajosa. Zdesperowany Edyp usilnie pragnął znaleźć winowajcę i wkrótce prawda wyszła na jaw. To on sam zabił swego ojca, Lajosa podczas utarczki na wąskiej drodze, a następnie poślubił własną matkę. Pochodzenie Edypa poświadczył pasterz, który uratował go w dzieciństwie.

RGIKqpeENUjvW1

Bénigne Gagneraux, „Oślepiony Edyp powierza swoje dzieci bogom”, 1784 r., Muzeum Narodowe, Sztokholm, Szwecja, wikimedia. org, domena publiczna

Usłyszawszy to wszystko Jokasta powiesiła się z rozpaczy. Edyp wziął ciało żony w ramiona i wyłupił sobie oczy jej złotą spinką. Zdruzgotany opuścił Teby w towarzystwie córki, Antygony. Dotarł do Kolonos, niedaleko Aten, gdzie zmarł, a władzę w Tebach objął Kreon.

RgIIARpGDAdqf

Ćwiczenie 5

Jak zginęła Jokasta?

Wybierz reprodukcję, która przedstawia sytuację, gdy Edyp poznał swoją tożsamość.

123

RfqbEb7qDJLwv1

Charles Jalabert, „Edyp i Antygona”, 1842 r., Muzeum Sztuk Pięknych, Marsylia, Francja, wikimedia. org, domena publiczna

Historia Edypa była jednym z najpopularniejszych mitów, do których chętnie sięgali poeci i pisarze. Z czasów starożytnych zachowały się jednak głównie tragedie. Najsłynniejsze z nich to tragedie Sofoklesa: Król EdypEdyp w Kolonos, a także tragedia Seneki - Edyp. Motyw króla, który bezwiednie wypełnia słowa przepowiedni był często używany także w późniejszych epokach i podejmowali go m. in. Oskar Wilde, Konstandinos Kawafis czy Jean Cocteau. Kompozytor Igor Strawinsky wykorzystał historię Edypa do stworzenia opery w języku łacińskim p. t. Król Edyp. Imię bohatera mitologicznego unieśmiertelnił twórca psychoanalizypsychoanalizy- Zygmunt Freud, tworząc słynny koncept kompleksu Edypakompleksu Edypa.

RROIxqKAFMwoQ1

Igor Strawinsky, „Oedipus Rex”, 2007 r., Cologne Radio Symphony Orchestra (Orkiestra Symfoniczna Radia Kolonia), Kolonia, Niemcy, amazon. 0

RhnaKDxTVsWy0

Ćwiczenie 6

Mit o Edypie był bardzo popularnym motywem w literaturze, muzyce i sztuce. Połącz w pary nazwiska znanych twórców z ich dziełami. Zygmunt Freud Możliwe odpowiedzi: 1. Edyp, 2. kompleks Edypa, 3. obraz Sfinks w grocie, 4. tragedie o Edypie, 5. opera w języku łacińskim Oedipus rex Igor Strawinsky Możliwe odpowiedzi: 1. opera w języku łacińskim Oedipus rex Sofokles Możliwe odpowiedzi: 1. opera w języku łacińskim Oedipus rex Seneka Możliwe odpowiedzi: 1. opera w języku łacińskim Oedipus rex Gustave Moreau Możliwe odpowiedzi: 1. opera w języku łacińskim Oedipus rex

Mit o Edypie był bardzo popularnym motywem w literaturze, muzyce i sztuce.

obraz <i>Sfinks w grocie</i>, opera w języku łacińskim <i>Oedipus rex</i>, kompleks Edypa, <i>Edyp<i>, tragedie o EdypieZygmunt FreudIgor StrawinskySofoklesSenekaGustave Moreau
RM2vo1BWnvC6w

Ćwiczenie 7

Zapoznaj się ze słownikiem pojęć i odpowiedz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe? Zdania prawdziwe Możliwe odpowiedzi: 1. Kompleks Elektry polega na rywalizacji z ojcem o palmę pierwszeństwa w domu. W psychoanalizie pojęcie nieświadomości jest nieistotne. Kompleks Edypa polega na podświadomej wrogości wobec matki. Twórcą psychoanalizy jest Zygmunt Freud. Łamigłówka jest synonimem wyrazu zagadka. Kompleks Edypa dotyczy chłopców w wieku 3 - 6 lat.

Zapoznaj się ze słownikiem pojęć i odpowiedz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe? Umieść odpowiedzi we właściwym miejscu tabeli:

Kompleks Edypa polega na podświadomej wrogości wobec matki., Łamigłówka jest synonimem wyrazu <i>zagadka</i>., W psychoanalizie pojęcie nieświadomości jest nieistotne., Kompleks Elektry polega na rywalizacji z ojcem o palmę pierwszeństwa w domu., Kompleks Edypa dotyczy chłopców w wieku 3 - 6 lat., Twórcą psychoanalizy jest Zygmunt Freud.
Kompleks Edypa

Kompleks Edypa

w psychoanalizie u dzieci płci męskiej (3‑6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do matki i strach przed odwetem ojca jako rywala budzącego nieświadomą wrogość dziecka.

Kompleks Elektry

Kompleks Elektry

w psychoanalizie u dzieci płci żeńskiej (3‑6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do ojca i strach przed odwetem matki jako rywalki budzącej nieświadomą wrogość dziecka.

Psychoanaliza

Psychoanaliza

nauka o człowieku wyjaśniająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowości, a także zjawisk kulturowych i społecznych za pomocą psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświadomości, teorii popędów, nerwic, w tym i mechanizmów obronnych.

Zagadka

Zagadka

pytanie sformułowane tak, że odpowiedzi można się domyślić z jego treści; też: rebus lub inna łamigłówka.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003 r.

Oryginalna azetka; Encyklopedia PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016 r.

R175RKuHrhsN51
Słownik łacińsko-polski.

Źródło: online skills, licencja: CC0.

R1NSLHH04vpU41

Wielki Sfinks, 2558-2532 r. 0

RMxet1X0iVTpz1

Sfinks, attyckie malarstwo czerwonofigurowe, V w. 5

R19fVfakRmZaI1

Gustave Moreau, „Sfinks w grocie”, 1840-1898 r., Muzuem Sztuki Metropolitan, Nowy Jork, wikimedia. org, domena publiczna

R4nEuxQR8LFAt1

Jean Auguste Dominique Ingres, „Edyp i Sfinks”, 1864 r., Muzeum Sztuki „Walters”, Baltimore, Stany Zjednoczone, wikimedia. pl/portal/f/res-minimized/R1DNLkxiUYFrD/1/1xNu8wPVHCbHhp4n9J4VHqwglqZEngF7. jpg">R1DNLkxiUYFrD1

Hans Holbein, „Portret Erazma z Rotterdamu”, pierwsza kwarta XVI w., Luwr, Paryż, Francja, wikimedia. jpg">RAjkY3kJ0HjXF1

R1HTWyxZj0YBd1
R15MPPSXro6ue1
RGIKqpeENUjvW1
RfqbEb7qDJLwv1
m40c449f60c11158f_0000000000179

Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls, Warszawa 1992.

Katarzyna Marciniak, Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem., Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003.

Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 1997.

Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003.

Oryginalna azetka; Encyklopedia PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016.

Wnioski i planowanie Podręcznik Ge Dcvh480ek

Bezpośredni link do pobrania Wnioski i planowanie Podręcznik Ge Dcvh480ek

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wnioski i planowanie Podręcznik Ge Dcvh480ek