Szkolenie w zakresie urządzeń Craftsman 917 292360

Szkolenie w zakresie urządzeń Craftsman 917 292360 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoich urządzeniach. Szkolenie oferuje szereg informacji na temat budowy, działania i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i opcje swojego urządzenia, aby zapewnić jak najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nauczenia się, jak zarządzać swoim urządzeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość. Szkolenie to jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje urządzenia Craftsman 917 292360.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Craftsman 917 292360


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego

Opis szkolenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Pliki do pobrania


 • Formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie on-line
 • Program szkolenia
 • Oświadczenie dot. podatku VAT

Grupa docelowa


Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia


W pierwszych, średnio ok. 20 latach trwania obiektu budowlanego następuje jego ok. 30% zużycie techniczne a po dalszych 20 latach obiekt budowlany przy braku odnowy technicznej w 100% zatraca techniczne bezpieczeństwo eksploatacji. Taki właśnie jest rezultat niedoceniania zagadnień prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym obiektu budowlanego. Prawo Budowlane dużo miejsca poświęca problematyce utrzymania obiektu budowlanego oraz elementom jego eksploatacji, ale samą eksploatacją się nie zajmuje. Nie doczekaliśmy, również tego, aby przy wydawania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego żądano od nas, posiadania dokumentacji eksploatacyjnej.
Dlatego sensem i głównym celem tego szkolenia jest pokazanie na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zmienić ten stan rzeczy. Jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu budowlanego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne a następnie z wykorzystaniem procedur PZP, zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo naszych obiektów budowlanych?
W tym celu, szkolenie będzie skoncentrowane na dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi i praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w przepisach ustaw; PZP, Prawa Budowlanego oraz aktach wykonawczych.

Korzyści dla uczestników


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy w zakresie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania remontów i konserwacji instalacji technicznych oraz w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu przygotowania i realizacji umów dotyczących tych planów.
Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych - w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami.

Metodologia


Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Trenerzy


  Włodzimierz Gawroński

  Zobacz specjalizację trenerską

  Adam Kudyk

  Zobacz specjalizację trenerską

  Michał Substyk

  Zobacz specjalizację trenerską

  Program szkolenia


  I. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji
  1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków
  2. Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego
  3. Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych
  4. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.
  5. Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.

  II. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
  1. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego - ćwiczenie
  2. Przeglądy - kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.

  III. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych
  1. Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.
  2. Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.
  3. Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych - przykłady
  4. Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno - serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień
  5. Procedura oceny i wyboru ofert
  6. Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych - przykłady umów
  7. Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?

  IV. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek
  1. Metodyka oceny trwałości obiektów budowlanych i ustalenie ich zużycia
  2. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych. Procedura przygotowania do zlecenia prac projektowych lub robót budowlanych wzory dokumentów studia przypadków
  5. Wzory umów dotyczących prac projektowych i robót budowlanych analiza w kontekście prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
  6. Szacowanie kosztów wybór metody praktyczne wskazówki
  7. Przykłady wyceny projektu budowlanego, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.

  V. Zarządzanie umową w zakresie usług/ robót związanych z eksploatacją obiektu budowlanego
  1. Przygotowanie umowy warunki możliwych zmian przed jej podpisaniem
  2. Warunki prawne określające wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian do umowy
  3. Zamiany niemożliwe do wprowadzenia
  4. Procedury odbiorów przedmiotu umowy
  5. Rękojmia, gwarancja za wady przedmiotu umowy
  6. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar zasada miarkowania kar w umowie
  8. Warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy.
  9. Najczęściej popełniane błędy.

  VI. Podsumowania szkolenia.

  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

  Informacje organizacyjne


  Szkolenie stacjonarne

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10. 00-18. 00 pierwszego dnia oraz 09. 00- 17. 00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


  Dzień I
  Godz. 10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz. 12:00 -przerwa kawowa
  Godz. 14. 00 -przerwa obiadowa
  Godz. 16. 00 -przerwa kawowa
  Godz. 18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz. 09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz. 11:00 -przerwa kawowa
  Godz. 13. 00 €“ przerwa obiadowa
  Godz. 15. 17:00 -zakończenie szkolenia

  Szkolenie on-line

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09. 00-15. 00 każdego dnia według harmonogramu:

 • Dzień I
  Godz. 09:00-10. 30-szkolenie
  Godz. 10:30 -10. 40 -przerwa
  Godz. 10. 40-12. 00 -szkolenie
  Godz. 12. 00-12. 15 -przerwa
  Godz. 12:15-13. 30 -szkolenie
  Godz. 30-13. 40-15. 00 -szkolenie
  Dzień II
  Godz. 40 -przerwa
  Godz. 15 -przerwa
  Godz. 00 -szkolenie

  Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

  Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

  Inwestycja


  Szkolenie stacjonarne

  1290. 00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1740 zł netto (+23% Vat)

  Szkolenie on-line

  1190.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu on-line
  -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
  -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

  Zgłoszenie


  Szkolenie stacjonarne

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper. pl).

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online
 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
 • OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
 • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
 • Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Szkolenie on-line

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:  formularz zgłoszenia online
 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
 • Kontakt


  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  61-706 Poznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08. 00 - 18. 00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. 690 059 155
  tel. 508 393 926
  tel. 577 177 547
  tel. 733 544 190
  tel. 570 590 060
  tel. (61) 3070303
  tel. (61) 8102194
  tel. (61) 4152036
  tel. (61) 4152810
  tel. (61) 4152820

  fax. (61) 6 247 936
  fax. (61) 2 786 300

  info@szkolenia-semper. pl
  www. pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA

  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwagi


  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper. pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

  Urządzenia bliskiego transportu to urządzenia, które są objęte dozorem technicznym UTD. Są to między innymi: żurawie, różnego rodzaju dźwigi, wózki widłowe, podnośniki, podesty ruchome, suwnice, wciągniki i wciągarki. Oznacza to, że ich obsługę, naprawę, konserwację i przegląd może wykonywać tyko osoba posiadająca do tego odpowiednie prawa. W związku z powyższym stworzyliśmy idealne kursy dla osób chętnych zdobyć uprawnienia wymagane na danym stanowisku. Profesjonalne szkolenia dla pracowników w całej Polsce są prowadzone w naszej firmie od wielu lat. Oferujemy zawodowe kursy, które dają możliwość uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, a następnie pozwolą znaleźć pracę operatora urządzeń, do obsługi których należy posiadać uprawnienia. W naszej ofercie mogą państwo znaleźć szkolenia na:

  • podesty ruchome przewoźne
  • podesty ruchome stacjonarne
  • podesty ruchome masztowe
  • podesty ruchome wiszące
  • podnośniki koszowe
  • zwyżki nożycowe
  • suwnice
  • HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy)

  Posiadamy świetnie wykwalifikowanych instruktorów, którzy prowadzą zajęcia na podstawie programów stworzonych we współpracy z instytucjami certyfikującymi, które wydają uprawnienia oraz w porozumieniu z naszymi metodykami. Każda osoba uczestnicząca w tym kursie ma zapewnione profesjonalne wsparcie i dostęp do materiałów dydaktycznych. Zapewniamy kompleksowe przygotowanie uczestników po przez zajęcia teoretyczna, gdzie przekazywana jest wiedza, ale również prowadzimy zajęcia praktyczne, dzięki którym uczestnicy jeszcze lepiej przyswajają zdobyte informacje. Stosunkowo do ilości osób ustalamy indywidualną cenę za szkolenia, w przypadku większych grup jest możliwość atrakcyjnych rabatów. Jesteśmy również skłonni do negocjacji. Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli mają państwo jakieś pytania prosimy o skontaktowanie się z nami.

  Forma zajęć i harmonogram

  Kurs jest przeprowadzany w dwóch formach: otwartej i zamkniętej. Otwarte zajęcia są skierowane dla każdego zainteresowanego i prowadzone według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie. Zamknięte są przeznaczone dla grup zorganizowanych przez konkretnych pracodawców lub instytucje. Zajęcia te mogą być przeprowadzane indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb zleceniodawców. Dla grup zamkniętych są dostępne szkolenia w naszych oddziałach, ale także możemy bez problemu dojechać i przeprowadzić je w każdym miejscu w Polsce.

  UDT co to jest?

  Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie UDT) to organ upełnomocniony do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wszystkich urządzeń technicznych i instalacji, które według prawa podlegają dozorowi technicznemu. UTD zapewnia zarówno działania certyfikacyjne UDT-CERT, jak i szkoleniowe Akademia UDT. Głównymi zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego jest: certyfikowanie jakości urządzeń, opiniowanie i wydawanie decyzji, dozór techniczny urządzeń, analiza skutków uszkodzeń i monitoring stopnia zagrożenia, ewidencjowanie urządzeń oddanych do użytku, weryfikacja kwalifikacji, prowadzenie działań podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Uprawnienia UDT

  Uprawnienia UDT jest kwalifikacją dla osób, które chcą obsługiwać lub konserwować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, w szczególności urządzenia bliskiego transportu. Zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Dozoru Technicznego i ma na celu potwierdzenie znajomości specyfikacji kontroli technicznej, wymaganych przepisów i norm oraz umiejętności wykonywania praktycznych czynności związanych z obsługą lub konserwacją urządzeń. Każda osoba, która chce wykonywać zawód wymagający posiadania certyfikatu UTD, musi ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin. Świadectwo kwalifikacji jest wydawane na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten sprawdza za równo wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi wybranego urządzenia transportu bliskiego. Aby móc przystąpić do egzaminu, należy złożyć odpowiedni wiosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Egzamin kwalifikacyjny jest odpłatny.

  Gorąco zapraszamy do kontaktu i zapisów na szkolenia prowadzone przez naszą firmę!

  Istnieją zawody, których wykonywanie jest obarczone szczególnym ryzykiem. Lista takich prac została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. 09. 1997 r. w rozdziale 6, jednak nie jest ona katalogiem zamkniętym, a stanowi tylko wytyczne. Kadra zarządzająca danego zakładu i jego pracownicy są zobowiązani do znajomości obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Wiedzę tę można zdobyć jedynie przez uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie zawody i czynności klasyfikujemy jako prace szczególnie niebezpieczne, kto i jak często powinien brać udział w szkoleniach BHP, zdobędziesz również wiedzę o formach i rodzajach szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Jakie prace zaliczamy do szczególnie niebezpiecznych?

  W świetle przepisów bhp do prac szczególnie niebezpiecznych należą te zadania, których wykonywanie zwiększa zagrożenie wypadkowe ze względu na ich specyfikę, wykorzystywane materiały niebezpieczne lub miejsce ich wykonywania.

  Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:

  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
  • prace na wysokości;
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji.

  Obowiązki pracodawcy

  Zgodnie z przepisami pracodawca w trakcie organizacji prac uznanych za szczególnie niebezpieczne, musi przedsięwziąć szczególne środku ostrożności. Powinien wyznaczyć określone osoby, by zapewnić bezpośredni nadzór, ponadto zagwarantować środki zabezpieczające w postaci odpowiedniej organizacji, stosowanych rozwiązań technicznych np. asekuracji, środki ochrony zbiorowej np. odpowiednią wentylację. Wymaga się również dostarczenia środków ochrony indywidualnej.

  Na pracodawcy leży również obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie pracy. Nie ma szczegółowych wytycznych co do formy prowadzenia tego typu dokumentacji, więc ustala ją pracodawca.

  Do obowiązków właściciela przedsiębiorstwa należy również poinstruowanie pracowników obejmujące imienny podział zadań, kolejność ich wykonywania, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, postepowanie w razie sytuacji awaryjnych oraz określenie w zakładzie stref szczególnie niebezpiecznych, do których wstęp mają tylko osoby upoważnione.

  Kto podlega szkoleniom bhp?

  Kodeks pracy nakłada na pracodawcę konieczność przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz organizowanie okresowych szkoleń w tym zakresie. Ze względów bezpieczeństwa nie można dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on potrzebnych kwalifikacji i uprawnień lub wymaganych umiejętności, a także znajomości przepisów. Szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszystkie zatrudnione osoby bez względu na rodzaj realizowanej pracy w tym:

  • osoby zatrudnione w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

  osoby zatrudnione na umowach prawa cywilnego

  Formy szkoleń

  Instruktaż – jest to szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 2h, które umożliwia uzyskanie, aktualizację lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania prac.

  Kurs – jest to forma szkolenia, która trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych i składa się zarówno z zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

  Samokształcenie kierowane – rozumie się przez to formę edukacji za pomocą materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty, Internetu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu konsultacji z osobami, które spełniają wymagania dla wykładowców.

  Seminarium – jest to forma szkolenia, która trwa nie krócej niż 5 godzin lekcyjnych a umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

  Rodzaje szkoleń

  Szkolenia z zakresu bhp można podzielić na szkolenia wstępne, w których możemy wyróżnić:

  • Instruktaż ogólny BHP – jego celem jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami oraz normami bezpieczeństwa w danym przedsiębiorstwie, jak i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Instruktaż stanowiskowy BHP – w jego zakres wchodzi zapoznanie pracownika z występującymi na jego stanowisku pracy czynnikami środowiskowymi oraz ryzykiem zawodowym. Ponadto obejmuje zapoznanie ze sposobami ochrony przed możliwymi zagrożeniami, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

  Innym rodzajem szkoleń BHP są szkolenia okresowe, które przeprowadza się by aktualizować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzane są zgodnie z zapisami rozporządzenia (Dz. U. 2004. 180. 1860 dla:

  • pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych raz na 5 lat;
  • osób zatrudnionych w służbie BHP przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników na stanowiskach robotniczych minimum raz w okresie 3 lat, chyba że występują istotne zagrożenia, wówczas raz w roku;
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych – w ich przypadku szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się raz na 6 lat;

  Należy wspomnieć, że każde szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem, po którego pomyślnym zdaniu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Zdarza się, że osoby posiadające aktualne zaświadczenie BHP, które przeszły wymagane szkolenie u innego pracodawcy, mogą być zwolnione ze szkolenia u nowego chlebodawcy.

  Kto może przeprowadzać szkolenie BHP z zakresu prac szczególnie niebezpiecznych?

  Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy może organizować:

  • pracodawca;
  • jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową z tego zakresu;

  Do jednostek szkoleniowych możemy zaliczyć placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły ponadgimnazjalne, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe i inne placówki naukowe. Zdolność prawną przeprowadzenia takich szkoleń posiadają także stowarzyszenia oraz osoby prawne lub fizyczne świadczące usługę oświatową na zasadach określonych w przepisach.

Szkolenie w zakresie urządzeń Craftsman 917 292360

Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Craftsman 917 292360

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Craftsman 917 292360