Podręcznik instalacji oprogramowania Haier Hr 156r A

Instalacja oprogramowania Haier HR 156R A jest prosta i szybka. Aby się zacząć, należy wpierw pobrać program i skopiować go na dysk twardy komputera. Następnie należy uruchomić instalator, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu instalacji, Haier HR 156R A powinien zostać zainstalowany i uruchomiony. Instalacja oprogramowania może również wymagać aktualizacji, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości programu. Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania Haier HR 156R A będzie gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji oprogramowania Haier Hr 156r A

Pobierz i zainstaluj sterowniki, aplikacje i przydatne oprogramowanie do drukowania i skanowania do posiadanej drukarki HP.Można też znaleźć aktualizacje, które mogą obejmować usprawnienia wydajności, poprawki błędów i nowe funkcje.

Zalecane sterowniki, aplikacje i aktualizacje HP

Użyj tych zalecanych opcji, aby pobrać sterowniki drukowania, zainstalować aplikację HP Smart i znaleźć dodatkowe oprogramowaniei aktualizacje drukarki.

 • Aplikacja HP Smart: Udostępnia narzędzia do drukowania, skanowania, sprawdzania poziomów atramentu i konfigurowania drukarek w sieci bezprzewodowej.Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (aplikacja HP Smart) w celu uzyskania informacji.

 • Pełne wersje sterowników (komputery z systemem Windows i Mac): 123. com (w języku angielskim) jest wygodną usługą pobierania i instalowania sterowników druku i oprogramowania HP. Sterownik umożliwiawykonanie procesu podłączenia sieci lub kabla. Pakiet zawiera też oprogramowanie HP Scan.Pełna wersja sterownika i podstawowa wersja sterownika, oprogramowanie drukarki i aktualizacje (Windows, Mac oraz Linux): Pobieranie oprogramowania i sterowników HP opublikowane są wszystkie dostępne sterowniki, dodatkowe oprogramowanie do drukowania i skanowania, aktualizacje oprogramowaniaukładowego do większości drukarek i wersji systemów operacyjnych.Aplikacja HP Print for Chrome (komputery Chromebook): Zainstaluj HP Print dla Chrome (w języku angielskim), aby skonfigurować drukowanie przez USB i bezprzewodowe za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome.Aby drukować za pomocą aplikacji, nie trzeba pobierać żadnych sterowników druku ani oprogramowania z witryny HP ani Google.Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki: Przejdź do Aktualizacja oprogramowania układowego drukarki HP, aby uzyskać dostęp do informacji o aktualizowaniu bezpośrednio z poziomu drukarki, lub pobierz i zainstaluj oprogramowanieukładowe z poziomu komputera.

Aplikacje i rozwiązania do druku mobilnego (Android, Apple iOS)

Zainstaluj aplikację lub wtyczkę HP, aby skonfigurować drukarkę za pomocą smartfona lub tableta albo użyj Apple AirPrint.

  Aplikacja HP Smart: Przejdź do (w języku angielskim), aby zainstalować aplikację na smartfonie lub tablecie z systemem Android lub Apple. Aplikacja udostępnianarzędzia do drukowania, skanowania, sprawdzania poziomów atramentu i konfigurowania drukarek w sieci bezprzewodowej.Wtyczka HP Print Service (Android): Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (Android), aby pobrać wtyczkę i połączyć z drukarką.AirPrint: Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (Apple AirPrint dla iPhone, iPad), aby uzyskać więcej informacji o wbudowanym rozwiązaniu drukowania Apple dla systemów iOS i iPadOS.

  Często zadawane pytania

  Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

  Dlaczego nie mogę podłączyć drukarki bezprzewodowej lub drukować za pośrednictwem sieci?

  Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodąsię, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

   Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnałujest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenieWi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponowniepodłącz przewód.Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij menu panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb uśpienia i przełączyć drukarkę w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdyurządzenie jest gotowe.Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputerlub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony Sieć bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Jeżeli kontrolka jest wyłączona lub miga, oznacza to, że drukarka jestodłączona od sieci.Ponownie podłącz drukarkę do sieci:

    Drukarki z ekranami dotykowymi: Uruchom Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej z menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia lub Konfiguracja sieci. Wybierz nazwę sieci, a następnie wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie.

    Drukarki bez ekranów dotykowych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa na drukarce, aż kontrolka zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze. Wskaźnik na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.Włącz funkcję Bluetooth podczas konfiguracji drukarki (tylko systemy Android i iOS): Aplikacja HP Smart wykorzystuje technologię Bluetooth do lokalizowania drukarki i konfigurowania połączenia bezprzewodowegoz siecią.

    Co zrobić, jeżeli instalacja sterownika nie pozwoliła rozwiązać problemu z drukarką?

    Jeżeli występują problemy z drukowaniem lub skanowaniem, takie jak niska jakość wydruków, problemy z połączeniem bezprzewodowym,lub wyświetlane są komunikaty o błędzie, aktualizacja sterownika lub oprogramowania układowego drukarki może nie rozwiązaćproblemu.

    Przejdź do Obsługa klienta HP, wprowadź nazwę i numer modelu drukarki, a następnie przeszukaj lub znajdź dokument dotyczący danego problemu.

    Jakie są rodzaje sterowników i aplikacji na stronie sterowników i oprogramowania HP do pobrania?

    Może być dostępny więcej niż jeden sterownik lub aplikacja dla posiadanej drukarki HP. Skorzystaj z poniższych wskazówek,aby określić elementy do zainstalowania.Pełna wersja sterownika: Zalecana, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości drukarki HP. Zawiera instrukcje instalacji i konfiguracji połączenia,a także narzędzia do zarządzania ustawieniami drukarki, wykonywania czynności konserwacyjnych i sprawdzania poziomów atramentu.Dostarczana z dodatkowym oprogramowaniem.Sterownik podstawowy: Rozwiązanie zawierające tylko sterownik zapewniający podstawowe funkcje drukarki, w tym obsługę większości aplikacji dlasystemu Windows, Mac i innych firm. Mniejszy rozmiar pliku do pobrania umożliwia szybsze pobieranie. Sterownik obsługuje większośćkomputerów, które nie spełniają minimalnych wymagań systemowych pełnego sterownika.Aplikacja HP Easy Start (Mac): Aplikacja instalacji sterownika upraszczająca proces pobierania i instalacji na większości wersji systemu operacyjnego Mac.Lokalizuje i instaluje najlepszy dostępny sterownik i oprogramowanie, przeprowadzając użytkownika przez proces konfiguracjipołączenia.Sterownik Plug and Play: Automatycznie instaluje sterownik drukarki i port USB, a także zapewnia obsługę podstawowych funkcji drukarki.Sterownik typu Host Based: Wykorzystuje komputer do przetwarzania pewnych zadań drukowania, których drukarka nie jest w stanie wykonać.Sterownik drukarki PostScript: Oprogramowanie PostScript firmy Adobe pośredniczy we współpracy z drukarką, zapewniając wyrazistą grafikę wydruków i obsługęwielu czcionek druku.Sterownik PCL6 USB: Zapewnia podstawowe funkcje wielu drukarek HP bez pobierania oddzielnych sterowników dla każdego modelu.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

HR-146V
HR-146R
HR-146NR
HR-146K
HR-146G
HR-146S
HR-146S/A
HR-146H
HR-146AA
HR-146HAA
HR-146HAAME
HR-156R/A
HR-156S
HR-156S/A
HR-156V/A
HR-156VT/A
HR-156NR/A
HR-156H
HR-156AE
HR-166V
HR-166R
HR-166AE
HR-166NR
HR-166K
HR-166G
HR-166S
HR-166H
HR-166HAA
HR-166HAAME

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
HAI HR-LINE 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
3
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
4
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
5
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
8
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Deutsch GerŠtkomponenten ¢ 1 * LŸftungsgitter ¢ ¢ *Arbeits- / Abdeckplatte 2 1 3 Gefrierfach mit * Klappe / TŸr 2 Innenbeleuchtung 4 3 und Temperaturregler 9 5 AbstellflŠche 4 4 5 6 Tauwasser Ablaufrinne 6 10 7 * Glas-/ Plexiglasplatte 7 * GemŸseschale(n) 8 8 9 Ablage Fach 11 Dosen- FlŠschenregal 10 HR-166** Flaschenregal 11 2 12 WŠrmetauscher / Kondensator 4 13 Kompressor 5 Kontaktschalter Innenbeleuchtung 14 12 6 * je nach Modell 7 ** Kann sein"V", "R", "NR", "K", 8 "G", "S", "H" 13 Die Zeichnungen
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
English Appliance components ¢ 1 * Ventilation grille ¢ ¢ *Work surface / cover plate 2 1 Freezing compartment 3 with * flap / door 2 Interior light 4 and temperature controller 3 9 5 Storage element 4 4 6 Water drain channel 5 6 7 * Glass/ Plexiglas shelf 10 7 8 * Vegetable tray(s) 8 9 Storage compartment 11 10 Can - bottle rack Bottle rack 11 HR-166** 2 12 Heat exchanger / condenser 13 Compressor 4 5 Contact switch for interior light 14 12 6 * according to model 7 ** can be"V", "R", "NR", "K", 8

dokument

Kierownik ds. Maszyn AMS
Wersja 6. 32

Skrócona instrukcja obsługi
MHM-97498, wyd. 8

prawo autorskie
© 2021 by Emerson. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Emerson.
Odpowiedzialność
Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. EMERSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO MATERIAŁU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niespójności, które mogą być zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub wtórne szkody w związku z dostarczeniem, wykonaniem lub użytkowaniem tego materiału. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy Emerson. Informacje zawarte w tej instrukcji nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich wyjątkowych sytuacji.
Patenty
Produkty opisane w tej instrukcji są objęte istniejącymi i oczekującymi patentami.

Pierwsze kroki

Ten przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat rozpoczęcia pracy z systemem Standalone.
Zakończono instalację systemu sieciowegoview znajduje się na stronie 13. Przed zainstalowaniem systemu sieciowego zapoznaj się z Instrukcją instalacji na dysku DVD z podręcznikami, aby uzyskać ważne instrukcje.
Twój pakiet AMS Machinery Manager obejmuje:

 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Instalacyjna płyta DVD z oprogramowaniem
 • DVD z instrukcjami

1. 1 Dostosowane nośniki instalacyjne
Na podstawie zamówienia na instalacyjnym dysku DVD z oprogramowaniem znajdują się następujące elementy:

 • Samodzielna (pojedynczy użytkownik) lub instalacja sieciowa
 • Technologie AMS Machinery Manager
 • Liczba licencjonowanych użytkowników

Aby dodać technologię lub więcej licencjonowanych użytkowników, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Emerson.

1. 2 Gdzie uzyskać pomoc
AMS Machinery Manager Pomoc
Uruchom AMS Machinery Manager i wybierz Pomoc z menu głównego. Pomoc jest również dostępna w Guardian webstrona.
Płyta DVD z instrukcjami AMS Machinery Manager
Pakiet AMS Machinery Manager zawiera płytę z instrukcjami użytkownika w formacie PDF.

Rejestracja oprogramowania
Telefon: numer bezpłatny 888. 367. 3774, opcja 2 (USA i Kanada) +63. 2. 702. 1111 (reszta świata)
e-mail: [email chroniony]
Web: http://www. com/machineryhealthreg

Pomoc techniczna
Firma Emerson zapewnia różne sposoby skontaktowania się z zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania odpowiedzi, których potrzebujesz, gdy ich potrzebujesz:

Bezpłatny numer 800. 833. 8314 1. 512. 832. 3774 (USA i Kanada) +63. 2 (Ameryka Łacińska) +702. 1111 XNUMX (Azja i Pacyfik, Europa i Bliski Wschód)
E-mail [email chroniony]
Web http://www. com/en-us/contact-us
Aby wyszukać dokumentację, odwiedź http://www.
Do view bezpłatne numery dla określonych krajów, odwiedź

Twój sprzęt komputerowy

Aby zapewnić optymalną instalację i wydajność, komputer powinien spełniać wymagania sprzętowe i systemowe.
Uwagi
Jeśli zamierzasz zainstalować historię maszyny Viewer lub dostawcy danych CSI, przed zainstalowaniem programu AMS Machinery Manager należy zainstalować Internetowe usługi informacyjne. Instalacja programu AMS Machinery Manager wprowadza ważne zmiany w konfiguracji usług IIS, które w innym przypadku należałoby skonfigurować ręcznie z pomocą pomocy technicznej. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji instalacji na dysku DVD z instrukcjami.

2. 1 serwerów
wymagania
Obsługiwane systemy operacyjneWindows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2016 Standard1, Windows Server 2016 Datacenter1, Windows Server 2012 R2 Standard1 i Windows Server 2012 R2 Datacenter1
Procesor/pamięć2. 4-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 8 GB pamięci RAM (minimum)
SiećEthernet (protokół TCP/IP)
Rozdzielczość ekranuMinimalna: SXGA (1024 x 768)
Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160) — patrz KBA NK-1600-0412 w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji wyświetlacza
Wymagania dotyczące laptopów używanych z systemami AMS 2600
Obsługiwane systemy operacyjneWindows 10 Professional x641, Windows 10 Enterprise x641, Windows 10 Enterprise LTSB1, Windows 7 Professional SP1 x64, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise x64
Procesor/pamięć2. 4-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 8 GB pamięci RAM (minimum)
Twardy dyskDysk twardy SAS (10, 000 XNUMX obr. /min)
Dostępne miejsce na dysku twardym300 GB (minimum)
RS232Jeden dostępny interfejs RS232
SiećEthernet (protokół TCP/IP)
Wymagania dotyczące laptopów używanych z systemami AMS 2600
Rozdzielczość ekranuMinimalnie: SXGA (1024 x 768) Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160) — informacje na temat konfiguracji wyświetlacza można znaleźć w KBA NK-1600-0412.
Dodatkowe rekomendacje
przeglądarkaInternet Explorer 11 lub nowszy2
MediaDo instalacji wymagany jest napęd DVD
System wirtualizacji (wersja minimalna)• Citrix XenApp 7. 9
• VMware ESXi 6. 0
• Hyper-V
• Usługi pulpitu zdalnego
Usługa przetwarzania w chmurzeMicrosoft Azure — patrz KBA
NK-1900-0557 do prawidłowego wdrożenia.
Antywirus (wersja minimalna)• McAfee™ Endpoint Security 10. 1
• Norton Security w wersji 22. 7 — zapoznaj się z KBA NK-1600-0412, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji oprogramowania antywirusowego.
• Symantec™ Endpoint Protection 12. 1. 6 — patrz KBA
NK-1600-0411 do konfiguracji antywirusa.

 1. Wymaga oprogramowania Microsoft. NET Framework 3. 5 SP1, dostępnego w firmie Microsoft webstrona. Ponieważ AMS Machinery Manager nie wymaga połączenia z Internetem do instalacji, firma Emerson zaleca zainstalowanie. 5 SP1 przed AMS Machinery Manager.
 2. Wymagania dotyczące pulpitu nawigacyjnego i historii maszyn AMS Machinery Manager Viewer (MHV).

2. 2 Stacje robocze
wymagania
Obsługiwane systemy operacyjne1Windows 10 Professional x642, Windows 10 Enterprise x642, Windows 10 Enterprise LTSB2, Windows 7 Professional SP1 x64, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise x64
Procesor/pamięć2. 2-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 4 GB pamięci RAM (minimum)
wymagania
Twardy dyskDysk twardy SAS (10, 000 XNUMX obr. /min)
Dostępne miejsce na dysku twardym100 GB (minimum)
SiećEthernet (protokół TCP/IP)
przeglądarkaInternet Explorer 11 lub nowszy3
Rozdzielczość ekranuMinimalnie: SXGA (1024 x 768) Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)
— Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy (KBA) NK-1600-0412, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji wyświetlacza.
Wymagania komunikacyjne
RS232Do komunikacji z analizatorem Spectro 5200 Trivector™, komputer musi być wyposażony w port szeregowy RS232 lub użyć kabla szeregowego-do-USB.
USBDo komunikacji z analizatorem stanu maszyn AMS 2. 0 wymagany jest port USB 2140.
Do komunikacji z zestawem WDA Image Capture Kit wymagany jest port USB 2. 0.
Dodatkowe zalecenia
MediaDo instalacji wymagany jest napęd DVD
Antywirus (wersja minimalna)• McAfee™ Endpoint Security 10. 6 — Patrz KBA NK-1600-0411, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji antywirusowej.

 1. Instalacja jest obsługiwana również na Windows Server 2012 i 2016 (wymienione w Serwery).
 2. Wymaga oprogramowania Microsoft. 3 Zagadnienia dotyczące lokalizacji
  Licencjobiorca może licencjonować oprogramowanie AMS Machinery Manager w języku angielskim lub w wersji zlokalizowanej (przetłumaczonej). Podczas zakupu licencji na oprogramowanie należy określić język. Na instalacyjnym dysku DVD oprogramowania będzie znajdować się tylko język, na który masz licencję. Przygotowując się do instalacji zlokalizowanej wersji AMS Machinery Manager, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi.
  Uwagi
  Przed zainstalowaniem programu AMS Machinery Manager może być konieczna zmiana nazwy komputera. Prawidłowa nazwa komputera może zawierać cyfry od 0 do 9, wielkie i małe litery AZ oraz łącznik (-). Znaki specjalne (< >;: ” * + = \ |?, ), znaki akcentowane i inne znaki wielobajtowe w nazwie komputera mogą powodować problemy i zakłócać pomyślną instalację oprogramowania AMS Machinery Manager. Nazwy komputerów nie mogą zawierać samych cyfr ani nie mogą zawierać spacji.

  Zalecenia dla systemu Windows bez obsługi wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI)

  • Instalacja zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager jest obsługiwana w systemie Windows w tym samym języku z domyślnymi ustawieniami regionalnymi. Dla example zainstaluj AMS Machinery Manager (niemiecki) w systemie Windows (niemiecki).
  • Nie zaleca się instalowania zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w angielskim systemie Windows. W przypadku zainstalowania zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w systemie Windows (w języku angielskim) tekst może nie być wyświetlany prawidłowo.
  • Podczas uaktualniania programu AMS Machinery Manager język musi odpowiadać aktualnie zainstalowanemu językowi programu AMS Machinery Manager. Dla example, zaktualizuj AMS Machinery Manager v5. 7 (niemiecki) do AMS Machinery Manager v5. 71 (niemiecki). Aby zmienić język AMS Machinery Manager, zamiast aktualizacji wymagana jest pełna instalacja.
  • Unikaj zmiany ustawień regionalnych systemu Windows. Zmiany mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie programu AMS Machinery Manager.
  • Instalacja programu AMS Machinery Manager w języku angielskim w systemie Windows bez języka angielskiego jest obsługiwana tylko dla systemu Windows (japoński).
  Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
  Wersja zlokalizowanaJęzyk ojczystyDomyślny (język ojczysty)Tak (preferowane)
  angielskuangielskuDomyślnieTak
  Wersja zlokalizowanaangielskuDomyślnieNiepolecane
  Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
  angielskuJęzyk ojczystyDomyślny (język ojczysty)Tylko japoński
  angielskuangielskuZmieniono na inny niż domyślny, inny niż angielskiNie

  Zalecenia dotyczące systemu Windows z wielojęzycznym interfejsem użytkownika (MUI) wsparcie

  • Instalowanie zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w systemie Windows, w którym zainstalowano już odpowiedni pakiet językowy i ustawienia regionalne. Dla example zainstaluj AMS Machinery Manager (niemiecki) w systemie Windows po zainstalowaniu pakietu języka niemieckiego.
  • Jedna instalacja jest dostępna w jednym języku AMS Machinery Manager. W przypadku zmiany ustawień regionalnych lub pakietu językowego po zainstalowaniu programu AMS Machinery Manager ciągi znaków mogą nie być wyświetlane prawidłowo. Użyj ustawień regionalnych i pakietu językowego, które są zgodne z językiem, który posiadasz dla AMS Machinery Manager.
  Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
  Wersja zlokalizowanaMUI z pakietem językowymustawienia pasują do pakietu językowegoTak (preferowane)
  Wersja zlokalizowanaMUI z pakietem językowymangielskuNie (przetłumaczone ciągi mogą nie wyświetlać się poprawnie)

  Zainstaluj i zarejestruj AMS Machinery Manager

  Sprawdź, czy komputer kliencki spełnia wymagania operacyjne stacji roboczej.
  Procedura

  1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
  2. Włóż instalacyjny dysk DVD AMS Machinery Manager Software i otwórz go w Eksploratorze Windows.
  3. Uruchom RBMsetup. exe.
   Uwagi
   W systemie Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy RBMsetup. exe i wybierz Uruchom jako administrator. Kliknij Anuluj, jeśli instalacja uruchomi się automatycznie po włożeniu dysku DVD. Musisz uruchomić instalację ręcznie.
  4. UWAGA!! kliknij przycisk Tak, jeśli instalujesz oprogramowanie po raz pierwszy. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie, jest to przypomnienie, aby najpierw zatrzymać instalację i wykonać kopię zapasową bazy danych. Kliknij Nie, aby zatrzymać instalację.
  5. Program instalacyjny sprawdza, czy system spełnia minimalne wymagania. Jeśli są spełnione, pojawi się okno dialogowe strony Opcje. Jeśli nie są spełnione, komunikat wyświetla więcej informacji. Zaktualizuj komputer, aby spełniał wymagania, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
  6. Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.
  7. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, po wyświetleniu monitu udziel dostępu do programów opublikowanych przez firmę Emerson.
  8. Gdy pojawi się okno dialogowe Serial, kliknij Register Product, aby zarejestrować oprogramowanie teraz, lub Close, aby pominąć rejestrację.
   Uwagi
   Aby zarejestrować się później, otwórz Eksploratora Windows, przejdź do C:\RBMsuite\sys, a następnie kliknij dwukrotnie Serial.
   a. W oknie dialogowym Serial kliknij Zarejestruj produkt. Pojawi się okno dialogowe Zarejestruj produkt. Podczas rejestracji potrzebny jest numer seryjny i numer wniosku.
   b. Skontaktuj się z pomocą techniczną produktu, aby się zarejestrować. Zobacz Gdzie uzyskać pomoc, aby uzyskać informacje kontaktowe.
   c. Wprowadź kod odpowiedzi otrzymany od przedstawiciela pomocy technicznej produktu.
   re. Kliknij OK.
   mi. W oknie dialogowym Serial sprawdź, czy status to „Zarejestrowany”.
   f. Kliknij Zamknij.
   Twoje oprogramowanie jest zarejestrowane.
  9. Kliknij Zakończ, aby zakończyć instalację.
   Jeśli komputer wymaga ponownego uruchomienia, na stronie Zakończ wybrano opcję Uruchom ponownie teraz. Poczekaj na ponowne uruchomienie systemu przed próbą uruchomienia oprogramowania.

  Uruchom AMS Machinery Manager

  Teraz, po zainstalowaniu i zarejestrowaniu programu AMS Machinery Manager, możesz przystąpić do uruchomienia programu AMS Machinery Manager.

  Procedura

  1. Przejdź do Start > Wszystkie programy > AMS Machinery Manager.
  2. Wybierz Menedżera maszyn AMS.
  3. Zaloguj się, gdy zostaniesz o to poproszony. Początkowo administrator jest użytkownikiem domyślnym. Pozostaw hasło puste i kliknij OK. Po wyświetleniu monitu ustaw hasło dla użytkownika Administrator. Wszyscy użytkownicy muszą mieć hasło. Jeśli używasz innego użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK.

  Uwagi
  Zobacz tematy Administracja w Pomocy AMS Machinery Manager, aby ustawić hasło administratora i utworzyć nowego użytkownika.

  Co dalej?

  5. 1 Nowe instalacje
  Jeśli jesteś nowym użytkownikiem AMS Machinery Manager, oto co możesz zrobić dalej:

  • Utwórz nową nazwę użytkownika i hasło w RBM Network Administration. Zaloguj się do AMS Machinery Manager jako Administrator i przejdź do Narzędzia > Konfiguracja/Komunikacja > Administracja sieci RBM.
  • Dodaj ExampBaza danych le. RBM i zacznij odkrywać funkcje AMS Machinery Manager. Wybierz File > Dodaj/usuń bazę danych. Kliknij Example. RBM i kliknij Dodaj.
  • View okresowe dane o drganiach w example bazy danych.
   W Analizie drgań rozwiń ExampBaza danych le. RBM w Navigator Vibration Analysis. Kliknij punkty w bazie danych, aby view exampdane dotyczące wibracji.
  • Utwórz examptrasa.
   W Nawigatorze — Analiza wibracji kliknij prawym przyciskiem myszy obszar w example bazy danych i wybierz opcję Utwórz trasę.
  • Załaduj trasę do analizatora stanu maszyn na karcie Transfer danych.
  • Generuj raporty o obszarach i sprzęcie w exampbaza plików w zakładce Raportowanie.
  • Stwórz własną bazę danych za pomocą RBMwizard.
   W zakładce Narzędzia wybierz Ustawienia/Komunikacja i uruchom RBMwizard.

  Wybierz Pomoc z menu, aby uzyskać więcej informacji.

  5. 2 Instalacje aktualizacyjne

  • Podczas aktualizacji do wersji 6. 3 konieczne będzie zaktualizowanie schematu baz danych, które zostały utworzone przed wersją 6. 3. Uruchom narzędzie konwertera schematu bazy danych, aby przekonwertować bazy danych. Firma Emerson zaleca skopiowanie folderu Extras\5. x DB Schema Converter z nośnika instalacyjnego na komputer. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji.
  • AMS Machinery Manager wyświetla monit o ponowne zindeksowanie bazy danych przy pierwszym otwarciu bazy danych po aktualizacji. Zezwól AMS Machinery Manager na wykonanie tej jednorazowej procedury, aby móc korzystać z bazy danych.
  • W Administracji sieci RBM wybierz opcję Użytkownik > Uprawnienia aktualizacji po uaktualnieniu wersji, aby udostępnić nowe możliwości istniejącym użytkownikom. Wybierz Pomoc z menu, aby uzyskać więcej informacji.

  Zakończono instalację sieci fizycznejview

  Procedura

  1. Najpierw zainstaluj serwer sieciowy na serwerze.
  2. Zainstaluj klienta AMS Machinery Manager na stacji roboczej.
  3. Zainstaluj pomocnicze serwery i klientów na innych komputerach w sieci.
   Na innych komputerach w sieci można zainstalować serwer online, pomocniczy serwer bazy danych, serwer importu danych, klienta importu danych i klienta programu AMS Machinery Manager.
  • W razie potrzeby skonfiguruj konta usług i ustawienia zapory dla każdego komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji na dysku DVD z podręcznikami.
  • Instalacje sieciowe wymagają dalszej konfiguracji dla każdego monitora kondycji maszyny.
   Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Pomoc w programie AMS Machinery Manager i wybierz opcję Administracja > Serwer online.

  Koniec instalacji w chmurzeview

  Instalacja w chmurze jest obsługiwana tylko w przypadkach użycia AMS 2140, obejmujących zrzucanie i przechowywanie tras. Serwer i klienty AMS Machinery Manager muszą być hostowane w środowisku chmury. Inne konfiguracje nie są obsługiwane i nie są zalecane. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji i KBA NK-1900-0557.
  Upewnij się, że host wirtualny spełnia minimalne wymagania systemowe instalacji serwera.

  Procedura

  1. Skonfiguruj hosta wirtualnego.
   Konfiguracja hosta wirtualnego różni się w zależności od organizacji. Koordynuj z działem IT informacje dotyczące konfigurowania sieci wirtualnej.
  2. Zainstaluj serwer sieciowy na hoście wirtualnym.
   Dołącz do instalacji tylko serwer sieciowy, klienta i pulpit nawigacyjny AMS Machinery Manager.
  3. Włącz bezpieczne połączenie między urządzeniami AMS Machinery Manager i AMS 2140.
  4. Firma Emerson zaleca zgodność z testami porównawczymi CIS (Center for Internet Security) specyficznymi dla systemu operacyjnego hosta wirtualnego.
   Jest to dodatkowe zalecenie dotyczące bezpieczeństwa dla maszyn znajdujących się w chmurze i/lub wystawionych na działanie Internetu. Skonsultuj się z działem IT, aby uzyskać więcej informacji.
  5. Skonfiguruj hosta wirtualnego i AMS 2140 do połączenia.

  © 2021, Emerson.
  Treść tej publikacji jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych i chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić ich dokładność, nie należy ich interpretować jako gwarancji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie lub ich wykorzystania lub zastosowanie. Wszelka sprzedaż odbywa się zgodnie z naszymi warunkami, które są dostępne na żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub ulepszania projektów lub specyfikacji naszych produktów w dowolnym momencie bez powiadomienia. AMS jest marką jednej z firm grupy Emerson. Logo Emerson jest znakiem towarowym i znakiem usługowym Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

  Emerson
  835 Innowacja
  Knoxville, TN 37932 USA
  T +1 865-675-2400
  F +1 865-218-1401
  www. pl

  Dokumenty / Zasoby

Podręcznik instalacji oprogramowania Haier Hr 156r A

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji oprogramowania Haier Hr 156r A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji oprogramowania Haier Hr 156r A