Instrukcje obsługi Fujitsu Mhz2320bj

Fujitsu Mhz2320bj to wydajny dysk twardy o pojemności 2TB, który charakteryzuje się wysoką prędkością i niskim zużyciem energii. Wyposażony jest w technologię Silent Seek, która zapewnia ciche działanie, oraz technologię Fluid Dynamic Bearing, która zapewnia wyjątkową wytrzymałość i niezawodność. W celu maksymalizacji wydajności i niezawodności dysku twardego Fujitsu Mhz2320bj należy postępować zgodnie z Instrukcją obsługi, która zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji. Instrukcja obsługi zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa, dzięki czemu użytkownik może zachować bezpieczeństwo swoich danych i zabezpieczyć swój komputer przed niepożądanymi szkodami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje obsługi Fujitsu Mhz2320bj

Notebook
EasyGuide

AMILO Pi Series

Polski

Jeżeli masz...
... problemy techniczne lub inne pytania, które wymagają wyjaśnienia...
Zwróć się do:
o

Naszej infolinii / Centrum Obsługi Klienta (szukaj na załączonej liście lub w
Internecie: " www. fujitsu-siemens. com/helpdesk ")
o Twojego dystrybutora
o Twojego punktu sprzedaży
Więcej informacji znajdziesz w Centrum Obsługi Klienta i w podręczniku " Gwarancja ".
Podręcznik " Gwarancja " znajdziesz na twardym dysku notebooka w menu symbol Start - Manual
(Instrukcja) lub na płycie CD/DVD " Drivers & Utilities " albo na naszych stronach internetowych.
Aktualne informacje dotyczące naszych produktów, aktualizacje programów, porady
itp. można znaleźć w Internecie: " www. com "

Ta instrukcja została opracowana przez Xerox Global Services

Wydany przez
Fujitsu Siemens Computers GmbH
Wydanie 1, Wrzesień 2007

Nr zamówienia: 10600906482
Nr zamówienia: 440 N00613

AMILO Pi Series
EasyGuide
Innowacyjna technologia...

1

Złącza i elementy obsługowe

3

Ważne instrukcje

4

Pierwsze uruchomienie notebooka

8

Praca z użyciem notebooka

11

Funkcje bezpieczeństwa

47

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

50

Wyjmowanie i wkładanie komponentów
w przypadku serwisowym

57

Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility

63

Rozwiązywanie problemów i porady

65

Dane techniczne

70

Wskazówki producenta

72

Indeks haseł

74

Microsoft, MS, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Acrobat Reader jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
Macrovision jest znakiem towarowym firmy Macrovision Corporation, USA.
MultiMediaCard jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Infineon Technologies AG.
Sony i Memory Stick są znakami towarowymi firmy Sony Electronics, Inc.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich odpowiednich właścicieli i traktowane są jako znaki chronione.
Copyright (C) Fujitsu Siemens Computers GmbH 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (nawet częściowo) prawa tłumaczenia,
przedruku, powielania przez kopiowanie lub podobne metody.
Działalność niezgodna z prawem zobowiązuje do odszkodowania.
Wszelkie prawa, w szczególności prawa wynikające z udzielenia ochrony patentowej
lub przyznania wzoru użytkowego, zastrzeżone.
Zastrzegamy sobie możliwości zmiany warunków dostawy i wprowadzenia zmian technicznych.

Spis treści

Spis treści
Innowacyjna technologia...............................................................
Potrzebujesz informacji?.................................................................
Symbole i wyróżnienia...................................................................

1
2

Złącza i elementy obsługowe...........................................................

Ważne instrukcje......................................................................
Instrukcje bezpieczeństwa...............................................................
Oszczędzanie energii...................................................................
Oszczędzanie energii w systemie operacyjnym Windows..............................
Źródła informacji........................................................................
Podróżowanie z notebookiem............................................................
Przed wyruszeniem w podróż........................................................
Transportowanie notebooka.........................................................
Czyszczenie notebooka.................................................................

4
5
6
7
7

Pierwsze uruchomienie notebooka.....................................................
Rozpakowanie i sprawdzenie notebooka..................................................
Wybór miejsca ustawienia...............................................................
Podłączanie zasilacza sieciowego........................................................
Pierwsze włączenie notebooka...........................................................

8
9
10

Praca z użyciem notebooka...........................................................
Włączanie notebooka...................................................................
Wyłączanie notebooka..................................................................
Wskaźniki statusu.......................................................................
Klawiatura..............................................................................
Wirtualny blok klawiszy numerycznych................................................
Kombinacje klawiszy................................................................
Ustawienia kraju i klawiatury.........................................................
Klawisze szybkiego uruchamiania........................................................
Touchpad i przyciski touchpada..........................................................
Korzystanie z przycisków touchpada..................................................
Monitor ciekłokrystaliczny................................................................
Wskazówki dotyczące monitora ciekłokrystalicznego...................................
Ustawienia monitora.................................................................
Kamera internetowa.....................................................................
Akumulator.............................................................................
Ładowanie i konserwacja akumulatora................................................
Wyjmowanie i wkładanie akumulatora.................................................
Korzystanie z funkcji oszczędzania energii................................................
Dysk twardy............................................................................
Karty ExpressCard......................................................................
Wkładanie kart ExpressCard.........................................................
Wyjmowanie kart ExpresCard........................................................
Inne karty pamięci......................................................................
Wkładanie kart pamięci..............................................................
Wyjmowanie kart pamięci............................................................
CD/DVD...............................................................................
Formaty zapisu CD/DVD (zależnie od wersji).........................................
Postępowanie z płytami CD/DVD.....................................................

11
12
13
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36

10600906482, wydanie 1

Napędy płyt CD/DVD (zależnie od wersji).............................................
Wkładanie lub wyjmowanie płyt CD/DVD..............................................
Ręczne wyjmowanie płyt CD/DVD (wyjmowanie awaryjne)..............................
Kody regionalne dla filmów DVD i odtwarzaczy DVD...................................
Dostosowanie funkcji AutoPlay napędu CD/DVD.......................................
Mikrofon i głośniki.......................................................................
Ustawianie głośności................................................................
Wbudowany modem 56k................................................................
Podłączenie modemu notebooka do gniazdka telefonicznego...........................
Ethernet i LAN..........................................................................
Komponenty radiowe (Wireless LAN).....................................................
Włączanie i wyłączanie modułu Wireless LAN.........................................
Pilot zdalnego sterowania do Windows Vista Media Center (zależnie od wersji)...............
Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania..............................................
Używanie pilota zdalnego sterowania.................................................
Klawisze...........................................................................

36
37
38
39
40
41
42
43
44
44

Funkcje bezpieczeństwa...............................................................
Krótki przegląd funkcji bezpieczeństwa...................................................
Korzystanie z zabezpieczenia Kensington Lock............................................
Ustawienie ochrony hasłem w BIOS-Setup-Utility..........................................
Ochrona przez BIOS-Setup-Utility (hasło administratora i hasło użytkownika).............
Ochrona hasłem systemu operacyjnego...............................................

47
48
49

Podłączanie urządzeń zewnętrznych...................................................
Porty...................................................................................
Podłączanie zewnętrznego monitora......................................................
Ustawianie częstotliwości odświeżania obrazu dla zewnętrznego monitora..............
Podłączanie urządzeń USB..............................................................
Złącze USB z funkcją ładowania.....................................................
Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio................................................
Gniazdo mikrofonu/Line-In...........................................................
Gniazdo słuchawek / złącze SPDIF...................................................

50
51
52
53
54
55
56

Wyjmowanie i wkładanie komponentów w przypadku serwisowym......................
Wskazówki dotyczące zamontowania i wymontowania zespołów i elementów składowych.....
Wyjmowanie i wkładanie akumulatora....................................................
Wyjmowanie i wkładanie twardego dysku.................................................
Wymontowanie twardego dysku......................................................
Zamontowanie twardego dysku.......................................................
Rozszerzenie pamięci...................................................................
Wyjmowanie i wkładanie modułów pamięci............................................

57
58
59
60

Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility.............................................
Uruchamianie programu BIOS Setup.....................................................
Obsługa programu BIOS Setup.......................................................
Kończenie pracy programu BIOS Setup...............................................

63
64

Rozwiązywanie problemów i porady....................................................
Odtwarzanie zainstalowanego oprogramowania...........................................
Odtwarzanie sterowników, podręczników i oprogramowania specjalnego.................
Nieodpowiedni czas lub data notebooka..................................................
Sygnał akustyczny jest słyszalny w rytmie sekundowym....................................
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny notebooka pozostaje wygaszony............................

65
66
66

Niska jakość obrazu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym notebooka........................
Monitor zewnętrzny pozostaje wygaszony.................................................
Obraz nie ukazuje się na monitorze zewnętrznym lub,, migruje".............................
Po włączeniu notebook nie uruchamia się.................................................
Notebook przerwał pracę................................................................
Drukarka nie drukuje....................................................................
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa...............................................

67
68
69
69

Dane techniczne.......................................................................
Notebook...............................................................................
Zasilacz sieciowy.......................................................................

70
71
71

Wskazówki producenta................................................................
Usuwanie i recykling....................................................................
Deklaracje zgodności (Declarations of Conformity).........................................
Technologia chroniona prawem autorskim.................................................
Znak CE...............................................................................

72
73

Indeks haseł...........................................................................

Innowacyjna technologia...

Innowacyjna technologia...
i ergonomiczna konstrukcja są gwarancją, że notebook AMILO jest niezawodnym
i wygodnym w pracy notebookiem.
Notebook występuje w wielu wariantach. Większość rozdziałów tego podręcznika obowiązuje
dla wszystkich wersji - na różnice zwrócimy uwagę. Niektóre rysunki mogą odbiegać od
posiadanej wersji notebooka. Służą one jedynie wyjaśnieniu zasady. Niektóre z opisanych w
tym rozdziale " opcjonalnych " elementów wyposażenia występują tylko w niektórych wariantach
notebooka i należy je zamówić bezpośrednio w trakcie zakupu. W trakcie powstawania
tego podręcznika nie można było przewidzieć, czy opisane w tym podręczniku " opcjonalne "
elementy wyposażenia i funkcje będą dostępne dla tej wersji notebooka.
Jeżeli notebook został zakupiony z systemem operacyjnym Microsoft Windows, system
ten jest już zainstalowany i skonfigurowany w sposób optymalny do pracy. Notebook
jest gotowy do pracy natychmiast po pierwszym włączeniu.
Notebook jest wyposażony w najnowszą technologię, co pozwala optymalnie
wykorzystać posiadane doświadczenie z komputerami. W zależności od wersji
notebook może zawierać następujące komponenty:
Do 4 GB pamięci roboczej (RAM). Informacje na temat obsługiwanych modułów
pamięci dostępne są w naszym Centrum Obsługi Klienta.
o Złącze monitora analogowego i cyfrowego, do podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów.
o nagrywarka dysków CD/DVD służąca do odtwarzania filmów DVD i nagrywania płyt CD/DVD
o Kilka portów USB dla łatwego podłączenia kamer internetowych, manipulatorów
do gier, drukarek i innych urządzeń.
o Złącze USB z funkcją ładowania, do ładowania podłączonego urządzenia
USB także przy wyłączonym notebooku.
o Wbudowana kamera internetowa do wykonywania zdjęć i czatów wideo.
o Interfejs podczerwieni (CIR = Customized InfraRed), do obsługi notebooka
za pomocą pilota zdalnego sterowania
o Wbudowany modem, kartę sieciową LAN lub Wireless LAN do łączenia się z Internetem.
o Gniazdo karty ExpressCard, obsługujące kartę ExpressCard (typ 34/54).
o Gniazdo kart pamięci do szybkiego przenoszenia na twardy dysk cyfrowych
zdjęć, muzyki i klipów wideo.
o Dwa wbudowane mikrofony do nagrywania dźwięków lub prowadzenia rozmów
w technologii Voice over IP (VoIP).
o Dla uzyskania lepszych efektów można podłączyć mikrofon, cyfrowe
wzmacniacze lub zewnętrzne głośniki.
Za pomocą przyjaznego dla użytkownika programu " BIOS-Setup-Utility " można sterować
komponentami sprzętowymi notebooka i lepiej chronić system przez używanie haseł,
uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym.
Instrukcja obsługi przedstawia między innymi sposób uruchomienia i obsługi notebooka AMILO.

Potrzebujesz informacji?
Więcej informacji na temat notebooka znajdziesz w rozdziale " Źródła informacji ", Strona 5.

Symbole i wyróżnienia
oznacza instrukcje, których nieprzestrzeganie zagraża Twojemu zdrowiu,
funkcjonowaniu urządzenia lub bezpieczeństwu danych. Gwarancja
wygasa, gdy na skutek nieprzestrzegania tych instrukcji spowodujesz
awarię urządzenia.
Oznacza ważne informacje dotyczące należytego obchodzenia się z
systemem.

?

oznacza czynności, które musisz wykonać.
oznacza efekt czynności

Ta czcionka

oznacza dane, które wprowadzasz za pomocą klawiatury w oknie
dialogowym lub w wierszu poleceń, na przykład hasło (nazwisko123) lub
polecenie uruchomienia programu (start. exe).
oznacza informacje wyświetlane na ekranie przez program, na przykład:
Instalacja zakończyła się pomyślnie!
oznacza

" Ta czcionka "

pojęcia i teksty interfejsu graficznego programu, na przykład: Kliknij
Właściwości.
o Nazwy programów lub plików, na przykład Windows lub setup. exe.
o
Abc

odsyłacze do innego rozdziału, na przykład " Instrukcje bezpieczeństwa "
Odsyłacze do zewnętrznych źródeł, na przykład do adresu
internetowego: Czytaj dalej na stronie " www. com "
o nazwy twardych dysków, płyt CD i DVD oraz oznaczenia tytułów
innych dokumentów, jak na przykład: " CD/DVD Drivers & Utilities " lub
podręcznik " Bezpieczeństwo "
oznacza klawisz na klawiaturze, na przykład: F10
oznacza pojęcia i teksty, które są szczególnie ważne i muszą być
wyróżnione, na przykład: Nie wyłączać urządzenia

Złącza i elementy obsługowe

Złącza i elementy obsługowe
Akumulator
Ryglowanieakumulatora (DCIN)
WnękaDVI-D analogowego
Głośnikserwisowatwardegodysku
Gniazdo mikrofonu/Line-In
Napęd podczerwienido
Włącznik/wyłącznikbezprzewodowejsieciLAN
Wskaźnikistatusu
Przyciskitouchpada
Touchpad
Przyciskiszybkiego
Włącznik/wyłączniknotebook
Kamerainternetowa/złączeSPDIF
Mikrofonmodemu uruchamiania
PortLANnapięciastałego
Złącze monitora
UrządzenieKensingtonLock
PortUSBkartpamięci zdalnegosterowania
płytCD/DVD
serwisowapamięci
słuchawek
karttypuExpressCard

W tym rozdziale przedstawione zostaną poszczególne komponenty sprzętowe notebooka.
Zawarty jest tutaj przegląd wskaźników i złączy notebooka. Przed rozpoczęciem pracy
z notebookiem należy zapoznać się z tymi elementami.

12 13 10

12

5

6 7

9

3
22
20

23

18 17

=
=

23 25
26

27

14
19

2
10
14

24

16

Gniazdo kart pamięci
Złącze USB z funkcją ładowania
Urządzenie Kensington Lock
Cyfrowe złącze monitora DVI-D
Złącze monitora analogowego
Gniazdo napięcia stałego (DC IN)
Gniazdo modemu
Port LAN
Porty USB
Wbudowane mikrofony
Kamera internetowa
Włącznik/wyłącznik notebooka
Przyciski szybkiego uruchamiania
Touchpad

16
18

Przyciski touchpada
Wskaźniki statusu
Włącznik/wyłącznik Wireless LAN
Złącze podczerwieni do zdalnego
sterowania
Napęd płyt CD/DVD
Gniazdo kart typu ExpressCard
Gniazdo słuchawek / złącze SPDIF
Głośniki wewnętrzne
Wnęka serwisowa twardego dysku
Ryglowanie akumulatora
Wnęka serwisowa pamięci

Ważne instrukcje

Ważne instrukcje
Instrukcje
Ważneinstrukcje

Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, których musisz bezwzględnie przestrzegać podczas
pracy z notebookiem. Inne wskazówki dostarczają pożytecznych informacji na temat notebooka.

Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcjebezpieczeństwa

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, zawartych w podręczniku
" Bezpieczeństwo ", oraz poniżej wymienionych instrukcji bezpieczeństwa.
Przestrzegaj wskazówek zawartych w rozdziałach podręcznika, które są
oznaczone wskazanym obok symbolem.
Podczas podłączania i rozłączania przewodów prosimy przestrzegać odpowiednich
wskazówek, zawartych w tej instrukcji obsługi.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących warunków otoczenia w rozdziale " Dane
techniczne ", Strona 70 oraz zwrócić uwagę na informacje zawarte w rozdziale " Pierwsze
uruchomienie notebooka ", Strona 8 przed pierwszym uruchomieniem notebooka.
Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek zawartych w
rozdziale " Czyszczenie notebooka ", Strona 7.
Jeżeli posiadasz notebook z komponentem radiowym, zwróć uwagę również
na dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dla urządzeń z komponentami
radiowymi w podręczniku " Safety " (Bezpieczeństwo).
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale " Wyjmowanie i wkładanie
komponentów w przypadku serwisowym ", Strona 57.
Notebook ten spełnia wymagania odnośnych przepisów bezpieczeństwa, dotyczących środków
techniki informacyjnej. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do ustawienia notebooka w przewidzianych
do tego warunkach, zwróć się do punktu sprzedaży lub do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Oszczędzanie energii
Oszczędzanieprądu
Energia
Wskazówki

Należy wyłączyć notebook, gdy go nie używasz. Wyłączaj podłączone urządzenia
zewnętrzne, gdy ich nie używasz. Gdy korzystasz z funkcji oszczędzania energii,
notebook zużywa mniej energii. Dzięki temu możesz dłużej pracować z notebookiem,
zanim konieczne będzie ponowne naładowanie akumulatora.
Zwiększa się efektywność energetyczna, a jednocześnie zmniejsza się obciążenie
dla środowiska. Zmniejszasz koszty i chronisz przyrodę.

Oszczędzanie energii w systemie operacyjnym Windows
? Należy korzystać z dostępnych funkcji oszczędzania energii (patrz rozdział
" Korzystanie z funkcji oszczędzania energii ", Strona 29).

Źródła informacji
Źródłainformacji

W tym podręczniku znajdziesz wyczerpujące wskazówki i informacje techniczne
dotyczące notebooka. Podręczniki dostępne tylko w postaci plików PDF można
wydrukować po podłączeniu drukarki do notebooka.
Źródło informacji
Podręcznik Quick Start
(drukowany)
Podręcznik
" Bezpieczeństwo "
(drukowany lub jako plik
PDF)
Podręcznik " Recovery
Process " (drukowany i/lub
jako plik PDF)

Podręcznik " EasyGuide "
(plik PDF)
Podręcznik " Gwarancja "
Pliki informacyjne (np.
*. TXT, *. DOC, *. CHM,
*. HLP)
*. HLP) lub pomoc systemu
Windows Vista [ F1].

Rodzaj informacji
Gdzie?
Ulotka dotycząca pierwszego Opakowanie
uruchomienia
Opakowanie i/lub na twardym dysku
notebooka

Informacje na temat
przywracania systemu
operacyjnego, sterowników,
podręczników i
oprogramowania
specjalnego
Wyczerpująca instrukcja
uruchomienia, obsługi oraz
informacje techniczne
Ogólne warunki gwarancji
Informacje dotyczące
programów użytkowych i
aplikacji
Informacje na temat systemu
operacyjnego i kamery
internetowej
Informacje na temat sieci
bezprzewodowej (Wireless
LAN)

W opakowaniu, na twardym
dusku notebooka lub na
naszych stronach internetowych
" www. com/support/ "

Podręczniki znajdziesz na twardym
dysku notebooka w menu Start Podręczniki lub w aktualnej wersji
na naszych stronach internetowych
" www. com/support/ ".

W systemie pomocy odpowiedniego
W oprogramowaniu/aplikacji routera
sieci bezprzewodowej dostawcy
usług internetowych lub plik pomocy
Podróżowanie z notebookiem
Notebook
Transport
Wskazówki
Pracamobilna

Należy przestrzegać następujących wskazówek podczas podróży z notebookiem.

Przed wyruszeniem w podróż
? Wykonaj kopie zapasowe ważnych danych na twardym dysku.
? Ze względu na bezpieczeństwo danych wyłącz komponenty radiowe. W
przypadku bezprzewodowej wymiany danych możliwe jest także przechwycenie
danych przez nieupoważnione osoby trzecie.
Podróż, notebook
Notebook

Wskazówki dotyczące aktywacji szyfrowania danych znajdziesz w
dokumentacji komponentów radiowych.

? Gdy chcesz używać notebooka podczas lotu, zapytaj przewoźnika, czy jest to dozwolone.

Gdy jedziesz do innego kraju
? Przed podróżą zagraniczną sprawdź, czy zasilacz sieciowy może pracować przy lokalnym
napięciu sieciowym. Jeżeli nie, należy zadbać o odpowiedni zasilacz sieciowy do
notebooka. Nie używaj żadnych innych transformatorów napięciowych!
? Należy sprawdzić, czy miejscowe napięcie i specyfikacja gniazd zasilających są zgodne z
przewodem zasilającym zasilacza notebooka. Jeżeli nie, kup taki przewód sieciowy, który
odpowiada miejscowym wymaganiom. Nie używaj żadnych adapterów przyłączeniowych
do urządzeń elektrycznych w celu podłączenia do nich notebooka.
? Dowiedz się u odpowiednich władz kraju, do którego wyjeżdżasz, czy dozwolone
jest tam użytkowanie notebooka z wbudowanymi komponentami radiowymi
(patrz także " Znak CE ", Strona 73).
? Jeżeli używasz modemu, może dojść do niezgodności z lokalnym systemem
telekomunikacyjnym. Może to doprowadzić do złego funkcjonowania lub całkowitego
wyłączenia modemu. Ewentualnie potrzebny będzie typowy dla danego kraju
adapter telefoniczny (dostępny jako akcesoria).

6

Transportowanie notebooka
W gnieździe karty ExpressCard musi znajdować się pilot zdalnego sterowania lub
zaślepka. Zapobiega to dostawaniu się ciał obcych do notebooka przez gniazdo karty.
Chroń notebook przed silnymi wstrząsami i przed ekstremalnymi temperaturami
(np. na skutek działania promieniowania słonecznego w samochodzie).
? Należy wyjąć wszystkie nośniki danych (np. CD, DVD) z napędów.
? Wyłącz notebook.
? Wyciągnij wtyk zasilacza sieciowego i wszystkich innych zewnętrznych
urządzeń z gniazd sieciowych.
? Odłącz przewód zasilacza sieciowego i przewody danych wszystkich urządzeń zewnętrznych.
? Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny tak, aby słyszalne było jego zatrzaśnięcie.
? Do transportu należy używać odpowiedniej torby do notebooka, gwarantującej
ochronę przed wstrząsami i uderzeniami.
Transport

Czyszczenie notebooka
Wnętrze urządzenia może być czyszczone jedynie przez autoryzowany,
wykwalifikowany personel.
Należy używać tylko specjalnych środków do czyszczenia komputerów.
Normalne domowe środki czyszczące i politury mogą uszkodzić napisy na
klawiszach i na notebooku, lakier lub sam notebook.
Uważaj, aby do wnętrza notebooka nie przedostała się ciecz.
Monitor Crystal-View jest bardzo wrażliwy na zadrapania! Powierzchnię wyświetlacza
można czyścić tylko przy użyciu bardzo miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.
? Wyjmij wtyk zasilacza sieciowego z gniazda.
? Wyjmij akumulator (patrz rozdział " Akumulator wyjmowanie ", Strona 28).
Powierzchnię urządzenia można czyścić suchą szmatką. W przypadku silnego
zabrudzenia możesz zastosować wilgotną szmatkę, którą należy zanurzyć w wodzie
z łagodnym środkiem do mycia naczyń i dobrze wykręcić.
Klawiaturę i touchpad możesz czyścić ściereczkami dezynfekującymi.
Monitor ciekłokrystaliczny
Klawiatura
Czyszczenie
CrystalView

Pierwsze uruchomienie notebooka

Pierwsze uruchomienie notebooka
Przestrzegaj instrukcji w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4.
Uruchomienie
Pierwszeuruchomienie

Zanim rozpoczniesz po raz pierwszy pracę z użyciem notebooka, musisz naładować
akumulator i zainstalować dostarczone oprogramowanie. System operacyjny Windows
i niezbędne sterowniki są już wstępnie zainstalowane.
W chwili dostawy akumulator znajduje się we wnęce akumulatora lub w opakowaniu. Akumulator
musi być w pełni naładowany, jeśli chcesz używać notebooka w trybie zasilania z akumulatora.
Podczas pracy w trybie mobilnym wbudowany akumulator zasila notebook w niezbędną energię.
Korzystanie z dostępnych funkcji oszczędzania energii umożliwia przedłużenie czasu pracy.
Podczas pracy z notebookiem w domu lub w biurze notebook powinien być zasilany
przez zasilacz sieciowy, a nie przez akumulator.
Sposób podłączenia urządzeń zewnętrznych (na przykład myszy, drukarki) opisano w
rozdziale " Podłączanie urządzeń zewnętrznych ", Strona 50.

Rozpakowanie i sprawdzenie notebooka
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w czasie transportu należy
natychmiast powiadomić o tym punkt sprzedaży!

? Wypakuj wszystkie części.
? Sprawdź notebook pod kątem widocznych uszkodzeń w czasie transportu.
Opakowanie

Zalecamy nie wyrzucać oryginalnego opakowania urządzenia.
Zachowaj oryginalne opakowanie dla ewentualnej ponownej wysyłki.

Wybór miejsca ustawienia
Zasilacz sieciowy
Wybór miejscaustawienia

Zanim ustawisz notebook, wybierz dla niego odpowiednie miejsce. Postępuj
przy tym zgodnie z następującymi wskazówkami:
Nigdy nie stawiaj notebooka na miękkim podłożu (np. dywan, meble
wyściełane lub łóżko). Może to doprowadzić do blokowania wentylacji
i spowodować uszkodzenia wskutek przegrzania.
Nie trzymaj notebooka przez dłuższy okres czasu bezpośrednio na nogach.
Podczas normalnego trybu pracy spód notebooka nagrzewa się. Dłuższy kontakt
ze skórą może stać się nieprzyjemny, a nawet spowodować oparzenia.
Stawiaj notebook na stabilnym, płaskim i zapobiegającym poślizgowi
podłożu. Weź pod uwagę, że gumowe nóżki notebooka mogą pozostawiać
odbicia na delikatnych powierzchniach.
W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji wolna przestrzeń wokół notebooka
i zasilacza sieciowego powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Nigdy nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych notebooka i zasilacza sieciowego.
Notebook nie powinien być narażony na żadne ekstremalne warunki otoczenia.
Chroń notebook przed kurzem, wilgocią i wysokimi temperaturami.

Podłączanie zasilacza sieciowego
Przygotowaniedo pracy

Przestrzegaj instrukcji zawartych w akapicie " Instrukcje bezpieczeństwa ", Strona 4.
Dostarczony przewód sieciowy odpowiada wymogom kraju, w którym zakupiono
notebook. Zwróć uwagę na to, aby przewód sieciowy był dopuszczony do
użytkowania w kraju, w którym jest używany.
Przewód sieciowy zasilacza sieciowego można podłączyć do gniazdka tylko
wtedy, gdy notebook jest podłączony do zasilacza sieciowego.
Upewnij się, że pobór prądu przez zasilacz sieciowy nie jest wyższy niż dopuszczalny
pobór prądu dla tej sieci zasilającej, do której chcesz go podłączyć (patrz dane techniczne
zasilacza sieciowego w rozdziale " Dane techniczne ", " Zasilacz sieciowy ", Strona 71).
? Podłącz przewód zasilacza sieciowego
(1) do gniazda napięcia stałego
(DC IN) notebooka.
? Podłącz przewód sieciowy (2) do zasilacza.
? Podłącz przewód sieciowy (3) do
gniazdka sieciowego.

Pierwsze włączenie notebooka
Pierwszewłączenie

Przy pierwszym włączeniu notebooka następuje instalacja i konfiguracja dostarczonego
oprogramowania. Ponieważ nie wolno przerywać tego procesu, zaplanuj w tym celu
trochę czasu i podłącz notebook do sieci za pomocą zasilacza sieciowego.
Podczas instalacji można ponownie uruchomić notebook tylko na żądanie!
Dla ułatwienia pierwszego uruchomienia notebooka, system operacyjny został
już zainstalowany na twardym dysku.
? Włącz notebook (patrz rozdział " Włączanie notebooka ", Strona 11).
? Podczas instalacji oprogramowania postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W przypadku niejasności dotyczących wprowadzania wymaganych danych
przeczytaj podręcznik systemu operacyjnego.
Gdy w notebooku jest zainstalowany system operacyjny Windows, więcej informacji na
temat systemu oraz sterowników, programów pomocniczych, aktualizacji, podręczników
itd. znajdziesz na twardym dysku notebooka, na płycie " CD/DVD Drivers & Utilities " lub
na naszych stronach internetowych (patrz rozdział " Źródła informacji ", Strona 5).

Praca z użyciem notebooka

Praca z użyciem notebooka
Obsługa, notebook

Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowych czynności podczas pracy z użyciem notebooka.
rozdziale " Podłączanie urządzeń zewnętrznych ", Strona 50.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4.

Włączanie notebooka
? Przesuń dźwigienkę odryglowania (1) w
kierunku strzałki i podnieś wyświetlacz
ciekłokrystaliczny do góry (2).

1

? Naciśnij włącznik/wyłącznik (1), aby
włączyć notebook.

Wskaźnik zasilania notebooka świeci się.

Wyłączanie notebooka
? Zakończ w poprawny sposób pracę systemu
operacyjnego (n. p. Windows w menu Start
za pomocą polecenia Wyłącz komputer).
? Jeśli notebook nie wyłączył
się automatycznie, przytrzymaj
włącznik/wyłącznik (1) przez około
pięć sekund.

Notebook

? Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny (1)
tak, aby słyszalne było jego zatrzaśnięcie.

Wskaźnikistatusu

Wskaźniki statusu przekazują informację o stanie zasilania sieciowego, napędów dysków i o
funkcjach klawiatury. Te wskaźniki są widoczne również przy zamkniętym notebooku.

Lampka kontrolna zasilania

Wskaźnik napędu dysków

Wskaźnik touchpada

Wskaźnik Num Lock

Wskaźnik bezprzewodowej
sieci LAN

Wskaźnik Caps Lock

Wskaźnik akumulatora

13

Lampka kontrolna zasilania
o Wskaźnik świeci się: notebook jest włączony.
o Wskaźnik nie świeci się: notebook jest wyłączony.
Lampkakontrolnazasilania

Wskaźnik touchpada
o Wskaźnik świeci się: Touchpad jest wyłączony.
o Wskaźnik nie świeci się: touchpad jest włączony.
Wskaźniktouchpada

Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN
o Wskaźnik świeci się: Moduł Wireless LAN jest włączony.
o Wskaźnik nie świeci się: moduł bezprzewodowej sieci LAN jest wyłączony.
WskaźnikbezprzewodowejsieciLAN

Wskaźnik trybu oszczędzania energii
o Wskaźnik miga: notebook pracuje w trybie oszczędzania energii.
Tryboszczędzaniaenergii
Wskaźniktrybuoszczędzaniaenergii

Wskaźnik akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest wskazywany przez wskaźnik akumulatora.
Wskaźnik świeci się: akumulator jest całkowicie naładowany.
Wskaźnik miga: Akumulator ładuje się.
Wskaźnik nie świeci się: akumulator jest rozładowany lub zasilacz sieciowy nie
jest podłączony.

Wskaźnikakumulatora
Symbolbaterii
Wskaźnikbaterii

Wskaźnik napędu dysków
o Wskaźnik świeci się: aktywny jest dostęp do jednego z napędów (np. twardy
dysk, CD/DVD).
Wskaźnik
Wskaźniknapędudysków

Wskaźnik Num Lock
o Wskaźnik świeci się: naciśnięto klawisz Num Lock.
W numerycznym polu klawiatury aktywne są te znaki, które znajdują się na
klawiszach w prawym górnym rogu.
WskaźnikNum Lock
Num Lock

Klawisze
Blokklawiszynumerycznych
Klawiaturanumeryczna
Klawiatura

Klawiatura notebooka ulega stałemu zużyciu spowodowanemu normalnym
użytkowaniem. Najwyższym obciążeniom podlegają przede wszystkim
napisy na klawiszach klawiatury. W przeciągu całego czasu użytkowania
notebooka napisy na klawiszach mogą się zetrzeć.
Klawiatura jest tak skonstruowana, że do dyspozycji stoją wszystkie funkcje rozszerzonej klawiatury.
Niektóre funkcje rozszerzonej klawiatury są symulowane za pomocą kombinacji klawiszy.
Poniższy opis klawiszy jest obowiązujący dla systemu operacyjnego Windows. Dalsze
funkcje przycisków są opisane w podręczniku aplikacji.
Poniższy rysunek pokazuje, jak można uzyskać dany znak na klawiszach z wielokrotnymi
napisami. Przykład dotyczy sytuacji, gdy wskaźnik Caps Lock nie świeci się.

Fn

/

{

+

Num

Alt Gr

Rysunek - (Przykładowa klawiatura w układzie niemieckim)
Klawisz korekcyjny (Backspace)
Klawisz korekcyjny kasuje znak po lewej stronie kursora.
Klawiszkasowania
Klawiszkorekcyjny

Klawisz tabulatora
Klawisz tabulatora przesuwa kursor do następnego stopu tabulatora.
Klawisztabulatora

Klawisz wprowadzania (Return, Enter, przełączanie linijki, powrót
karetki)
Klawisz wprowadzania kończy linijkę z poleceniem. Gdy naciśniesz klawisz
Enter, wpisane polecenie zostanie wykonane.
Przełączanielinijki
Enter
Klawiszzatwierdzenia
KlawiszEnter

15

Klawisz wielkich liter (Caps Lock)
Klawisz wielkich liter aktywuje tryb pisania wielkimi literami (odpowiedni
wskaźnik świeci się). W trybie pisania wielkimi literami wszystkie litery
będą pisane jako wielkie. W przypadku klawiszy z wielokrotnymi napisami
napisany zostanie górny, lewy znak. Tryb pisania wielkimi literami można
wyłączyć klawiszem Shift.
CapsLock
Klawiszwielkichliter

Klawisz przełączeniowy (Shift)
Klawisz przełączeniowy umożliwia pisanie wielkich liter. W przypadku
klawiszy z wielokrotnymi napisami napisany zostanie górny, lewy znak.
Shift
KlawiszShift

Klawisz Fn
Klawisz Fn aktywuje nadrukowaną funkcję specjalną klawisza z
wielokrotnymi napisami (patrz rozdział " Kombinacje klawiszy ", Strona 18).
W przypadku zewnętrznej klawiatury zamiast klawisza Fn należy
jednocześnie nacisnąć klawisze Ctrl + Alt.
KlawiszFn

Klawisze kursora
Klawisze kursora poruszają kursorem zgodnie z kierunkiem strzałki do
góry, na dół, w lewo lub w prawo.
Sterowaniekursorem
Klawiszekursora

Klawisz pauzy
Klawisz Pause przerywa wyprowadzanie obrazu na ekran. Za pomocą
dowolnego klawisza można kontynuować wyprowadzanie obrazu na ekran.
Klawiszpauzy

Klawisz Start
Klawisz startu wywołuje menu startowe Windows.
KlawiszStart

Klawisz menu
Klawisz menu wywołuje menu dla wybranego obiektu.
Klawiszmenu

Wirtualny blok klawiszy numerycznych
Num Lock
Wirtualnyblok klawiszy numerycznych
Blokklawiszynumerycznych

Klawiatura notebooka nie posiada oddzielnego bloku numerycznego. Aby można było
pomimo to używać klawiszy numerycznych dla pewnych aplikacji, do dyspozycji stoi
wirtualny blok klawiszy numerycznych. Na klawiaturze rozpoznasz klawisze wirtualnego
bloku numerycznego po cyfrach i symbolach po prawej stronie na górze na odpowiednich
klawiszach. Gdy wirtualne klawisze numeryczne są włączone, można napisać te znaki,
które znajdują się na klawiszach po prawej stronie na górze.
Rysunek - (Przykładowa klawiatura w układzie niemieckim):

1 = Znaki obowiązujące, gdy nie świeci
się wskaźnik Num Lock

2 = Znaki obowiązujące, gdy świeci się
wskaźnik Num Lock

Informacje na temat wskaźników statusu znajdziesz w rozdziale " Wskaźniki statusu ", Strona 13.

17

Kombinacje klawiszy
Kombinacje klawiszy

Poniższy opis kombinacji klawiszy obowiązuje dla systemu operacyjnego Windows.
W innych systemach operacyjnych i w niektórych sterownikach urządzeń niektóre
z poniższych funkcji mogą nie działać.
Dalsze kombinacje klawiszy są opisane w podręczniku aplikacji.
Kombinacje klawiszy wprowadza się w następujący sposób:
? Trzymaj naciśnięty pierwszy klawisz kombinacji klawiszy.
? Naciśnij jednocześnie inny wymagany dla funkcji klawisz lub klawisze.
jednocześnie nacisnąć klawisze Ctrl + Alt.

Włączanie i wyłączanie głośników
Przy użyciu tej kombinacji klawiszy można wyłączyć lub włączyć
głośniki notebooka.
Głośniki
Fn+F3

Zmniejszanie głośności
Ta kombinacja klawiszy zmniejsza siłę głosu wbudowanych
głośników.
Głośność
Fn+F4

Zwiększanie głośności
Ta kombinacja klawiszy zwiększa siłę głosu wbudowanych
Fn+F5

Włączenie i wyłączanie touchpada
Za pomocą tej kombinacji klawiszy można wyłączać lub włączać
touchpad.
Fn+F6

Włączenie i wyłączenie kamery internetowej
wbudowaną kamerę internetową.
Aktywacja kamery internetowej odbywa się w oprogramowaniu
kamery.
Kamerainternetowa
Fn+F7

Zmniejszanie jasności monitora
Ta kombinacja klawiszy zmniejsza jasność monitora.
Jasnośćekranu
Monitorciekłokrystaliczny
Fn+F8

Zwiększanie jasności monitora
Ta kombinacja klawiszy zwiększa jasność monitora.
Fn+F9

Przełączanie wyjścia karty grafiki
Jeżeli podłączono zewnętrzny monitor, można określić za pomocą
tej kombinacji klawiszy, na którym monitorze ma być wyświetlany
obraz.
Obraz może być wyświetlany:
tylko na monitorze ciekłokrystalicznym notebooka (LCD)
jednocześnie na monitorze ciekłokrystalicznym notebooka i
na zewnętrznym cyfrowym monitorze DVI-I
o jednocześnie na monitorze ciekłokrystalicznym notebooka i
na zewnętrznym monitorze analogowym
o jednocześnie na zewnętrznym cyfrowym monitorze DVI-D i
To, na którym monitorze będzie wyświetlany obraz, zależy od
ustawień w panelu sterowania ATI CATALYST(R). Oprogramowanie
to daje też inne możliwości przełączania monitorów. Możliwość
wyświetlania obrazu jest ograniczona do dwóch monitorów
jednocześnie.
Przełączaniewyjściakartygrafiki
Fn+F10

Aktywacja trybu oszczędzania energii
Za pomocą tej kombinacji klawiszy można zmienić ustawione
opcje oszczędzania energii systemu Windows dla reakcji na sygnał
włączenia z sieci lub aktywować sposób reakcji podczas zamykania
pokrywy notebooka, jak opisano w rozdziale " Korzystanie z funkcji
oszczędzania energii ", Strona 29.
Fn+F12

Przełączanie pomiędzy otwartymi aplikacjami
Za pomocą tej kombinacji klawiszy można przełączać się między
wieloma otwartymi aplikacjami.
Alt+Tab

Ctrl

Alt

Del

Wykonanie programowego restartu
Ta kombinacja klawiszy ponownie uruchamia notebook. Naciśnij
i przytrzymaj klawisze Ctrl i Alt, następnie naciśnij klawisz
Del. Najpierw wyświetlany jest menedżer zadań. Dopiero
za drugim razem wykonywana jest procedura programowego
restartu.
Programowyrestart
Ctrl+Alt+Del

Negatywny skok tabulatora
Ta kombinacja klawiszy przesuwa kursor do poprzedniego stopu
tabulatora.
Negatywnyskoktabulatora
Shift+Tab

Kombinacje klawiszy z klawiszami Windows znaleźć można w instrukcji
obsługi systemu operacyjnego.

Ustawienia kraju i klawiatury
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia kraju i klawiatury, należy postępować w następujący sposób:
? Wykonaj ustawienia w menu symbol Start - Panel sterowania - Zegar, język i region).

Klawisze szybkiego uruchamiania
Klawiszeszybkiego uruchamiania

Notebook wyposażony jest w dwa klawisze
szybkiego uruchamiania (Easy Launch).
Za pomocą wcześniej zainstalowanego
oprogramowania można za naciśnięciem
klawisza uruchomić następujące aplikacje
lub funkcje.

Multimedia
Tym klawiszem uruchamiasz Windows Vista Media Player.
Multimedia, klawiszszybkiegouruchamiania

Silent Mode (tryb pracy cichej)
Za pomocą tego przycisku można obniżyć prędkość obrotową wewnętrznego
wentylatora.
Jeżeli włączony został tryb pracy cichej, procesor i karta graficzna nie pracują z pełną
wydajnością.
Ta zmniejszona wydajność jest jednak w pełni wystarczająca do większości zastosowań
biurowych.
Trybcichy, klawiszEasyLaunch
Pracawyciszona, klawiszszybkiegouruchamiania

Touchpad i przyciski touchpada
Uważaj, by na touchpad nie dostawały się brud, płyny lub tłuszcz.
Nigdy nie dotykaj touchpada brudnymi palcami.
Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na touchpad lub na klawisze touchpada.
1 = Touchpad

2 = Przyciski touchpada

Za pomocą touchpada można przesuwać kursor na ekranie.
Przyciski touchpada służą do wyboru i wykonywania poleceń. Przyciski touchpada
odpowiadają przyciskom tradycyjnej myszy.

Korzystanie z przycisków touchpada
Przesuwanie kursora
? Przesuń palec po touchpadzie.
Kursor przesuwa się.
Zaznaczanie obiektu
? Przesuń kursor na wybrany obiekt.
? Dotknij jeden raz touchpada lub naciśnij lewy przycisk.
Obiekt został zaznaczony.
Wykonywanie poleceń
? Przesuń kursor na wybrane pole.
? Dotknij dwukrotnie touchpada lub naciśnij dwukrotnie lewy przycisk.
Polecenie zostanie wykonane.
21

Przeciąganie obiektu
? Wybierz żądany obiekt.
? Przytrzymując lewy przycisk w naciśniętym położeniu, przesuń obiekt w
wymagane miejsce palcem na touchpadzie.
Obiekt został przeciągnięty.
Za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F6 można wyłączyć touchpad,
by nie przesunąć w sposób niezamierzony kursora na ekranie (patrz także
rozdział " Kombinacje klawiszy ", Strona 18).

22

Wskazówki dotyczące monitora ciekłokrystalicznego
Monitorciekłokrystaliczny

W notebookach firmy Fujitsu Siemens Computers GmbH wbudowane są wysokiej jakości
monitory TFT. Monitory TFT produkowane są ze względów technicznych dla określonej
rozdzielczości. Optymalny i ostry obraz może być zagwarantowany tylko w rozdzielczości
przewidzianej dla danego monitora TFT. Jakakolwiek rozdzielczość monitora odbiegająca
od specyfikacji może spowodować wyświetlanie nieostrego obrazu.
Pod pojęciem rozdzielczości monitora rozumie się ilość poziomych i pionowych pikseli ( " Picture
element " = element obrazu), z których składa się obraz monitora. Tak np. oznaczenie
" WUXGA " oznacza 1920 x 1200 punktów. Każdy punkt składa się z trzech tak zwanych
podpunktów (punktów obrazowych) koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. W sumie
monitor WUXGA składa się więc z 1920 x 1200 x 3 = 6 912 000 podpunktów.
Często spotykane rozdzielczości monitora
XGA
WXGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
UXGA
WSXGA
WUXGA

Liczba pikseli
1024 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1200

Rozdzielczość monitora ciekłokrystalicznego notebooka jest optymalnie ustawiona w chwili dostawy.
Jasne lub ciemne punkty obrazu
Dzisiejszy stan techniki produkcyjnej nie może zagwarantować absolutnej nieskazitelności obrazu na
ekranie. Mogą istnieć jaśniejsze lub ciemniejsze punkty obrazu. Maksymalnie dopuszczalna liczba
takich błędnych punktów obrazu jest ustalona przez standard międzynarodowy ISO 13406-2 (klasa II).
Przykład:
Monitor ciekłokrystaliczny 15 " o rozdzielczości 1024 x 768 ma 1024 x 768 = 7 86 432 pikseli.
Każdy piksel składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony i niebieski), co daje łącznie
prawie 2, 4 miliona subpikseli. Zgodnie z normą ISO 13406-2 (klasa II) mogą być uszkodzone
maksymalnie 4 piksele i dodatkowo 5 subpikseli, tzn. w sumie 17 błędnych subpikseli.
Jest to udział stanowiący około 0, 0007% wszystkich subpikseli!
Podświetlenie tła
Monitory TFT pracują przy wykorzystaniu podświetlenia tła. Natężenie podświetlenia
tła może się zmniejszyć na przestrzeni czasu używania notebooka. Jednakże
można indywidualnie ustawić jasność monitora.

Ustawienia monitora
Ustawianie rozdzielczości
Rozdzielczość monitora ciekłokrystalicznego notebooka jest optymalnie ustawiona w chwili dostawy.

Zmiana wielkości czcionki
Zmianawielkościczcionki

Możesz wybrać mniejszą lub większą czcionkę.
? Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Wykonaj odpowiednie ustawienia w menu
Personalizacja - Dopasuj rozmiar czcionki (DPI) (w lewym menu wyboru) Kontynuuj.
lub
? Wykonaj ustawienia w menu symbol Start - (ustawienia) - Panel sterowania - Wygląd i
dopasowanie - Dopasowania - Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) (w lewym menu wyboru)
Kontynuuj.

Synchronizowanie obrazu na monitorze ciekłokrystalicznym
i na monitorze zewnętrznym
Synchronizacja, obrazna
Ekransynchronizowanie monitorze
Notebook obsługuje jednoczesne wyświetlanie obrazu na monitorze ciekłokrystalicznym
i na monitorze zewnętrznym. Za pomocą odpowiednich kombinacji klawiszy funkcyjnych
można przełączać wyjścia karty grafiki (patrz " Kombinacje klawiszy ", Strona 18,
sekcja " Przełączanie wyjść karty graficznej ").
Notebooki z kartą grafiki ATI korzystają z oprogramowania do konfiguracji obrazu ATI
Catalyst(R) Control Center. Oprogramowanie zawiera wbudowany system pomocy.

Informacje na temat podłączania zewnętrznych monitorów znajdziesz w rozdziale
" Podłączanie zewnętrznego monitora ", Strona 52.

Kamerainternetowa

Notebook jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową. Zależnie od
zastosowanego oprogramowania, możesz za jej pomocą robić zdjęcia, nagrywać
wideoklipy lub uczestniczyć w czacie internetowym.
Dioda LED informuje o statusie kamery internetowej.

Dioda świeci w kolorze zielonym: kamera internetowa jest włączona.
Dioda świeci w kolorze czerwonym: oprogramowanie kamery internetowej wymienia
dane z kamerą (wyświetla obraz lub zapisuje sekwencję obrazów).
Kamera dostosowuje się automatycznie do istniejących warunków
oświetlenia. Dlatego też w trakcie dopasowania do warunków oświetlenia
może pojawić się migotanie na ekranie LCD.
Jakość obrazu zależy od warunków oświetlenia i od zastosowanego oprogramowania.
Więcej informacji na temat oprogramowania znajdziesz we wbudowanym systemie
pomocy aplikacji (patrz rozdz. " Źródła informacji ", Strona 5).
Kamera może jednorazowo pracować z jedną aplikacją.
Podczas korzystania z kamery podstawa notebooka nie może się chwiać.

Kamerę można włączać i wyłączać kombinacją klawiszy Fn + F7.

25

Bateria
Żywotność, akumulator
Akumulator

Akumulator jest decydującą częścią składową notebooka. Podczas pracy w trybie
mobilnym wbudowany akumulator zasila notebook w niezbędną energię. Okres użytkowania
akumulatora może być przedłużony dzięki należytej konserwacji. Przeciętny okres użytkowania
akumulatora wynosi około 500 cykli ładowania/rozładowywania.
Korzystanie z dostępnych funkcji oszczędzania energii umożliwia przedłużenie czasu pracy
akumulatora.
Można wydłużyć czas pracy akumulatora przy zasilaniu z akumulatora.
W tym celu zalecamy wyłączenie powłoki graficznej Windows Vista Aero
podczas pracy z zasilaniem z akumulatora.
? Wybierz symbol Start - Panel sterowania - Wygląd i dopasowania - Wygląd i kolor okna - Otwórz
właściwości widoku klasycznego, aby ustawić dalsze opcje i Windows Vista Basis lub Windows
Standard albo Windows klasyczny, aby wyłączyć Windows Vista Aero.

Ładowanie i konserwacja akumulatora
Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia mieści
się w granicach od 5 °C do maks. 35 °C.
Akumulator można naładować poprzez podłączenie notebooka do zasilacza sieciowego
(patrz " Podłączanie zasilacza sieciowego ", Strona 9).
Można przedłużyć żywotność akumulatora przez jego całkowite rozładowanie przed
ponownym naładowaniem. W tym celu należy zostawić włączony notebook przy zasilaniu
z akumulatora. Przy niskim poziomie stanu naładowania akumulatora słychać sygnał
ostrzegawczy. Jeżeli nie podłączysz zasilacza sieciowego w przeciągu pięciu minut po
sygnale ostrzegawczym, notebook wyłączy się automatycznie.
Informacje dotyczące czasu ładowania akumulatora znajdziesz w rozdziale
" Dane techniczne ", Strona 70.
Monitorowanie stanu naładowania
Wskaźnikstanu naładowaniaakumulatora
Do monitorowania pojemności akumulatora w systemie operacyjnym Windows służy " miernik
stanu naładowania akumulatora ", który znajduje się na pasku zadań. Gdy ustawisz kursor na
ikonie akumulatora, zostanie wyświetlony stan naładowania akumulatora.
Akumulator przechowywanie
Pojemnośćładowania, akumulator
Samorozładowanie, akumulator
Akumulator powinien być przechowywany w temperaturze od 0 °C do +30 °C, w suchym miejscu. Im
niższa temperatura przechowywania, tym niższe jest samoczynne rozładowywanie się akumulatora.
Jeżeli przechowujesz akumulator przez dłuższy okres czasu (dłużej niż dwa miesiące), stan
naładowania powinien wynosić około 30%. Aby uniknąć głębokiego rozładowania, należy
sprawdzać w regularnych odstępach stan naładowania akumulatora.
Aby móc wykorzystywać optymalną pojemność ładunkową akumulatora, należy go
całkowicie rozładować, a następnie ponownie naładować.
Jeżeli nie używasz akumulatora przez dłuższy czas, należy go wyjąć z notebooka.
Nie wolno przechowywać akumulatora w urządzeniu!

Wyjmowanie i wkładanie akumulatora
Należy stosować tylko takie akumulatory, które są dopuszczone przez firmę
Fujitsu Siemens Computers do stosowania z notebookiem.
Nie wolno używać siły podczas wyjmowania lub wkładania akumulatora.
Należy zwrócić uwagę na to, by do przyłączy akumulatora nie
dostały się żadne obce ciała.

Akumulator wyjmowanie
?
?
?
?

Wyłącz notebook i wyjmij wtyk sieciowy z gniazda.
Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny tak, aby słyszalne było jego zatrzaśnięcie.
Odłącz wszystkie podłączone do notebooka przewody.
Odwróć notebook i połóż go na stabilnym, równym i czystym podłożu. Podłóż ewentualnie
ściereczkę zapobiegającą poślizgowi, aby uniknąć zadrapań notebooka.
? Przesuń ryglowanie akumulatora w kierunku
strzałki (1) i przytrzymaj je mocno.
? Podnieś akumulator do góry i wyjmij
go z wnęki akumulatora (2).
Akumulator Zamontowanie

1

? Przyłóż akumulator ukośnie do krawędzi
wnęki akumulatora.
? Wciśnij akumulator do wnęki akumulatora
tak, aby było wyczuwalne zatrzaśnięcie (1).
? Przesuń rygiel w kierunku strzałki (2).

28

Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
Energia

Gdy wykorzystujesz dostępne funkcje oszczędzania energii, notebook zużywa mniej
energii. Dzięki temu można pracować dłużej przy zasilaniu z akumulatora, zanim
konieczne będzie ponowne naładowanie akumulatora.
dla środowiska. Gdy w optymalny sposób korzystasz z funkcji oszczędzania energii,
możesz uzyskać znaczne oszczędności, a jednocześnie chronisz środowisko.
Gdy zamkniesz monitor ciekłokrystaliczny, notebook automatycznie przełącza się
w tryb oszczędzania energii. W systemie operacyjnym Windows standardowo
aktywny jest stan Hibernate (Stan spoczynku).
Obecnie zalecamy następujące ustawienia:
Ustawienia te to praktyczne wartości doświadczalne i mogą odbiegać od standardowych
ustawień preinstalowanego oprogramowania i ustawień Windows.
Funkcja
Wyłączenie monitora
Wyłączenie twardego dysku /
twardych dysków
Oszczędzanie energii (S3)
Stan spoczynku (S4)

Przy zasilaniu z sieci
Po 10 minutach
Po 15 minutach

Przy zasilaniu z akumulatora
Po 5 minutach
Po 10 minutach

Po 20 minutach
Po 1 godzinie

Po 15 minutach
Po 30 minutach

? Ustaw opcje oszczędzania energii w menu symbol Start - (ustawienia) - panel sterowania Komputer przenośny - Opcje zasilania.
? Ustaw opcje wygaszacza ekranu w menu symbol Start - (ustawienia) - Panel sterowania - Wygląd
i personalizacja - Personalizacja - Wygaszacz ekranu.
lub
? Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Ustaw wygaszacz ekranu w menu
Dopasowanie - Wygaszacz ekranu.
Jeżeli do któregoś z punktów wyboru potrzebujesz więcej informacji, dla większości
ustawień możesz wyświetlić pomoc Microsoft Windows przez naciśnięcie klawisza F1.

Gdy notebook pracuje w trybie oszczędzania energii, należy bezwzględnie
przestrzegać następujących zasad.
Bieżące dane są przechowywane w trybie oszczędzania energii w pamięci
roboczej, pamięci cache lub w pliku na twardym dysku.
Nigdy nie wolno wyłączać notebooka, gdy znajduje się on w trybie oszczędzania
energii. Gdy wbudowany akumulator jest niemal rozładowany, należy zamknąć
bieżące aplikacje i nie przechodzić do trybu oszczędzania energii.

29

Wyłącz notebook:
o Gdy chcesz podłączyć urządzenia zewnętrzne
o Gdy chcesz odłączyć urządzenia zewnętrzne od notebooka
o Gdy chcesz wyjąć lub włożyć moduł pamięci
Gdy notebook nie będzie używany przez dłuższy czas:
? Opuść tryb oszczędzania energii, gdy to konieczne, przez poruszenie myszą, naciśnięcie
klawisza lub włączenie notebooka.
? Zakończ wszystkie uruchomione programy i wyłącz notebook.

Dysk twardy
Dysk twardy

Twardy dysk jest najważniejszym nośnikiem danych notebooka. Gdy przekopiujesz programy i dane
z płyt CD/DVD na twardy dysk, możesz znacznie szybciej, a przez to efektywniej pracować.
W trakcie wymiany danych z twardym dyskiem świeci się wskaźnik napędu dysków.

30

Karty ExpressCard
Karta ExpressCard
Gniazdo

Gniazdo kart ExpressCard umożliwia obsługę kart ExpressCard/34 lub ExpressCard/54.
Należy przeczytać dokumentację karty ExpressCard i postępować
według wskazówek producenta.
Nie należy używać nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania kart ExpressCard.
Należy zwrócić uwagę na to, by do gniazda kart ExpressCard nie
Wkładanie kart ExpressCard
Przechowuj zaślepkę gniazda karty ExpressCard w bezpiecznym miejscu.
Po późniejszym wyjęciu karty ExpressCard należy ponownie włożyć zaślepkę
do gniazda karty ExpressCard. W ten sposób zapobiegasz dostaniu się
obcych ciał do gniazda kart ExpressCard.
? Wyjmij wypełnienie miejsca dla karty
ExpressCard (2) z gniazda.
KartyExpressCard

? Włóż kartę ExpressCard stykami do
przodu w prowadnicę gniazda.
? Wsuń kartę ExpressCard ostrożnie do
gniazda, aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
Zależnie od typu, karta ExpressCard może
nieco wystawać z gniazda.

Informacje dotyczące instalacji sterownika znajdziesz w dokumentacji
dotyczącej karty ExpressCard.

31

Wyjmowanie kart ExpresCard
ExpressCard

Za pomocą odpowiedniego symbolu na pasku zadań można zatrzymać kartę ExpressCard:
? Kliknij symbol lewym przyciskiem myszy.
? Wybierz tę kartę ExpressCard, którą chcesz zatrzymać i wyjąć.
? Naciśnij klawisz Enter.
Pole dialogowe informuje, że można teraz bez problemu wyjąć kartę ExpressCard.
? Wyjmij kartę ExpressCard z gniazda.

? Włóż zaślepkę gniazda karty ExpressCard
w prowadnice gniazda.
? Wsuń ostrożnie zaślepkę gniazda kart
ExpressCard do gniazda, aż wyraźnie
się w nim zatrzaśnie.

32

Inne karty pamięci
Notebook jest wyposażony w gniazdo kart pamięci. Gniazdo kart pamięci
obsługuje następujące formaty:
Secure Digital (karta SDTM)
MultiMediaCard (MMC)
Memory Stick/Memory Stick Pro (Sony(R))

SecureDigital
Kartapamięci

MultiMediaCard
MemoryStickPro
Przy postępowaniu z kartami pamięci należy przestrzegać wskazówek producenta.
Wkładanie kart pamięci
? Wsuń kartę pamięci ostrożnie do
gniazda. Pole z napisem musi być
skierowane do góry.
Zależnie od typu, karta pamięci może
nieco wystawać z gniazda.
Wyjmowanie kart pamięci
? Wyjmij kartę pamięci z notebooka.
33

CD/DVD
Formaty zapisu CD/DVD (zależnie od wersji)
Formaty zapisudanych

Napędy dyskowe płyt CD/DVD mogą albo tylko odczytywać różne płyty CD lub DVD, albo też
odczytywać je i zapisywać. Poniżej opisane są poszczególne typy płyt CD lub DVD:

CD-ROM
CD-ROM

Skrót dla Compact Disc - Read Only Memory. Płyta CD-ROM jest optyczną pamięcią danych, która
może pomieścić maksymalnie 700 MB danych. Dane te nie mogą zostać zmienione.

CD-R
CD-R

Skrót dla Compact Disc Recordable. Płyta CD-R jest optyczną pamięcią danych, którą można
zapisać tylko raz i która może pomieścić maksymalnie 700 MB danych. Następnie dane te
nie mogą już zostać zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane.

CD-RW
CD-RW

Skrót dla Compact Disc ReWriteable. Płyta CD-RW jest optyczną pamięcią danych, którą
można prawie dowolnie często zapisywać na nowo i która mieści maksymalnie 700 MB
danych. Oznacza to, że dane mogą być usuwane i zmieniane.

DVD (DVD-ROM i DVD-Video)
DVD
DVD-ROM
DVD-Video

Skrót dla Digital Versatile Disc albo Digital Video Disc. Płyta DVD jest optyczną pamięcią danych,
która może pomieścić maksymalnie 17 GB danych.

DVD+R/DVD-R
DVD-R
DVD+R

Skrót dla Digital Versatile Disc Recordable albo Digital Video Disc Recordable. Płyta
DVD+R lub DVD-R jest optyczną pamięcią danych, którą można zapisać tylko raz i
która mieści maksymalnie 4, 7 GB danych. Następnie dane te nie mogą już zostać
zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane.
DVD+R i DVD-R są różnymi standardami. DVD+R i DVD-R mogą być zapisywane
tylko przez te napędy dysków, które obsługują dany standard.

34

DVD+RW/DVD-RW
DVD+RW
DVD-RW

Skrót dla Digital Versatile Disc lub Digital Video Disc ReWriteable. Płyta DVD+RW lub DVD-RW
jest optyczną pamięcią danych, którą można prawie dowolnie często na nowo zapisywać i która
mieści maksymalnie 4, 7 GB danych. Oznacza to, że dane te mogą być usuwane i zmieniane.
Płyty DVD+RW i DVD-RW są różnymi standardami. Płyty DVD+RW i DVD-RW mogą
być zapisywane tylko przez te napędy dysków, które obsługują dany standard.

DVD+R DL/DVD-R DL (Double Layer)
DVD+RDL/DVD-RDL (DoubleLayer)

Skrót dla Digital Versatile Disc Recordable Double Layer albo Digital Video Disc Recordable
Double Layer. Płyta DVD+R lub DVD-R jest optyczną pamięcią danych, którą można
zapisać tylko raz i która mieści maksymalnie 8, 5 GB danych. Następnie dane te nie mogą
już zostać zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane.

DVD-R LF (z obsługą Label Flash)
DVD-RLF

Skrót dla Digital Versatile Disc Recordable Label Flash. Płyta DVD-R LF jest optyczną pamięcią
danych, którą można zapisać tylko raz i która mieści maksymalnie 4, 7 GB danych. Następnie
dane te nie mogą już zostać zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane. Płyta
jest przystosowana do bezpośredniego nadruku w technologii Label Flash.

HD-DVD
HD-DVD

Ten format danych mogą zapisywać i odczytywać tylko napędy obsługujące ten standard.

Skrót dla High Definition Digital Versatile Disc Recordable lub High Definition Digital Video
Disc Recordable. Płyta HD-DVD to optyczny nośnik danych, na którym można zapisać tylko
jeden raz maksymalnie 15 - 30 GB danych (15 GB na warstwę). Później nie można już
zmienić tych danych, ale można je odczytywać dowolną liczbę razy.

Blu-ray
Blu-ray

Ten format danych mogą zapisywać i odczytywać tylko napędy
obsługujące standard Blue-ray.

Płyta Blue-ray to optyczny nośnik danych, na którym można zapisać tylko jeden raz
maksymalnie 25 - 50 GB danych (25 GB na warstwę). Później nie można już zmienić
tych danych, ale można je odczytywać dowolną liczbę razy.

35

Postępowanie z płytami CD/DVD
Przy postępowaniu z płytami CD/DVD należy przestrzegać następujących wskazówek:
Nigdy nie dotykaj powierzchni płyty CD/DVD. Chwytaj płyty CD/DVD tylko za krawędź!
Przechowuj płyty CD/DVD zawsze w ich opakowaniach. W ten sposób unikasz
zakurzenia, zadrapania lub innego uszkodzenia płyty CD/DVD.
Chroń płyty CD/DVD przed kurzem, drganiami mechanicznymi i
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym!
Nie przechowuj płyt CD/DVD w zbyt ciepłych lub zbyt wilgotnych miejscach.
CD/DVD

W celu zapewnienia optymalnej prędkości zapisu używaj płyt z napisem
" Multispeed " lub " High Speed ".
DVD -czystapłyta
CD- czystapłyta
Płytaczysta

Napędy płyt CD/DVD (zależnie od wersji)
Notebook jest dostarczany wraz z napędem płyt CD/DVD. Notebook jest
wyposażony w wieloformatowy napęd DVD z obsługą płyt dwuwarstwowych lub
napęd combo z obsługą HD-DVD albo BlueRay.
Jeżeli nie masz pewności, jaki typ CD lub DVD jest najlepszy dla danego przypadku
zastosowania, np. wykonywanie kopii zapasowych danych, nagrywanie filmów, zapisywanie
zdjęć itp., zasięgnij informacji w specjalistycznym sklepie.

Wieloformatowy napęd DVD z obsługą zapisu dwuwarstwowego
Obsługa płytdwuwarstwowych, napęddyskówMulti-Format-DVD
Napęd płytCD/DVD
dyskówMulti-Format-DVD, obsługa płytdwuwarstwowych

Dzięki napędowi DVD Multi-Format z obsługą dwuwarstwowego zapisu można odczytywać
wszystkie powyżej wymienione optyczne nośniki danych z wyjątkiem HD-DVD i BlueRay. Można
także zapisywać na płytach CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW i DVD+R DL.

Napęd combo HD-DVD
Napęd comboHD-DVD

Za pomocą napędu combo HD-DVD można odczytywać wszystkie wymienione powyżej
optyczne nośniki danych za wyjątkiem BlueRay. Można także zapisywać na płytach CD-R,
CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW i DVD+R DL.

Napęd combo BlueRay
Napęd comboBlueRay

Za pomocą napędu combo BlueRay można odczytywać wszystkie wymienione powyżej
optyczne nośniki danych za wyjątkiem HD-DVD. Można także zapisywać na płytach CD-R,
Wkładanie lub wyjmowanie płyt CD/DVD
Notebook musi być włączony.
? Naciśnij przycisk do wkładania/wyjmowania (1).
Otwiera się szuflada napędu.
? Ostrożnie całkowicie wysuń szufladę
napędu dysków (2).

1

? Włóż do szuflady napędu płytę CD/DVD
stroną z napisem do góry.
lub
? Wyjmij włożoną płytę CD/DVD.
? Zamknij szufladę napędu, aż do
wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

Ręczne wyjmowanie płyt CD/DVD (wyjmowanie awaryjne)
Wyjmowanieawaryjne, CD/DVD
Wyjmowanieręczne, CD/DVD
Gdy jest przerwa w dopływie prądu lub gdy napęd jest uszkodzony, można ręcznie wyjąć płytę
CD/DVD.
? Naciśnij mocno sztyftem lub drutem (np.
wyprostowany spinacz biurowy) w otwór (1).
Szuflada napędu wyskakuje. Teraz
można wysunąć szufladę napędu (2)
z napędu dysków.

37

Kody regionalne dla filmów DVD i odtwarzaczy DVD
Kody
DVD regionalne
FilmyDVD

Filmy DVD i odtwarzacze DVD (jak np. napęd DVD notebooka) są z reguły zaopatrzone
w kod regionalny. Kody regionalne filmów DVD i odtwarzacza muszą być ze sobą
zgodne, aby odtwarzanie filmu było możliwe.
Istnieje sześć różnych kodów regionalnych:
Kod regionalny 1: USA i Kanada
Kod regionalny 2: Egipt, Europa, Japonia, Afryka Południowa i Bliski Wschód
Kod regionalny 3: Azja południowo-wschodnia (m. in. Hongkong, Indonezja, Filipiny, Korea
Południowa, Tajwan)
Kod regionalny 4: Australia, Nowa Zelandia, południowo-wschodni Pacyfik, Ameryka
Środkowa i Południowa oraz Karaiby.
Kod regionalny 5: Afryka (oprócz Afryki Południowej), Indie i dawne państwa ZSRR
Kod regionalny 6: Chiny

Napęd DVD notebooka obsługuje funkcję RPC-II (Phase II System of Regional Playback
Control). Funkcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę do pięciu razy kodu regionalnego
w celu odtwarzania odpowiednich filmów DVD. Po ostatniej zmianie zostaje aktywny
ostatnio wybrany kod regionalny i nie można go już więcej zmienić.
Jeżeli film DVD może być odtwarzany we wszystkich regionach,
ma on wtedy kod regionalny 0.
Przed zakupem filmu DVD należy sprawdzić, czy kod regionalny filmu DVD
zgadza się z kodem regionalnym napędu DVD notebooka.

Dostosowanie funkcji AutoPlay napędu CD/DVD
Typ zawartości, CD/DVD
FunkcjaAutoPlay

System operacyjny Windows pracuje z funkcjami AutoPlay. Oznacza to, że można w systemie
Windows ustalić, w jaki sposób traktowane są różne rodzaje płyt CD lub DVD.
Funkcję AutoPlay napędu do płyt CD/DVD można ustawić odpowiednio do swoich potrzeb,
np. tak, by po włożeniu dźwiękowej płyty CD uruchamiał się odtwarzacz Media Player
oraz aby płyta dźwiękowa CD była automatycznie odtwarzana.
Należy postępować w poniżej opisany sposób:
? Wykonaj ustawienia w menu symbol Start - (ustawienia) - Panel sterowania - Sprzęt i dźwięk Autoodtwarzanie)
Pamiętaj, że musisz dopasować działanie funkcji do każdego
poszczególnego typu zawartości CD/DVD.

38

Mikrofon i głośniki
Mikrofon

Notebook jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne i dwa mikrofony.
Jeżeli przyłączony zostanie mikrofon zewnętrzny, wewnętrzny mikrofon
jest automatycznie wyłączany.
Jeżeli podłączone zostaną słuchawki lub zewnętrzne głośniki, wewnętrzne
głośniki zostają automatycznie wyłączone.
Za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F3 możesz włączyć i wyłączyć głośnik.

Ustawianie głośności
? Ustaw żądaną głośność za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F4 lub Fn + F5.
lub
? Kliknij podwójnie ikonę głośnika na pasku zadań, następnie kliknij Mikser.
lub
? Wybierz symbol Start - Panel sterowania - Sprzęt i dźwięk - Dźwięk: Dopasuj głośność systemową.
? Aby zmienić poziom głośności, przesuń suwak.
? Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, kliknij podwójnie ikonę głośnika na pasku zadań.
Głośność

39

Wbudowany modem 56k
Modem 56k

Wbudowany modem 56k obsługuje wszystkie zastosowania w komunikacji danych, takie jak:
Praca w trybie modemu: szybkie pobieranie danych z prędkością do 56 000 b/s
(V. 9x). Wstecznie kompatybilny z modemami V. 34.
o Praca w trybie faksu: Wysyłanie i odbiór faksów z prędkością do 14 400 b/s.
o Łatwe dopasowanie do danego kraju przez ustawienia programowe
Modem jest zgodny z dyrektywą UE 91/263/EEC (Dyrektywa dotycząca telekomunikacyjnych
urządzeń przesyłowych) i został sprawdzony zgodnie z dyrektywą TBR-21.
Modem może być użytkowany w następujących krajach:
Wybieranie tonalne: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka, Brytania i Włochy.
Wybieranie impulsowe: Belgia, Francja, Holandia i Włochy.
Dodatkowo także w: Polsce, Słowenii, Afryce Południowej i na Węgrzech.

Podłączenie modemu notebooka do gniazdka telefonicznego
Przewód modemu oraz typowy dla danego kraju adapter telefoniczny nie wchodzą
w zakres dostawy. Można je nabyć w specjalistycznych sklepach.
Pamiętaj, że linia telefoniczna lub linia przesyłu danych jest zajęta, gdy do linii
telefonicznej podłączony jest modem i że nie można wtedy używać telefonu.
Wyjmij wtyczkę modemu z gniazdka telefonicznego po zakończeniu surfowania w
Internecie lub obsługi faksu i podłącz ponownie przewód telefonu.
? Podłącz przewód modemu do złącza
modemu notebooka (1).
? Podłącz przewód modemu (2) do
adaptera przewodu telefonicznego (3),
odpowiedniego dla danego kraju.
? Przyłącz przewód modemu do gniazdka
telefonicznego (4).
Modem

40

Ethernet i LAN
EthernetLAN

Wewnętrzny moduł LAN notebooka obsługuje Ethernet LAN (10/100 Mbps). Za pomocą modułu
LAN można łączyć się z lokalną siecią danych (LAN = Local Area Network).
? Podłącz przewód LAN do złącza
LAN notebooka (1).
? Podłącz przewód LAN do gniazdka
sieci danych (2).

Administrator sieci może udzielić pomocy przy konfigurowaniu i używaniu połączeń LAN.
Przewód LAN nie wchodzi w zakres dostawy. Można go nabyć
w specjalistycznych sklepach.

41

Komponenty radiowe (Wireless LAN)
Wbudowanie modułu Wireless LAN, niedopuszczonego przez firmę
Fujitsu Siemens Computers GmbH, powoduje unieważnienie zezwoleń
udzielonych dla tego urządzenia (CE! ).
WirelessLAN

Notebook posiada wbudowany moduł Wireless LAN.

Włączanie i wyłączanie modułu Wireless LAN
Sprawdź, czy moduł Wireless LAN jest aktywowany/nieaktywny w
zainstalowanym oprogramowaniu Wireless LAN.
WirelessLAN

? Przesuń wyłącznik w położenie " ON ", aby
włączyć moduł Wireless LAN.
Wskaźnik Wireless LAN świeci
się, gdy moduł Wireless LAN jest
włączony (aktywny).

Więcej informacji na temat korzystania z Wireless LAN znajdziesz w plikach
pomocy (patrz rozdział " Źródła informacji ", Strona 5).

42

Pilot zdalnego sterowania do Windows Vista
Media Center (zależnie od wersji).
InterfejsCIR
Pilotzdalnego sterowania

Jeżeli notebook jest wyposażony w interfejs podczerwieni i pilota Media Center, za
pomocą pilota można sterować pracą Windows Vista Media Center.
Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania należy ściągnąć
ochronną folię ze styków.
Więcej informacji znajdziesz w podręczniku online do systemu operacyjnego
Windows (patrz rozdział " Źródła informacji ", Strona 5).

Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania
? Wyjmij pilota zdalnego sterowania z gniazda.
Pilotzdalnegosterowania

43

Używanie pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania (2) musi znajdować się w obszarze działania (poziomo około 30°) złącza
podczerwieni (1) notebooka. Pilotem zdalnego sterowania można posługiwać się w zasięgu
działania (3) złącza podczerwieni. Zasięg (3) może nieco odbiegać od obszaru działania złącza.

Krzyżak nawigacyjny
Za pomocą krzyżaka nawigacyjnego dokonuje się przesuwu
w obrębie menu (do góry, do dołu, na lewo i na prawo).
? Za pomocą przycisku " OK " aktywuje się wybrane punkty
menu.

Włącznik/wyłącznik trybu
oszczędzania energii (S3)
Za pomocą tego przycisku można
przełączyć notebook do trybu
oszczędzania energii (S3) lub
zakończyć pracę w tym trybie (S3).
Stop
Za pomocą tego przycisku kończy
się bieżące odtwarzanie.

Rec
zapisywać bieżący program
telewizyjny na twardym dysku
notebooka.

Przewijanie do tyłu
Za pomocą tego przycisku
przewija się odtwarzanie do tyłu.

Skok do tyłu
Za pomocą tego przycisku uruchamia
się odtwarzanie poprzedniego tytułu,
obrazu lub poprzedniej sekwencji
filmowej.
Skok do przodu
się odtwarzanie następnego tytułu,
obrazu lub następnej sekwencji
Informacja
Po naciśnięciu tego przycisku można
otrzymać dodatkowe informacje na
temat aplikacji multimedialnych.
Przycisk wyciszenia
Za pomocą tego przycisku włącza
się i wyłącza odtwarzanie dźwięku.

Odtwarzanie
uruchamia się odtwarzanie.

Przewijanie do przodu
przewija się odtwarzanie do
przodu.
Wstecz
przejść do poprzedniego menu.

Pause
wstrzymać bieżące odtwarzanie.

Zmiana kanału
zmienić odbierany kanał TV.

Zwiększanie/zmniejszanie siły
głosu
Za pomocą tych przycisków
zwiększa się lub zmniejsza siłę
głosu.

Odczyt zapisanych programów
odtworzyć zapisane na twardym
dysku programy TV.

Start
wywołać menu startowe Windows
Vista Media Center.

45

Live-TV
można przejść od odtwarzania
zapisanych na dysku programów
TV do bieżącego programu TV w
wybranym kanale.

Menu DVD
uruchomić główne menu płyty
znajdującej się w napędzie DVD.

Z tego przycisku można
korzystać tylko z podłączonym i
skonfigurowanym tunerem TV.
Przegląd programu TV
Za pomocą tego klawisza można
wywołać przegląd programu TV.
Przegląd programu nie jest w tej
chwili emitowany przez wszystkie
stacje we wszystkich krajach.
skonfigurowanym tunerem TV.

46

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa
Funkcjebezpieczeństwa

Notebook dysponuje różnymi funkcjami bezpieczeństwa, za pomocą których możesz
chronić swój system i osobiste dane przed niepowołanym dostępem.
W tym rozdziale dowiesz się, jak używać tych funkcji i jakie korzyści one zapewniają.
Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach, gdy np. zapomnisz swoje
hasło, utracisz dostęp do systemu i swoich danych. Dlatego też należy
przestrzegać następujących wskazówek:
Wykonuj w regularnych odstępach czasu kopie zapasowe danych na zewnętrznych
nośnikach danych, np. na zewnętrznych twardych dyskach, płytach CD lub DVD.
o Przy pewnych funkcjach bezpieczeństwa trzeba podać hasła. Należy zanotować
sobie hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
Jeżeli dojdzie do utraty/zagubienia haseł, musisz zwrócić się do naszej pomocy
technicznej. Usunięcie haseł nie jest przypadkiem gwarancyjnym - jest to usługa odpłatna.

Krótki przegląd funkcji bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Kensington Lock

Rodzaj ochrony
Wytrzymała linka stalowa z
zamkiem

Ochrona hasłem w BIOS

Ochrona hasłem programu
BIOS Setup i systemu
operacyjnego przy pomocy
hasła administratora i hasła
użytkownika.

Przygotowanie
Zamocować urządzenie
Kensington MicroSaver
(wyposażenie opcjonalne) i
zamknąć je.
W programie BIOS Setup
ustanów przynajmniej
jedno hasło administratora
i według życzenia aktywuj
ochronę hasłem dla systemu
operacyjnego.

Funkcjebezpieczeństwa
Krótkiprzegląd

Korzystanie z zabezpieczenia Kensington Lock
? Zamocuj urządzenie Kensington MicroSaver
do gniazda notebooka.
Zabezpieczenieprzed kradzieżą
Zabezpieczeniemechaniczne
Korzystaniez zabezpieczeniaKensingtonLock
Kensington MicroSaver

Ustawienie ochrony hasłem w BIOS-Setup-Utility
Zanim wykorzystasz różne możliwości ochrony hasła w programie BIOS Setup dla
zabezpieczenia danych, musisz pamietać o przestrzeganiu następujących zasad:
Należy zanotować sobie hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeżeli
zapomnisz hasło administratora, nie będziesz miał już dostępu do notebooka.
Usunięcie hasła nie jest przypadkiem gwarancyjnym i jest usługą odpłatną.
Ochronahasłem

Hasło może mieć maksymalnie osiem znaków i może składać się z liter i cyfr. Nie
trzeba rozróżniać pomiędzy pisaniem wielkimi i małymi literami.

Ochrona przez BIOS-Setup-Utility (hasło administratora
i hasło użytkownika)
Jeżeli ta instrukcja obsługi została otwarta na ekranie komputera, zalecamy
wydrukowanie poniższych wskazówek. W trakcie ustanawiania ochrony hasłem
nie będzie można wyświetlić tych wskazówek na monitorze.
BIOS-Setup-Utility

Zarówno dzięki hasłu administratora, jak i hasłu użytkownika unikasz nieuprawnionego wywołania
programu BIOS Setup. Za pomocą hasła administratora masz dostęp do wszystkich funkcji
programu BIOS Setup, za pomocą hasła użytkownika tylko do części funkcji. Hasło użytkownika
można ustanowić tylko wtedy, gdy zostało wcześniej ustawione hasło administratora.
Sposób wywoływania i obsługi programu BIOS Setup jest opisany w rozdziale
" Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility ", Strona 63.

Przydzielanie hasła administratora i hasła użytkownika
? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
? Zaznacz pole Set Supervisor Password i naciśnij Enter.
Monit Enter new Password: oznacza, że należy wprowadzić nowe hasło.
? Wpisz hasło i naciśnij Enter.
Monit Confirm new Password oznacza, że należy potwierdzić nowe hasło.
? Należy teraz jeszcze raz wpisać hasło i nacisnąć Enter.
Komunikat Password installed oznacza, że nowe hasło zostało zapisane.
? W celu przydzielenia hasła użytkownika należy wybrać pole Set User Password i postępować
dokładnie tak samo, jak przy ustanawianiu hasła administratora.
Jeżeli nie chcesz przeprowadzać żadnych innych ustawień, możesz
zakończyć pracę programu BIOS Setup.
? Wybierz w menu Exit opcję Save Changes & Exit (zapisz zmiany i zakończ program).
? Wybierz OK lub Yes i naciśnij klawisz Enter.
Notebook uruchamia się na nowo, a nowe hasło jest aktywne. Jeżeli chcesz teraz wywołać
program BIOS Setup, musisz najpierw podać hasło administratora lub hasło użytkownika. Zwróć
uwagę na to, że za pomocą hasła użytkownika masz dostęp tylko do niektórych ustawień BIOS.
administratora
Hasło użytkownika

48

Zmiana hasła administratora lub hasła użytkownika
Hasło administratora można zmienić tylko po zalogowaniu się w programie BIOS Setup
za pomocą swojego aktualnego hasła administratora.
Hasłoużytkownika
Hasłoadministratora
Hasło

? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
? Przy zmianie hasła należy postępować dokładnie tak samo jak przy jego ustanawianiu.

Unieważnienie haseł
Aby unieważnić obowiązujące hasło bez ustanowienia nowego, należy
postępować w poniższy sposób:
Hasło

? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
? Zaznacz pole Set Supervisor Password lub Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
Monit Enter Current Password oznacza wezwanie do wpisania aktualnego hasła.
Polecenie Enter new Password oznacza wezwanie do wpisania nowego hasła.
? Naciśnij dwukrotnie Enter.
Notebook uruchamia się na nowo, a hasło jest nieaktywne.
Przez unieważnienie hasła administratora unieważnione zostaje jednocześnie hasło użytkownika.

Ochrona hasłem systemu operacyjnego
Za pomocą hasła administratora, które ustalono w programie BIOS Setup (patrz
rozdział " Przydzielanie hasła administratora i hasła użytkownika ", Strona 48),
można również zablokować uruchamianie systemu operacyjnego.
System operacyjny

Aktywowanie ochrony systemowej
?
?
?
?

Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
Wybierz opcję Password on Boot i naciśnij klawisz Enter.
Wybierz opcję Enabled i naciśnij klawisz Enter.
W menu Exit wybierz opcję Save Changes and Exit.
Notebook uruchamia się na nowo. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora.

Unieważnienie ochrony systemowej
? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
? Wybierz opcję Password on Boot i naciśnij klawisz Enter.
? Wybierz opcję Disabled i naciśnij klawisz Enter.
zakończyć pracę programu BIOS Setup.
? W menu Exit wybierz opcję Save Changes and Exit. System nie jest chroniony hasłem.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Podłączanie urządzeń zewnętrznych
W każdym przypadku musisz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, zawartych
w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4, zanim przystąpisz do podłączania
urządzeń do notebooka lub ich odłączania.
Zawsze najpierw przeczytaj dokumentację do urządzenia zewnętrznego, które chcesz
podłączyć.
Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów podczas burzy.
Nigdy nie ciągnij za przewód, kiedy go wyciągasz! Chwytaj zawsze za wtyk.
Dotrzymuj poniżej opisanej kolejności, gdy podłączasz zewnętrzne urządzenia
do notebooka lub gdy je od niego odłączasz.
Podłączanie urządzeń do notebooka
1. Wyłącz notebook i wszystkie urządzenia zewnętrzne.
2. Wyjmij wtyk sieciowy zasilacza notebooka i wszystkich odnośnych
urządzeń z gniazdek sieciowych.
3. Podłącz odpowiednio przewody wszystkich zewnętrznych urządzeń,
według załączonych instrukcji.
4. Włóż wszystkie wtyki sieciowe do gniazd sieciowych.
Urządzeniaperyferyjne
Urządzenia

Odłączanie urządzeń od notebooka
3. Odłącz odpowiednio przewody wszystkich zewnętrznych urządzeń,
Do niektórych z zewnętrznych urządzeń należy zainstalować i skonfigurować
specjalne oprogramowanie (np. sterowniki) (patrz dokumentacja dotycząca
urządzenia zewnętrznego i systemu operacyjnego).

Porty

78

Cyfrowe złącze monitora DVI-D

Porty USB

51

Podłączanie zewnętrznego monitora
Gniazdo monitora
Monitor VGA

Do notebooka można jednocześnie podłączyć maksymalnie dwa zewnętrzne monitory.
Monitor analogowy podłącza się do analogowego złącza monitora, natomiast monitor cyfrowy do złącza DVI-D. Wyświetlanie obrazu jest ograniczone do jednocześnie maksymalnie dwóch
monitorów (patrz " Kombinacje klawiszy ", Strona 18, sekcja " Przełączanie wyjść karty graficznej ").
Do podłączania cyfrowych monitorów należy stosować wyłącznie
przewody ze złączem DVI-D!
Nie wolno stosować adapterów i przewodów DVI-I! Z powodu innej obsady styków
mogłoby to spowodować uszkodzenie złącza lub przewodu!
W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc w specjalistycznym sklepie.
Poniżej przedstawiamy porównanie złączy DVI-D i DVI-I:
Złącze DVI-D

Złącze DVI-I

Złącze
Ikona

Podłączanie monitora

Złącze monitora analogowego

? Wyłącz notebook i monitor zewnętrzny.
? Podłącz przewód danych zewnętrznego monitora do gniazda monitora notebooka.
? Włącz najpierw zewnętrzny monitor, a następnie notebook.

52

Ustawianie częstotliwości odświeżania obrazu dla
zewnętrznego monitora
Monitor

Przy ustawieniu zbyt wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu monitor może
zostać uszkodzony. Informacja o maksymalnej możliwej częstotliwości odświeżania
ekranu znajduje się w dokumentacji dołączonej do monitora.
Ustawienie właściwej częstotliwości odświeżania ekranu zapobiega migotaniu obrazu.
? Dostosuj częstotliwość odświeżania ekranu do posiadanego monitora.
? Wybierz symbol Start - Panel sterowania - Wygląd i dopasowanie - Dopasowania): Dopasuj rozdzielczość
ekranu. Wybierz Dopasowanie Ustawienia ekranu typ monitora 1 lub 2.
? Wybierz Ustawienia zaawansowane - Monitor.
? W menu Częstotliwość odświeżania ekranu wybierz optymalną częstotliwość
odświeżania dla podłączonego monitora.
? Wybierz Zastosuj i zatwierdź OK.

Podłączanie urządzeń USB
Do portów USB można podłączać zewnętrzne urządzenia posiadające interfejs
USB (np. drukarka, skaner lub modem).
Urządzenia USB są urządzeniami typu "hot plug ". Dlatego przewody urządzeń
USB mogą być podłączane i odłączane przy włączonym systemie.
W standardzie USB 1. x maksymalna szybkość transmisji danych wynosi 12 Mb/s.
W standardzie USB 2. x szybkość transmisji danych wynosi do 480 Mb/s.
Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji urządzeń USB.
? Podłącz przewód danych do urządzenia
zewnętrznego.
? Podłącz przewód przesyłu danych do
złącza USB notebooka.

Sterowniki urządzeń
Urządzenia USB są automatycznie rozpoznawane i instalowane przez system operacyjny.

53

FunkcjaładowaniazgniazdaUSB

Jeżeli podłączasz urządzenia USB do tego gniazda USB, notebook powinien
być zasilany przez zasilacz sieciowy, gdyż w przeciwnym razie przy wyłączonym
notebooku nastąpi rozładowanie akumulatora.
Zasilacz sieciowy musi być podłączony już przy wyłączaniu notebooka, gdyż
w przeciwnym razie funkcja ładowania przez USB nie będzie aktywna, a
podłączone urządzenia USB nie będa ładowane.
W niektórych urządzeniach USB (np. telefonach komórkowych) do uaktywnienia
funkcji ładowania przez port USB wymagany jest sterownik. W takim wypadku
funkcja ładowania przez port USB nie działa przy wyłączonym notebooku,
ponieważ sterownik nie jest wtedy aktywny.

Z tego gniazda USB można ładować lub zasilać podłączone urządzenia USB nawet przy
wyłączonym notebooku (np. ładować palmtopa lub telefon komórkowy, albo podłączyć lampkę USB).
Gniazdo USB z funkcją ładowania jest wyposażone we własny wskaźnik pracy. Jeżeli do tego gniazda
zostanie podłączone urządzenie USB, wówczas wskaźnik pracy reaguje w następujący sposób:
Przy podłączonym zasilaczu sieciowym:
o Wskaźnik świeci w kolorze zielonym: notebook jest włączony.
o Wskaźnik miga w kolorze zielonym: notebook jest wyłączony.
Przy zasilaniu z akumulatora:
54

Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym: notebook jest włączony.
Wskaźnik miga w kolorze czerwonym: notebook jest wyłączony.

Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio
Podłączaniesłuchawek
Mikrofon
Podłączanieurządzeńaudio

Podłączaniemikrofonu
Złącza audio
Do gniazda mikrofonu / Line In notebooka można podłączyć zewnętrzny mikrofon, odtwarzacz
MiniDisc, odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD lub magnetofon kasetowy.
? Podłącz kabel danych do urządzenia
gniazda mikrofonu / Line-in notebooka.

55

Do gniazda słuchawek / SPDIF notebooka można podłączyć zewnętrzne głośniki lub
urządzenia dźwiękowe z cyfrowym wejściem optycznym.
? Podłącz przewód danych do urządzenia
gniazda słuchawek/SPDIF notebooka.

Gdy kupujesz przewód do notebooka, musisz pamiętać, że
gniazdo słuchawek/SPDIF w notebooku jest gniazdkiem słuchawkowym
typu " mini-jack 3, 5 mm ".
Jeżeli chcesz podłączyć słuchawki lub głośniki, potrzebujesz wtyku
słuchawkowego typu " mini-jack 3, 5 mm ".
Jeżeli chcesz podłączyć do notebooka urządzenia audio z cyfrowym wejściem
optycznym (np. wzmacniacz), musisz mieć przewód światłowodowy z wtykiem
" TOSLINK 3, 5 mm (do gniazda SPDIF 3, 5) ".
Wtyk

Złącze

Obsada styków
optyczne

Regulacja głośności
? Ustaw żądaną głośność -- patrz rozdział " Ustawianie głośności ", Strona 39.

Wyjmowanie i wkładanie komponentów w przypadku serwisowym

w przypadku serwisowym
Naprawy notebooka mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany
personel fachowy. Poprzez nieuprawnione otworzenie lub nieprawidłowe
naprawy wygasa gwarancja oraz może dojść do znacznych zagrożeń dla
użytkownika (porażenie elektryczne, zagrożenie pożarem).
Przypadekserwisowy
Komponenty

Po rozmowie z Centrum Obsługi Klienta można samodzielnie wymontować lub
zamontować opisane w tym rozdziale komponenty.
Jeżeli samodzielnie wyjmujesz lub montujesz komponenty bez porozumienia się z
Działem Obsługi Klienta, powoduje to wygaśnięcie gwarancji notebooka.

Wskazówki dotyczące zamontowania i wymontowania
zespołów i elementów składowych
Wymontuj akumulator.
Należy ostrożnie postępować z mechanizmami ryglującymi baterie i inne podzespoły.
Nigdy nie wolno używać ostrych przedmiotów, takich jak np. śrubokręt, nożyce
lub nóż do podważania pokryw w celu ich otwarcia.
Zespoły zawierające elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (ESD)
mogą być oznakowane pokazaną naklejką.

Elektryczność
Podzespół
Wskazówki statyczna

W przypadku napraw lub regulacji zespołów zawierających elementy wrażliwe
na ładunki elektrostatyczne, przestrzegaj następujących zasad:
Przed rozpoczęciem pracy musisz się statycznie rozładować (np. poprzez
dotknięcie uziemionego przedmiotu).
Stosowane przyrządy i narzędzia nie mogą zawierać ładunku statycznego.
Przed wsunięciem lub wyciągnięciem zespołów wyjmij wtyk z gniazda.
Chwytaj podzespół zawsze za krawędzie.
Nie dotykaj styków przyłączeniowych ani ścieżek przewodzących
podzespołów.

Wyjmowanie i ponowne wkładanie akumulatora opisane jest w rozdziale
" Wyjmowanie i wkładanie akumulatora ", Strona 28.

Wyjmowanie i wkładanie twardego dysku
Wymontowanie twardego dysku
?
?
?
?

nieślizgającą się ściereczkę na to podłoże, aby uniknąć zadrapania notebooka.
? Wykręć wkręt (1).
? Zdejmij pokrywę w kierunku strzałki (2).
Twardy dysk

2

? Wykręć wkręty (1).
? Pociągnij twardy dysk za uchwyt (2)
w kierunku strzałki, by wyciągnąć
go z wnęki (3).

58

Zamontowanie twardego dysku
Podczas montażu twardego dysku zachowaj ostrożność, by nie wykrzywić
lub uszkodzić styków we wnęce twardego dysku.
Twardydysk

? Włóż twardy dysk do wnęki twardego dysku.
? Pociągnij twardy dysk za uchwyt (2) w
kierunku oznaczonym strzałką (2), aż do
zatrzaśnięcia styków. W razie potrzeby
popchnij palcem krawędź dysku.
? Zamocuj wkręty (3).

1

? Wsuń pokrywę na miejsce w kierunku
oznaczonym strzałką (1).
? Przymocuj pokrywę za pomocą śruby (2).

1

? Włóż ponownie akumulator (patrz rozdział " Akumulator Zamontowanie ", Strona 28).
? Ponownie prawidłowo ustaw notebook na równej powierzchni.
? Ponownie podłącz odłączone wcześniej przewody.

Rozszerzenie pamięci
pamięci
Rozbudowa systemu
Pamięćgłówna

Notebook jest wyposażony w zależności od wersji w pamięć operacyjną 512 MB - 4 GB. Bez modułów
pamięci notebooka nie można uruchomić, ponieważ nie jest wbudowana żadna stała pamięć główna.

59

Należy pamiętać, że 32-bitowe wersje systemu Windows Vista obsługują
obecnie tylko 3 GB pamięci operacyjnej.

Wyjmowanie i wkładanie modułów pamięci
Modułypamięci

Jeżeli Dział Obsługi Klienta zezwolił na samodzielne wyjęcie i włożenie rozszerzenia
pamięci, należy postępować w następujący sposób:
Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa, zawartych w rozdziale
" Ważne instrukcje ", Strona 4.
Notebook musi być wyłączony podczas wkładania/wyjmowania modułów pamięci
i nie może znajdować się w trybie oszczędzania energii.
Używaj tylko takich modułów pamięci, które zostały dopuszczone do użycia w
notebooku: moduły DDR2-667 SO DIMM (PC2-5300) 512 MB, 1 GB i 2 GB.
Nie wolno używać nadmiernej siły do wkładania lub wyjmowania modułów pamięci.
Należy zwrócić uwagę na to, żeby do wnęki modułów pamięci nie
dostały się żadne ciała obce.
Moduły pamięci znajdują się pod pokrywą serwisową. Przy wyjmowaniu i wkładaniu modułu
pamięci należy otworzyć pokrywę serwisową. Po wymontowaniu pokrywy zostaną odsłonięte różne
podzespoły. Te podzespoły mogą być wymontowane lub wymienione tylko przez autoryzowany
punkt serwisowy. Dlatego też należy koniecznie przestrzegać następujących zasad:
Podczas pracy niektóre podzespoły mogą być bardzo gorące (np. radiator
chłodzący procesora). Dlatego zalecamy odczekanie jednej godziny po wyłączeniu
notebooka, a przed wkładaniem lub wyjmowaniem modułów pamięci. W
przeciwnym razie istnieje zagrożenie poparzeniem!
Ponieważ niektóre podzespoły wrażliwe elektrostatycznie zostały odsłonięte, prosimy
przestrzegać zaleceń paragrafu " Wskazówki dotyczące zamontowania i wymontowania
zespołów i elementów składowych ", Strona 57 w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4.
Drugi moduł pamięci jest niedostępny z zewnątrz i dlatego może być demontowany lub wymieniany
tylko przez autoryzowane punkty serwisowe Fujitsu Siemens Computers.
? Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny na dolnej części notebooka tak, aby
słyszalne było zatrzaśnięcie zamknięcia.
? Odłącz wszystkie podłączone do notebooka przewody.
? Odwróć notebook i połóż go na stabilnym, równym i czystym podłożu. Podłóż ewentualnie
nieślizgającą się ściereczkę na to podłoże, aby uniknąć zadrapania notebooka.
? Wyjmij akumulator (patrz " Akumulator wyjmowanie ", Strona 28).

Wymontowanie pokrywy
? Wykręć wkręty (1).
? Zdejmij pokrywę notebooka (2).
Pokrywa

Wyjmowanie modułu pamięci
? Naciśnij obie klamry mocujące ostrożnie
na zewnątrz (1).
Moduł pamięci odchyla się do góry (2).
? Wyjmij moduł pamięci w kierunku strzałki
z jego miejsca włożenia (3).
Modułpamięci
Rozszerzeniepamięci

Wkładanie modułu pamięci

1

? Włóż moduł pamięci stykami
przyłączeniowymi i wyżłobieniem (a)
zwróconymi do przodu w jego gniazdo (1).
? Przechyl ostrożnie moduł pamięci do dołu,
aż się wyraźnie zatrzaśnie (2).

a

61

Zamontowanie pokrywy
? Załóż pokrywę (1).
? Przymocuj pokrywę za pomocą śrub (2).
62

Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility

Ustawienia w programie
BIOS-Setup-Utility
Konfigurowanie systemu
Setup
Konfiguracja, BIOSSetup
Ustawieniasystemowe, BIOSSetup
BIOS Setup
sprzętu

Za pomocą programu BIOS Setup możesz konfigurować funkcje systemowe i sprzęt notebooka.
W momencie dostawy notebooka działają ustawienia domyślne. Te ustawienia można
zmienić w menu BIOS Setup. Zmienione ustawienia są obowiązujące, gdy tylko
program BIOS Setup zostanie zapisany i zakończony.
W programie BIOS Setup znajdują się następujące menu:
Main
Info
Advanced
Security
Power
Boot
Exit

Ustawienia systemowe, takie jak czas i data
Do wyświetlania informacji BIOS, informacji dotyczących procesora i
notebooka
Zaawansowane ustawienia systemowe
Ustawienia haseł i funkcji bezpieczeństwa
Ustawienia oszczędzania energii dla wyświetlacza LCD i akumulatora
Kolejność wczytywania systemu operacyjnego z napędów
Kończenie pracy programu BIOS-Setup-Utility

Uruchamianie programu BIOS Setup
? Uruchom notebook na nowo (wyłącz i włącz notebook lub uruchom na nowo system operacyjny).
Na monitorze wyświetlany jest podczas uruchamiania krótko następujący lub podobny komunikat:
& lt; F2 & gt; BIOS Setup & lt; F12 & gt; Boot Menu
? Gdy na ekranie pojawi się ten komunikat, należy nacisnąć klawisz funkcyjny F2.
? Gdy ustanowione jest hasło, musisz wprowadzić hasło i nacisnąć Enter.
BIOSSetup

W przypadku zapomnienia hasła należy zwrócić się do administratora
systemu lub do naszego serwisu.

Obsługa programu BIOS Setup
BIOS Setup

Naciśnij klawisz F1, aby otrzymać pomoc w zakresie obsługi programu BIOS Setup.
Opis poszczególnych ustawień widoczny jest w prawym oknie programu BIOS Setup.
Za pomocą klawisza F9 można załadować ustawienia standardowe BIOS Setup.
? Wybierz za pomocą klawiszy kursora <- lub -> to menu, w którym chcesz zmienić ustawienia.
Menu zostanie wyświetlone.
? Wybierz za pomocą klawiszy kursora? oder? tę opcję, którą chcesz zmienić.
? Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z wybranego menu.
? Zanotuj sobie zmienione wpisy (np. w tej instrukcji obsługi).

Kończenie pracy programu BIOS Setup
W menu Exit należy wybrać żądaną możliwość i aktywować ją przez naciśnięcie klawisza Enter.

Save Changes and Exit - zapisanie ustawień i zakończenie
programu BIOS Setup
? Aby zachować bieżące wpisy w menu i zakończyć pracę programu BIOS Setup
Utility, wybierz opcję Save Changes and Exit i OK lub Yes.
Notebook uruchamia się ponownie, a nowe ustawienia są obowiązujące.

Discard Changes and Exit - unieważnienie zmian i zakończenie
pracy programu BIOS Setup
? Aby anulować zmiany, wybierz Discard Changes and Exit.
Ustawienia obowiązujące przy wywołaniu BIOS Setup pozostają obowiązującymi. Program
BIOS Setup zostaje zakończony i notebook uruchamia się na nowo.

Get Default Values - załaduj standardowe ustawienia
? Aby załadować standardowe ustawienia do wszystkich menu programu BIOS Setup
Utility, wybierz opcję Get Default Values i OK lub Yes.

Load Previous Values - anulowanie zmian bez wychodzenia
z programu BIOS Setup
? Aby zrezygnować ze zmian, należy wybrać Load Previous Values i OK.
Teraz można przeprowadzać dalsze ustawienia w programie BIOS Setup.
? Aby zakończyć pracę programu BIOS Setup Utility z tymi ustawieniami, wybierz
opcję Save Changes and Exit i OK lub Yes.

Rozwiązywanie problemów i porady

Rozwiązywanie problemów i porady
Usuwanieusterek
Usterki
Porady
Rozwiązywanie problemów

Przy odłączaniu lub podłączaniu przewodów konieczne jest przestrzeganie instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w podręczniku &quot; Bezpieczeństwo &quot;.

W przypadku wystąpienia usterki, spróbuj ją usunąć wykonując następujące czynności.
Jeśli nie możesz usunąć usterki, postępuj w następujący sposób:
? Zanotuj wykonane kroki oraz stan, który istniał w chwili wystąpienia błędu. Zanotuj
również ewentualnie wyświetlony komunikat o błędzie.
? Połącz się z naszym Centrum Obsługi Klienta.
Numery telefonów znajdziesz na dostarczonej liście centrów pomocy technicznej.
W razie kontaktu z systemem pomocy przygotuj poniższe informacje:
o Nazwę modelu i numer seryjny notebooka. Numer seryjny znajduje
się na etykiecie na dolnej części notebooka.
o Notatki z komunikatami, które pojawiły się na ekranie i informacje
dotyczące sygnałów akustycznych.
o Wszystkie zmiany sprzętowe lub programowe, dokonane po zakupie notebooka.
o Wszystkie zmiany ustawień w programie BIOS Setup, dokonane
po zakupie notebooka.
o Konfigurację systemową i wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do systemu.
o Umowę kupna.
Nasze notebooki są zaprojektowane i zoptymalizowane do pracy mobilnej, co oznacza,
że są wyposażone komponenty o mniejszej masie, oszczędzające miejsce i energię.
Zależnie od posiadanej konfiguracji może się zdarzyć, że w przypadku oprogramowania
wymagającego dużej mocy obliczeniowej, jak na przykład gry z grafiką 3-D, wydajność
notebooka będzie nieco mniejsza niż porównywalnie wyposażonego komputera PC.
Instalacja sterowników, które nie są zatwierdzone przez Fujitsu Siemens Computers,
może w pewnych okolicznościach spowodować zmniejszenie wydajności, utratę danych
i zakłócenia w działaniu. Zatwierdzone sterowniki i aktualne wersje BIOS można
pobrać pod adresem: &quot; http://www. com. pl/support/index_1. html &quot;

Odtwarzanie zainstalowanego oprogramowania
Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Jeżeli dojdzie
do utraty danych, można odtworzyć zainstalowane oprogramowanie za pomocą
oryginalnych nośników danych. Jeżeli jednak kopie zapasowe plików nie zostały
wcześniej wykonane, odtworzenie danych nie jest niestety możliwe.
Jeżeli system operacyjny nie uruchamia się, lub jeżeli doszło do błędów na twardym dysku, może
być konieczne ponowne zainstalowanie już wcześniej zainstalowanego oprogramowania.

Odtwarzanie sterowników, podręczników i
oprogramowania specjalnego
Informacje na temat odtwarzania systemu operacyjnego, sterowników, podręczników i
oprogramowania specjalnego znajdują się w podręczniku &quot; Recovery Process &quot;.

Nieodpowiedni czas lub data notebooka
Naładujbateriępodtrzymującą
Nieodpowiedniadata
Nieodpowiedniadata/czas
Nieodpowiedniagodzina
Czas letni
sięniezgadza
zimowy

Przyczyna
Data i czas są nieprawidłowo ustawione.

Usuwanie usterek
? Ustaw w programie BIOS Setup właściwą
godzinę i datę w menu Main.

Jeśli po włączeniu notebooka czas i data są znów nieprawidłowe, oznacza
to, że wbudowana w notebooku bateria jest rozładowana.

? Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Sygnał akustyczny jest słyszalny w rytmie
sekundowym
Wrytmie sekundowym słyszalny jestsygnałakustyczny

Akumulator jest niemal rozładowany.

Usuwanie usterek
? Naładuj akumulator.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny notebooka
pozostaje wygaszony
Ciemnymonitor ciekłokrystaliczny
Monitor jest wyłączony
Zewnętrzny monitor jest podłączony.

Usuwanie usterek
? Naciśnij dowolny klawisz albo wprowadź
hasło.
? Naciśnij kombinację klawiszy Fn + F10
(przełączanie wyjścia karty grafiki).

Niska jakość obrazu na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym notebooka
Ekran nieczytelny z powodu oświetlenia silnym
światłem

Usuwanie usterek
? Zmień położenie notebooka lub
kąt nachylenia wyświetlacza
ciekłokrystalicznego.

Monitor zewnętrzny pozostaje wygaszony
Ekran

Ekran monitora jest wygaszony.
Regulator jaskrawości ustawiony jest na monitor
ciemny
Wyjście karty graficznej jest ustawione na
wyświetlacz ciekłokrystaliczny notebooka.
Nieprawidłowe podłączenie kabla sieciowego
lub łącza danych monitora zewnętrznego.

Usuwanie usterek
? Włącz monitor zewnętrzny.
? Naciśnij dowolny klawisz.
? Ustaw wyższą wartość jasności ekranu.
? Wyłącz monitor zewnętrzny i notebook.
? Sprawdź, czy przewód sieciowy jest
prawidłowo podłączony do monitora
zewnętrznego i do gniazdka.
? Sprawdź, czy kabel danych jest prawidłowo
podłączony do notebooka i do monitora
zewnętrznego (w przypadku istnienia
wtyczki).
? Włącz monitor zewnętrzny i notebook.

67

Obraz nie ukazuje się na monitorze zewnętrznym
lub,, migruje"
Dla monitora zewnętrznego wybrano
niewłaściwy typ monitora albo dla aplikacji
ustawiono niewłaściwą rozdzielczość ekranu.

Usuwanie usterek
? Naciśnij kombinację klawiszy Alt + F4,
aby zakończyć pracę z aplikacją w Windows.
W przypadku powtórnego wyświetlenia
tego komunikatu o błędzie po zakończeniu
programu przełącz się klawiszami Fn
+ F10 na monitor ciekłokrystaliczny
notebooka. Zmień następujące ustawienie:
? Ustawianie rozdzielczości monitora: Wybierz
symbol Start - Ustawienia - Panel sterowania Wygląd i dopasowanie - Dopasowania): Dopasuj
rozdzielczość ekranu) i wybierz odpowiednią
rozdzielczość.
? Wybór monitora: Kliknij prawym przyciskiem
myszy na pulpicie. W menu Dopasowanie Ekran wybierz monitor 1 lub 2, a w menu
Ustawienia zaawansowane - Monitor wybierz
właściwy monitor.

Po włączeniu notebook nie uruchamia się
Akumulator nie jest prawidłowo zamontowany.

Akumulator jest rozładowany.

Usuwanie usterek
? Wyłącz notebook.
? Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo
zamontowany.
? Włącz notebook.
? Naładuj akumulator.
lub
? Zamontuj naładowany akumulator.
lub

Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo
podłączony.

68

? Podłącz zasilacz sieciowy do notebooka.
? Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest
prawidłowo podłączony do notebooka.

Notebook przerwał pracę
Notebook znajduje się w trybie oszczędzania
energii.
Aplikacja spowodowała błąd.

Usuwanie usterek
? Zakończ pracę w trybie oszczędzania
energii.
? Zakończ pracę z aplikacją lub uruchom
notebook ponownie (ponowne uruchomienie
lub wyłączenie i ponowne włączenie).
lub
? Podłącz zasilacz sieciowy do notebooka.

Drukarka nie drukuje
Drukarkanie drukuje

Drukarka nie jest włączona.

Drukarka nie jest prawidłowo podłączona.

Uszkodzony, nieprawidłowo zainstalowany lub
niewłaściwy sterownik drukarki.

Usuwanie usterek
? Sprawdź, czy drukarka jest włączona i
gotowa do pracy (patrz dokumentacja
drukarki).
? Sprawdź, czy kabel danych pomiędzy
notebookiem a drukarką jest prawidłowo
podłączony.
? Sprawdź, czy kabel danych pomiędzy
podłączony.
? Sprawdź, czy jest załadowany odpowiedni
sterownik drukarki (patrz dokumentacja
drukarki).

Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa
Połączeniesiecibezprzewodowejniedziała

Komponenty radiowe są wyłączone.

Usuwanie usterek
? Włącz komponenty radiowe (patrz
&quot; Włączanie i wyłączanie modułu Wireless
LAN &quot;, Strona 42).

Komponenty radiowe są włączone. Mimo to
połączenie sieci bezprzewodowej nie działa.

? Sprawdź, czy połączenie radiowe jest
włączone w oprogramowaniu.
? Więcej informacji na temat korzystania z
komponentów radiowych można znaleźć
w plikach pomocy (patrz rozdział &quot; Źródła
informacji &quot;, Strona 5).

Dane techniczne

Dane techniczne
Aby znaleźć tutaj prawidłowe dane techniczne swojego urządzenia, trzeba spojrzeć na tabliczkę
znamionową notebooka. Tabliczkę znamionową znajdziesz na spodzie urządzenia.

AMILO Pi 2550
Reg No. : P55IM5

CM-2
Oznaczenie typu (na przykład AMILO Pi 2550)

Warunki otoczenia
Klasa klimatyczna
Temperatura
W czasie pracy (3K2)
Transport (2K2)
Wymiary
Szerokość x głębokość x wysokość (strona
przednia/strona tylna)
Masa (w zależności od konfiguracji):

3K2
5 °C - 35 °C
15 °C - 60 °C

360 mm x 272 mm x 24/37, 2 mm
około 3, 0 kg

Arkusz danych do tego notebooka zawiera dalsze dane techniczne. Arkusz
danych można znaleźć na twardym dysku notebooka lub w Internecie pod
adresem &quot; http://www. pl/ &quot;.

Czas ładowania (bez pracy):
Czas pracy

Czas pracy
około 3 godziny
około 2 godziny (w zależności od intensywności
pracy)

Parametry elektryczne -- zasilacz sieciowy 90 W
Napięcie pierwotne
Napięcie znamionowe
100 V do 240 V (automatycznie)
50 Hz do 60 Hz (automatycznie)
Napięcie wtórne
20 V
Maksymalny prąd znamionowy
4, 5 A

W każdej chwili można zamówić dodatkowy zasilacz sieciowy i dodatkowy przewód sieciowy.

Wskazówki producenta

Wskazówki producenta
Usuwanie i recykling
Podręcznik na ten temat znajdziesz jako plik PDF na twardym dysku notebooka, na płycie
CD/DVD &quot; Drivers &amp; Utilities &quot; albo na naszych stronach internetowych.

Deklaracje zgodności (Declarations of Conformity)
Deklaracjazgodności

Deklarację zgodności notebooka AMILO można znaleźć w Internecie pod
adresem &quot; www. com &quot;.
Firma Fujitsu Siemens Computers deklaruje niniejszym, że notebook AMILO zgodny jest z
podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE BMWi), (Wien).

Technologia chroniona prawem autorskim
Technologia chronionaprawem autorskim

Produkt ten zawiera technologię, która chroniona jest prawem autorskim na podstawie określonych
patentów USA i innych praw własności firmy Macrovision Corporation oraz innych właścicieli
patentów. Technologia chroniona prawem autorskim może być używana tylko za zezwoleniem
firmy Macrovision Corporation i to wyłącznie do celów prywatnych lub innych ograniczonych
celów, z wyjątkiem przypadków, w których zgoda inne użycie została jednoznacznie udzielona
przez firmę Macrovision Corporation. Dekompilacja i dezasemblacja są zabronione.

Znak CE
Znak CE

Oznaczenie CE dla urządzeń bez komponentów radiowych
dostarczonych od 16. 01. 2007 do 19. 07. 2007
Urządzenie w dostarczonej wersji spełnia wymogi dyrektyw WE nr
89/336/EWG &quot; Kompatybilność elektromagnetyczna &quot; i nr 2006/95/WE
&quot; Urządzenia niskiego napięcia &quot;.
dostarczonych od 20. 2007
2004/108/EG &quot; Kompatybilność elektromagnetyczna &quot; i nr 2006/95/WE
Znak CE dla urządzeń z komponentami radiowymi
Urządzenie to w dostarczonym wykonaniu spełnia wymogi dyrektywy
1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r.
o instalacjach radiowych i urządzeniach telekomunikacyjnych oraz o
wzajemnym uznaniu zgodności.
Urządzenie to może być używane w następujących krajach:
Belgia
Bułgaria
Dania
Niemcy
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Wielka Brytania
Irlandia
Islandia
Włochy
Łotwa
Lichtenstein
Litwa
Luksemburg
Malta
Holandia
Norwegia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Szwecja
Hiszpania
Szwajcaria
Słowacja
Słowenia
Republika
Węgry
Cypr
Czeska
Aktualne informacje dotyczące ewentualnych ograniczeń w pracy znajdziesz
w odpowiednim urzędzie w danym kraju. Jeżeli dany kraj nie jest wymieniony
na powyższej liście, prosimy zwrócić się do odpowiedniego urzędu nadzoru
z zapytaniem, czy używanie tego produktu jest dozwolone w tym kraju.

Indeks haseł

Indeks haseł
A
Akumulator 3, 26
Konserwacja 27
Ładowanie 27
patrz Akumulator 26
Przechowywanie 27
Samorozłądowanie 27
Stan naładowania 27, 29
wyjmowanie 28
Żywotność 26
Alt+Tab 19

Akumulator 71
Notebook 71
Deklaracja zgodności 72
Drukarka nie drukuje 69
DVD 34
Kody regionalne 38
DVD - czysta płyta 36
DVD+R 34
DVD-R 34
DVD+R DL / DVD-R DL (Double Layer)
DVD-R LF 35
DVD-ROM 34
DVD+RW 35
DVD-RW 35
DVD-Video 34
Dysk twardy 30

B
Kończenie pracy 64
Obsługa 63
Ustawienia 63
Wywoływanie 63
Ochrona hasłem 48
Blok klawiszy numerycznych 15
patrz Wirtualny blok klawiszy
numerycznych 17
Blu-ray 35
C
Caps Lock 16
CD - czysta płyta 36
Funkcja AutoPlay 38
Obchodzenie się 36
Przegląd 34
Wkładanie 37
Wyjmowanie 37
Wyjmowanie awaryjne 37
CD-R 34
CD-ROM 34
CD-RW 34
Ciemny monitor ciekłokrystaliczny
Ctrl+Alt+Del 19
Czas letni 66
Czas się nie zgadza 66
Czas zimowy 66
Czyszczenie 7
D
70-71

E
Ekran
Pozostaje ciemy 67
Ekran synchronizowanie
Obrazu na ekranie 24
Elektryczność statyczna 57
Funkcje oszczędzania energii
Oszczędzanie energii 4
Zużycie energii 29
Enter 15
Ethernet LAN 41
ExpressCard
Wyjmowanie 32

F
Filmy DVD
Fn+F10 19
Fn+F12 19
Fn+F3 18
Fn+F4 18
Fn+F5 18
Fn+F6 18
Fn+F7 18
Fn+F8 18
Fn+F9 18
Formaty zapisu danych 34
Funkcja ładowania z gniazda USB
Funkcje bezpieczeństwa 47
Krótki przegląd 47

G
Głośnik 3
Głośniki 39
podłączanie 55
Włączanie 18
Wyłączanie 18
Ustawianie 39
Zmniejszanie 18
Zwiększanie 18
Gniazdo
Karta ExpressCard 31
Karta pamięci 33
Gniazdo kart pamięci 3
Gniazdo kart typu ExpressCard 3
Gniazdo mikrofonu/Line-In 3
Gniazdo modemu 3
patrz gniazdo VGA 52
Gniazdo napięcia stałego (DC IN) 3
Gniazdo słuchawek / złącze SPDIF 3
Gniazdo VGA 52
H
Hasło
Unieważnienie 49
Wprowadzanie 48
zmiana 49
Hasło administratora
Zmiana 49
Hasło użytkownika
HD-DVD 35-36
I
Instrukcje 4
Bezpieczeństwo 4
Interfejs CIR 43
J
Jasność ekranu
K
Kamera internetowa

3, 25

Karta pamięci
Memory Stick Pro 33
MultiMediaCard 33
postępowanie 33
Secure Digital 33
Wkładanie 33
Wyjmowanie 33
Wkładanie 31
Kensington MicroSaver 47
Klawiatura 15
Klawiatura numeryczna 15
Klawisz Enter 15
Klawisz Fn 16
Klawisz kasowania 15
Klawisz korekcyjny 15
Klawisz menu 16
Klawisz pauzy 16
Klawisz Shift 16
Klawisz Start 16
Klawisz tabulatora 15
Klawisz wielkich liter 16
Klawisz zatwierdzenia 15
Klawisze 15
Klawisze kursora 16
Klawisze szybkiego uruchamiania 20
Kombinacje klawiszy 18
Komponenty
wkładanie/wyjmowanie 57
Konfiguracja, BIOS Setup 63
Konfigurowanie sprzętu 63
Konfigurowanie systemu 63
Korzystanie z zabezpieczenia Kensington
Lock 47
Krótki przegląd
L
M
Mikrofon 3, 39
Modem 40
Podłączanie 40
Modem 56k 40

75

Moduł pamięci
Wkładanie 61
Wymontowanie 61
Moduły pamięci
Ważne wskazówki 60
Monitor
Brak obrazu 68
Częstotliwość odświeżania obrazu 53
Obraz wędrujący 68
podłączanie 52
Nieczytelny z powodu oświetlenia
silnym światłem 67
Pozostaje wygaszony 66
Synchronizowanie obrazu na ekranie 24
Ustawianie wielkości czcionki 24
Ustawienia 24
Wskazówki 23
Źle czytelny 67
zmniejszanie jasności 18
Zwiększanie jasności 18
Monitor Crystal View
Multimedia, klawisz szybkiego
uruchamiania 20
N
Naładuj baterię podtrzymującą 66
Obsługa BlueRay 36
Napęd combo HD-DVD 36
Napęd dysków Multi-Format-DVD, obsługa
płyt dwuwarstwowych 36
Napęd płyt CD/DVD 3, 36
Negatywny skok tabulatora 19
Nieodpowiednia data 66
Nieodpowiednia data/czas 66
Nieodpowiednia godzina 66
Nie pracuje 69
Nie uruchamia się 68
obsługa 11
Pierwsze uruchomienie 8
Przed wyruszeniem w podróż 6
Transportowanie 6-7
Uruchomienie 8
Ustawienie 9
Włączanie 11
Wyłączanie 12
76

Wskaźnik

14, 17

O
Obsługa płyt dwuwarstwowych, napęd dysków
Multi-Format-DVD 36
Obsługa, notebook 11
Opakowanie 8
Oszczędzanie prądu 4
P
Pamięć główna
patrz Rozszerzenie pamięci 59
Pierwsze włączenie 10
Pilot zdalnego sterowania 43
Używanie 44
Wyjmowanie 43
Płyta czysta 36
Podłączanie mikrofonu 55
Podłączanie słuchawek 55-56
Podłączanie urządzeń audio 55-56
Podróż, notebook 6
Podzespół 57
Pojemność ładowania, akumulator 27
Pokrywa
Zamontowanie 62
Porady 65
Port LAN 3
Port USB 3
Porty USB 53
Praca mobilna 6
Praca wyciszona, klawisz szybkiego
Programowy restart 19
Przełączanie linijki 15
Przełączanie wyjścia karty grafiki 19
Przyciski szybkiego uruchamiania 3
Przyciski touchpada 3
Przygotowanie do pracy 9
Przypadek serwisowy 57
R
Rozbudowa pamięci
patrz Rozszerzenie pamięci
Rozbudowa systemu 59
wymontowanie 61

Rozwiązywanie problemów 65
Ryglowanie akumulatora 3
S
Samorozładowanie, akumulator 27
patrz BIOS Setup 63
Shift 16
Shift+Tab 19
Sterowanie kursorem 16
Symbol baterii
Patrz wskaźnik akumulatora 14
Synchronizacja, obraz na monitorze 24
System operacyjny
Aktywowanie ochrony systemowej 49
Ochrona za pomocą hasła 49
Unieważnienie ochrony systemowej 49
T
Touchpad 3, 21
Poruszanie kursorem 21
Przeciąganie obiektu 22
Przyciski 21
Wykonywanie poleceń 21
Zaznaczanie obiektu 21
Transport 6-7
Uszkodzenia transportowe 8
Tryb cichy, klawisz Easy Launch 20
Tryb oszczędzania energii
aktywacja 19
kończenie 69
wskaźnik 14
Twardy dysk
Wymontowanie 58
Zamontowanie 59
U
Urządzenia
Odłączanie 50
Podłączanie 50
Urządzenia peryferyjne
Urządzenie Kensington Lock

Ustawienia systemowe, BIOS Setup
Usuwanie 65
Usuwanie usterek 65

W
W rytmie sekundowym słyszalny jest
sygnał akustyczny 66
Ważne instrukcje 4
Wireless LAN 42
włączanie modułu 42
wyłączanie modułu 42
Wirtualny blok klawiszy numerycznych 17
Włącznik/wyłącznik bezprzewodowej
sieci LAN 3
Włącznik/wyłącznik notebook 3
Wnęka serwisowa pamięci 3
Wnęka serwisowa twardego dysku 3
napędów 14
Wskaźnik akumulatora 14
Wskaźnik baterii
patrz Wskaźnik akumulatora 14
Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN 14
Wskaźnik napędu dysków 14
Wskaźnik Num Lock 14
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 27
Wskaźnik touchpada 14
Wskaźnik trybu oszczędzania energii 14
Wskaźniki statusu 3, 13
Monitor ciekłokrystaliczny 23
Podzespoły 57
Transport 6
Usuwanie i recykling 72
Wybór miejsca ustawienia 9
Wyjmowanie awaryjne, CD/DVD 37
Wyjmowanie ręczne, CD/DVD 37
Z
Zabezpieczenie mechaniczne 47
Zabezpieczenie przed kradzieżą 47
Podłączanie 9
Złącza audio 55-56
Złącze DVI-D 3
Złącze monitora analogowego 3
Złącze podczerwieni do zdalnego sterowania
Zmiana wielkości czcionki 24

77

Znak CE 73
Źródła informacji 5
Żywotność, akumulator

10600906482, wydanie 1

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcje obsługi Fujitsu Mhz2320bj

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje obsługi Fujitsu Mhz2320bj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje obsługi Fujitsu Mhz2320bj