Instrukcja użytkowania dla pacjenta Electrolux Hoc330f

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Electrolux Hoc330f zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania tego urządzenia. Powinna ona zawierać informacje dotyczące wszystkich ważnych funkcji urządzenia, włącznie z jego montażem, użytkowaniem i konserwacją. Instrukcja powinna także zawierać wskazówki dotyczące bezpiecznego używania i przestrzegania wszystkich wskazówek i ostrzeżeń producenta. Instrukcja powinna także zawierać informacje na temat produktu, takie jak jego przeznaczenie, numery części oraz informacje o gwarancji i serwisie. Instrukcja powinna także zawierać informacje o obsłudze technicznej i wsparciu technicznym dostępnym dla pacjenta. Ostatnią rzeczą, którą powinna zawierać instrukcja, jest lista części i akcesoriów, które są dostępne do użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania dla pacjenta Electrolux Hoc330f

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT136641W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT136641W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT136641W


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT136641W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] instrukcja obslugiPralkaEWT 136641 W2 electrolux1 21 2 3 4Panel sterowania Uchwyt otwierania pokrywy Pokrywa filtra Regulowane nóki do poziomowania34PANEL STEROWANIA1256781 2 3 4 5 6 7 8Pokrtlo wyboru programów Wywietlacz i okno komunikatów Przycisk,, Temperatura" Przycisk,, Wirowanie" Przyciski,, W gór/W dól" Przycisk,, OK" Przycisk,, Start/Pauza" Przycisk,, Kontrola czasu" · Przewodnik prania: Przewodnik po temperaturach, Przewodnik po prd, Przewodnik po kociach wirowania opcjach, Przewodnik odplamiania, Przewodnik Demo, PowrótPrzyciski,, W gór/W dól" umoliwiaj dostp do nastpujcych menu: · Pranie wstpne · Dodatkowe plukanie · Latwe prasowanieelectrolux 3· Ustawienia: Jzyk, Glono, Czas, Jasno, Kontrast, Ze, Powrót rowanie ustawie · Czas zakoczenia DOZOWNIK DETERGENTÓW· Blokada uruchomienia · Zapisz ulubiony · PowrótPranie wstpne Pranie zasadnicze Plyn zmikczajcy (nie napelnia powyej poziomu MAX M)INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWAPrzed instalacj oraz przystpieniem do eksploatacji urzdzenia naley uwanie przeczyta ponisze informacje. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZESTWA · Nie wolno przerabia ani nawet próbowa modyfikowa tego urzdzenia. · Przed wloeniem rzeczy do pralki naley sprawdzi, czy nie pozostaly w nich monety, agrafki, broszki, rubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mog by przyczyn powanego uszkodzenia urzdzenia. [... ] Po zamkniciu pokrywy ponownie nacisn przycisk,, Start/ Pauza".BLOKADA URUCHOMIENIA Opcja ta pozwala na zablokowanie urzdzenia w taki sposób, aby nie mona bylo wprowadzi adnych przypadkowych zmian w czasie trwania programu. lub, aby wybra Nacisn przycisk,, Blokada uruchomienia", a nastpnie przycisk,, OK", aby wlczy opcj. Zabezpieczenie zaczyna dziala po naciniciu przycisku,, Start/Pauza" w celu uruchomienia programu prania.Finished Child lock Save FavouriteOffWybrana opcja zostanie zapamitana. Aby wylczy blokad uruchomienia, naley nacisn przyciski i i przytrzyma przez co najmniej 5 sekund. URUCHOMIENIE PROGRAMU Nacisn przycisk,, Start/Pauza", aby uruchomi program ­ odpowiednia kontrolka zawieci si na zielono.1:56 Washing 20:33Pokrtlo wyboru programów pozostaje nieruchome podczas realizacji programu. W oknie wywietlacza wskazywana jest aktualna faza prania (pojawia si na zmian z nazw programu). Podawana jest równie informacja o pozostalym czasie prania i godzinie zakoczenia. Jeli zostala zmieniona godzina zakoczenia prania, wywietlany jest komunikat,, Opónienie rozpoczcia programu" oraz trwa odliczanie czasu.10 electrolux1:56 Delay Start 21:33Pressto resume program. Press OK to cancel.Jeli podczas trwania programu zostanie nacinity przycisk,, Temperatura",,, Wirowanie",, lub,, OK", przez kilka sekund wywietlane bd szczególowe informacje o trwajcym programie. TYMCZASOWE ZATRZYMANIE TRWAJCEGO PROGRAMU Podczas pierwszych dziesiciu minut programu wywietlany jest komunikat,, Mona otworzy drzwi". Nacisn przycisk,, Start/Pauza": w trakcie pauzy odpowiednia kontrolka miga na zielono, a wywietlacz pokazuje komunikat,, Pauza".ZAKOCZENIE PROGRAMU Pralka zatrzymuje si automatycznie; ganie kontrolka przycisku,, Start/Pauza" i wywietlany jest komunikat,, Koniec". Rozlega si sygnal dwikowy.00:00 Finished 21:33Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym klikniciem mechanizmu blokujce. Pojawi si symbol1:56 Paused 20:33Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym klikniciem mechanizmu blokujcego. Aby kontynuowa program, naley ponownie nacisn przycisk,, Start/Pauza". MODYFIKACJA TRWAJCEGO PROGRAMU Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w biecym programie, naley zatrzyma pralk poprzez nacinicie przycisku,, Start/ Pauza". Jeli dana zmiana jest niemoliwa, naley anulowa biecy program (patrz niej). ANULOWANIE PROGRAMU Aby anulowa program, naley ustawi pokrtlo wyboru programów w poloeniu. Przy ponownym wlczeniu pralki,, Stop" komunikat na wywietlaczu informuje o tym, co naley zrobi, aby anulowa lub kontynuowa program.Ustawi pokrtlo wyboru programów w po. Wyj pranie, odlczy loeniu,, Stop" urzdzenie od zasilania i zamkn zawór wody. Po zakoczeniu prania zaleca si pozostawienie otwartej pokrywy i klapek bbna w celu przewietrzenia bbna. Tryb czuwania: po kilku minutach od zakoczenia programu wlcza si system oszczdzania energii. Nacinicie dowolnego przycisku powoduje wylczenie systemu oszczdzania energii. ] przepicia w sieci elektrycznej, wyladowania atmosferycznego, powodzi, ­ napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadajce autoryzacji Electrolux Poland, ­ czci z natury latwo zuywalnych takich jak: arówki, bezpieczniki, filtry, pokrtla, pólki, akcesoria, ­ instalacji, konserwacji, przegldów, czyszczenia, odblokowania, usunicia zanieczyszcze oraz instruktau. ­ przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu. Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jeeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnoci o charakterze specjalistycznym wlaciwym dla usunicia wady. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT136641W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT136641W.

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Electrolux Hoc330f

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania dla pacjenta Electrolux Hoc330f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania dla pacjenta Electrolux Hoc330f