Instrukcja szybkiego startu w środku Epson Xp 710

Instrukcja szybkiego startu w Epson XP 710 zawiera wszystkie informacje potrzebne do pomyślnego uruchomienia drukarki. Zawiera ona informacje dotyczące podłączenia drukarki do komputera, instalacji oprogramowania i sterowników oraz instrukcje dotyczące użytkowania drukarki. Instrukcja szybkiego startu zawiera także szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki [1], takich jak drukowanie, skanowanie i kopiowanie. Instrukcja szybkiego startu zawiera także informacje na temat czyszczenia drukarki i wymiany tuszu. Instrukcja ta jest łatwa do zrozumienia i pozwala na szybkie uruchomienie drukarki i korzystanie z jej wszystkich funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu w środku Epson Xp 710

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, w oknie Control Panel (Panel sterowania), w programie narzędziowym Status Monitor lub po przeprowadzeniu testu działania drukarki. Patrz odpowiednia sekcja poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem nie związanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji.

Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie kontrolek drukarki. Jeśli drukarka wstrzyma pracę, a kontrolki będą się świecić lub migać, za pomocą poniższej tabeli możesz zdiagnozować problem, a następnie podjąć zalecane środki zaradcze.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Brak papieru

Nie załadowano papieru.

Załaduj papier do podajnika kasetowego i naciśnij przycisk . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Nieprawidłowy rozmiar papieru

Wybrany rozmiar papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru załadowanego do drukarki.

Po załadowaniu papieru o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi wydruku, naciśnij przycisk , aby skasować błąd i wznowić drukowanie. Wydrukuj ponownie brakujące strony.

Pobranie dwóch kartek

Drukarka jednocześnie pobrała dwie kartki papieru.

Naciśnij przycisk , aby podać i wysunąć papier. Jeśli papier pozostaje w drukarce, zob. Zacięcia papieru.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. htm#S-01200-00510-00100">Usuwanie zakleszczonego papieru z drukarki — Zakleszczenie papieru —

Pusty pojemnik z tuszem

Pojemnik z tuszem jest pusty lub nie zainstalowano pojemnika.

Wymień pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal się świeci, prawdopodobnie pojemnik został nieprawidłowo zainstalowany. Ponownie zainstaluj pojemnik z tuszem, tak aby wskoczył na swoje miejsce.
Wymiana pustego pojemnika z tuszem

Niewłaściwy pojemnik

Zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być stosowany w tej drukarce.

Wymień pojemnik na pojemnik kompatybilny z drukarką. com/onlineguides/pl/b42wd/html/ink_6. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik z tuszem został nieprawidłowo zainstalowany.

Ponownie zainstaluj pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/b42wd/html/trble_7. htm#S-01200-00900-00400">Kontrolka tuszu miga lub świeci się po wymianie pojemnika

Niski poziom tuszu

Pojemnik z tuszem jest prawie pusty.

Przygotuj nowy pojemnik z tuszem. Aby określić, który z pojemników wymaga wymiany, sprawdź status pojemnika. com/onlineguides/pl/b42wd/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie stanu pojemnika z tuszem

Otwarta pokrywa

Pokrywa drukarki jest otwarta.

Zamknij pokrywę drukarki.

Zamknięta taca wyjściowa

Taca wyjściowa jest zamknięta.

Opuść tacę wyjściową i wysuń rozszerzenie.

Miga naprzemiennie

Konserwacja

Poduszki na tusz są nasączone.

Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić poduszki. com/onlineguides/pl/b42wd/html/images/hc3220058u. gif"/>

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłącz drukarkę. Otwórz pokrywę drukarki i usuń papier bądź inny obiekt blokujący ścieżkę papieru. htm#S-12010-00001">Usuwanie zaciętego papieru z wnętrza drukarki — Nieznany błąd drukarki —

Jeśli nie możesz usunąć błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

= wł., = wył., = miga powoli, miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie Status monitor (Monitor stanu) zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, kliknij przycisk How To (Jak) na ekranie, aby w programie Status Monitor uruchomić procedurę wymiany pojemnika krok po kroku.

Aby potwierdzić stan każdego pojemnika z tuszem, patrz jedna z następujących sekcji:
Patrz sekcja Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor (Dla systemu Mac OS X)

Jeśli komunikat o błędzie wskazuje, że czas eksploatacji poduszek na tusz dobiega końca, należy skontaktować się z obsługą klienta firmy Epson. Gdy poduszki na tusz są nasączone, drukarka przestaje drukować i wymagana jest interwencja obsługi klienta firmy Epson, aby można było kontynuować drukowanie.

Uruchamianie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w stwierdzeniu, czy problem jest związany z drukarką czy z komputerem.

Aby wykonać test działania drukarki, wykonaj poniższe kroki.

Nie możesz znaleźć swojego kraju?

Odwiedź stronę Epson Global

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 2337 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 18. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Drukarki
  • Projektory wideo
  • Skanery

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • Epson Expression Home XP-2205
  • Epson Expression Home XP-2200
  • Epson EcoTank ET-2811

Instrukcja szybkiego startu w środku Epson Xp 710

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu w środku Epson Xp 710

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu w środku Epson Xp 710

Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłącz kabel od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/b42wd/html/files/step_3. gif"/>

Upewnij się, że w podajniku kasetowym znajduje się papier o rozmiarze A4. com/onlineguides/pl/b42wd/html/images/hc3220041u. gif"/>

Zostanie wydrukowany wzór testu dysz. Jeśli we wzorze występują przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli wzór zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, kablu lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. gif"/> Patrz Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli wzór testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Spróbuj wykonaj instrukcje zawarte w kolejnej sekcji. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje