Informacje dotyczące użytkowania Aeg 222122

Informacje dotyczące użytkowania Aeg 222122 są bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi instalacji, konserwacji i bezpiecznego użytkowania urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń i utraty danych. Ważne jest również, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony środowiska i odpowiedzialnego użytkowania sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące użytkowania Aeg 222122

To jest najniższa cena przed obniżką w ciągu ostatnich 30 dni

Gwarancja zwrotu

Zapewniamy 14 dniową gwrancję zwrotu pieniędzy.

Bezpieczne płatności

Twoje zakupy chroni certyfikat SSL.

R

ProPartner Panasonic

Realizujemy montaże w większości rejonów Polski.

Informacje dodatkowe

Producent

Bosch

Konfigurator szkła

Firma AGC Glass Europe stosuje na całym świecie jednolite narzędzie – Konfigurator szkła (Glass Configurator) do tworzenia kart technicznych i Deklaracji własności użytkowych wyrobów. Narzędzie pozwala specyfikować konkretne szyby zespolone i uzyskać w ten sposób dokładne parametry techniczne wyrobu.
Własną kartę techniczną dla konkretnego produktu można stworzyć bezpośrednio na naszych stronach internetowych produktów.

System identyfikacji szkła

System identyfikacji szkła = Glass Identity to wyjątkowy system identyfikacji, dzięki któremu użytkownicy mogą zidentyfikować każdą szybę zespoloną AGC wyprodukowaną po 2007 roku. Informacje dostępne w systemie to m. in. : Data produkcji szkła, nazwa szkła zespolonego, dokładna konstrukcja i wymiary szkła.
Wszystkie te informacje mogą przydać się na przykład w razie przypadkowego rozbicia szkła i konieczności wymiany.

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wszyscy producenci mają obowiązek umieszczania na swoich produktach oznakowania CE. W tym celu firma AGC Glass Europe wykorzystuje narzędzie pod nazwą Konfigurator szkła, gdzie po wybraniu konkretnego typu szyby i
utworzeniu karty technicznej można wygenerować dokument finalny Deklaracji właściwości użytkowych wyrobu i w ten sposób zadeklarować właściwości danego produktu. Jest to dokument, który można następnie wykorzystać w procesie odbioru obiektu. agc-poland. pl/download/444">Ogólne warunki handlowe

Firma AGC Glass Poland Sp. z o. o. opisuje powiązania gospodarcze między poszczególnymi zakładami i klientami w Ogólnych warunkach handlowych. Wszystkie zamówienia, ich potwierdzenie, umowy sprzedaży, usługi i w stosownym zakresie również oferty cenowe i kalkulacje podlegają postanowieniom zawartym w tych warunkach. pl/download/449">Specyfikacja Jakościowa

W celu oceny wad w szkle i ewentualnych reklamacji sporządza się dokument Specyfikacja Jakościowa wyrobu. W dokumencie tym ocenia się ewentualne wady i tolerancję odchyleń wymiarów. Wszystkie użyte tu informacje pobrano z wiążących norm krajowych lub europejskich, lub też zostały określone na podstawie wewnętrznych zasad produkcyjnych obowiązujących w zakładach AGC Glass Poland Sp. pl/download/443">Gwarancja dla szyb zespolonych

Dla wszystkich zakładów obróbki szkła AGC w Europie Środkowej ustalono jednolitą gwarancję dla szyb zespolonych. Zakłady firmy AGC Glass Poland Sp. o.. gwarantują, że w normalnych warunkach eksploatacji szyb zespolonych dostarczonych z firmy AGC przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty produkcji szkła nie wystąpią żadne widoczne zmiany, spowodowane kondensacją na powierzchni szkła wewnątrz szyby zespolonej, spowodowane przez defekt hermetycznego uszczelnienia (za wyjątkiem rozbicia szkła). pl/download/417">Wymogi dotyczące szklenia

W budownictwie królują obecnie szyby wielkoformatowe. Duży nacisk jest kładziony na właściwy układ szyb w szybach zespolonych oraz na jakość zabudowy konstrukcji. Dzięki przestrzeganiu warunków szklenia szyby zostaną właściwie zamontowane i będą zachowywać swoje parametry techniczne. Przed montażem szyb należy uważnie zapoznać się z Wymogami dotyczącymi szklenia. pl/download/416">Instrukcja mycia i konserwacji szyb

Szkło to z natury materiał o dużej odporności i łatwy w utrzymaniu. Przestrzeganie instrukcji czyszczenia szyb sprawi, że będą one czyste i lśniące przez lata. Przed czyszczeniem szkła należy uważnie zapoznać się z Instrukcją mycia i konserwacji szyb. Więcej instrukcji dotyczących mycia i konserwacji konkretnych powierzchni można znaleźć na www. com. pl/download/419">Instrukcje producenta dotyczące przemieszczania szkła

Informacje producenta dotyczące manipulowania szkłem określają m. zasady bezpiecznego postępowania ze szkłem w celu zminimalizowania ryzyka powstania urazów, sytuacji potencjalnie wypadkowych, awarii technicznych czy innych nieoczekiwanych zdarzeń. Konkretne warunki gwarantujące bezpieczeństwo w manipulowaniu szkłem przedstawiono w załączonym dokumencie. pl/download/445">Katalog Thermobel

Thermobel wyznacznik najwyższych standardów na rynku szyb izolacyjnych. Aby zapewnić Ci pełne zadowolenie z przyszłego użytkowania naszych szyb izolacyjnych dobieramy je z uwzględnieniem Twoich potrzeb i preferencji. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą naszych produktów- zapewniamy, że bez względu na to czy planujesz budowę domu czy remont obecnego, na pewno znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb. com/pl/pl/brands/thermobel">Dokumentacja techniczna

Dodatkowa dokumentacja techniczna potrzebna do właściwego montażu i konserwacji szyb izolacyjnych firmy AGC znajduje się na stronach internetowych produktów www. com. W razie potrzeby jest również dostępna na żądanie u przedstawicieli handlowych firmy AGC. pl/kontakty/">ISO, LEED, BREEAM

W celu wspierania idei zrównoważonego rozwoju i produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego firma AGC Glass Europe produkuje wysokiej jakości wyroby. Większość z nich posiada certyfikat ekologiczny Cradle to Cradle Certified® różnego stopnia. Szczegółowe informacje o tym, jak produkty AGC mogą pomóc w zdobyciu certyfikatów ekologicznych można znaleźć na stronach www. agc- yourglass. Aby uzyskać materiały potrzebne do certyfikatu LEED i BREEAM prosimy o kontakt z użyciem formularza kontaktowego.

Dyrektywa Maszynowa dużo miejsca poświęca instrukcji obsługi. Producent ma za zadanie dostarczyć egzemplarz instrukcji maszyny wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku na terenie Unii Europejskiej. W instrukcji powinny być zawarte informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacji dotyczące bezpieczeństwa maszyny. W artykule przedstawię aktualne zalecenia dotyczące treści oraz struktury instrukcji obsługi.

Wymagania prawne dla instrukcji obsługi maszyn

Wymagania dotyczące instrukcji obsługi dla wszystkich maszyn zawarte są w § 58 i § 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Zgodnie z § 58 rozporządzenia maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi posiadać instrukcje obsługi. Obowiązek napisania takiej instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu. Te same wymagania są zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, czyli w dokumencie europejskim, do którego odnosi się polskie rozporządzenie.

Język instrukcji zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

Wszelkie pisemne lub ustne informacje i ostrzeżenia powinny być sporządzone w języku lub językach Unii Euopejskiej, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.
Na instrukcji producent powinien umieścić napis: "Instrukcja oryginalna". W przypadku, kiedy "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa UE, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie instrukcji na ten język powinien dostarczyć producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Na przetłumaczonej instrukcji powinien znajdować się napis: "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

Forma instrukcji dla maszyn

Dyrektywa Maszynowa nie podaje szczegółów dotyczących formy instrukcji. Jednak ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dostarcza się w formie papierowej. Czasami jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji w formie elektronicznej oraz w intrenecie w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona przez użytkownika.

Treść instrukcji zgodnej z dyrektywą maszynową

Instrukcja powinna być napisana w taki sposób, aby użytkownik podczas jej czytania nie miał żadnych wątpliwości w stosunku do jej treści. Wszystkie instrukcje obsługi dotyczące maszyn muszą posiadać przynajmniej następujące informacje:

 1. firmę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
 2. podanie nazwy, typu i modelu maszyny
 3. deklarację zgodności lub dokument przedstawiający jej treść
 4. ogólny opis maszyny
 5. rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
 6. opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy
 7. opis zamierzonego zastosowania maszyny
 8. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce
 9. instrukcje montażu, instalacji i łączenia
 10. instrukcje dotyczące mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań
 11. instrukcje dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny
 12. instrukcje dotyczące szkolenia operatorów
 13. informacje dotyczące ryzyka resztkowego
 14. instrukcje w sprawie środków ochrony indywidualnej
 15. wykaz narzędzi, które można stosować w maszynie;
 16. warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awarii
 17. instrukcje bezpiecznego transportu z podaniem masy maszyny i jej różnych części
 18. opis sytuacji awaryjnych i sposób postępowania w takich wypadkach
 19. opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami
 20. specyfikacje części zamiennych
 21. informacje na temat emisji hałasu
 22. informacje na temat promieniowania emitowanego przez maszynę.

Dodatkowe wymagania dla instrukcji obsługi maszyn

Dyrektywa maszynowa przewiduje dodatkowe wymagania dotyczące instrukcji dla pewnych grup maszyn i są to:

 • Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym instrukcje - instrukcje muszą wskazywać zalecane środki i metody czyszczenia, dezynfekcji i płukania, nie tylko dla obszarów łatwo dostępnych, ale także dla tych obszarów, do których nie ma dostępu lub nie jest on zalecany.
 • Maszyny przenośne, trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie (kosiarki, maszyny do czyszczenia podłóg, itp. ) - instrukcje muszą zawierać informacje dotyczące drgań przenoszonych przez te maszyny, w tym:
  • całkowita wartość drgań, działająca na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 2, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • niepewność pomiarową.
 • Maszyny przenośne udarowe, montażowe i inne - instrukcje muszą zapewniać informacje dotyczące:
  • osprzętu i wyposażenia wymiennego, które mogą być używane z daną maszyną,
  • odpowiednich elementów montażowych lub innych elementów uderzanych, które mogą być używane w danej maszynie,
  • w razie potrzeby odpowiednich nabojów.
 • Maszyny samojezdne - Instrukcje muszą podawać następujące informacje dotyczące drgań przenoszonych przez maszynę na układ dłoń/ramię lub na całe ciało:
  • całkowita wartość drgań działających na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 2, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • najwyższą ważoną wartość skuteczną przyspieszenia działającego na całe ciało operatora, jeżeli wartość ta przekracza 0, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 0, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • niepewność pomiarową.

Napisanie instrukcji obsługi nie jest łatwym zadaniem. Producent w instrukcji powinien zwrócić uwagę użytkownika na wiele aspektów dotyczących maszyny, począwszy od działań, których użytkownik nie może wykonywać, przez montaż, transport maszyny, aż do planu jej konserwacji, smarowania, postępowania w sytuacji awarii oraz ostatecznie do demontażu maszyny. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów jakie tworzy producent maszyny.

Informacje dotyczące użytkowania Aeg 222122

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące użytkowania Aeg 222122

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące użytkowania Aeg 222122